Skip to main content

Φόρμα Υπολογισμού Αποζημίωσης Απόλυσης Ιδιωτικού Υπαλλήλου

Η παρακάτω φόρμα υπολογίζει την αποζημίωση απόλυσης του ιδιωτικού υπαλλήλου. Για τη φόρμα υπολογισμού αποζημίωσης απόλυσης του εργατοτεχνίτη πατήστε εδώ.

Ο υπολογισμός της αποζημίωσης απόλυσης γίνεται με βάση τις τακτικές αποδοχές του τελευταίου μήνα υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης (βλπ. κατωτέρω στο τέλος της σελίδας άρθρο 3 παρ. 1 Ν. 2112/1920).

Παρακαλούμε συμπληρώστε σωστά το πεδίο.

Για τον υπολογισμό της αποζημίωσης απόλυσης λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές μέχρι του ποσού των 2.000€ (Ν. 4093/2012, υποπ. ΙΑ. 12, άρθρο 1, παρ. 3, περ. 2, εδαφ. α). Σε περίπτωση που εισάγετε μεγαλύτερο ποσό των 2000€ στο πεδίο, το ποσό της αποζημίωσης απόλυσης θα υπολογιστεί εσφαλμένα.
Οι αποδοχές εισάγονται ως απλός αριθμός, χωρίς το σύμβολο του ευρώ, χωρίς διαχωριστικά χιλιάδων και χωρίς δεκαδικά ψηφία.

Παρακαλούμε επιλέξτε

Δεν δικαιούστε αποζημίωσης, επειδή εργαστήκατε στον εργοδότη σας λιγότερους από 12 μήνες (άρθρο 3 παρ. 1 Ν. 2112/1920).

Παρακαλούμε επιλέξτε

(Βλπ. άρθρο 3 παρ. 1 Ν. 2112/1920 αναλυτικά κατωτέρω)

Παρακαλούμε επιλέξτε

Εργοδότης που προειδοποιεί εγγράφως νόμιμα τον εργαζόμενο ιδιωτικό υπάλληλο, καταβάλλει στον απολυόμενο το ήμισυ της αποζημίωσης απόλυσης για καταγγελία χωρίς προειδοποίηση.
Για τις προϋποθέσεις νομιμότητας της καταγγελίας βλπ. κατωτέρω άρθρο 1 παρ. 1 Ν. 2112/1920.


Σχετικοί Νόμοι και Άρθρα

Νόμος 2112 της 11/18 Μαρτίου 1920 "περί υποχρεωτικής καταγγελίας συμβάσεως εργασίας ιδιωτικών υπαλλήλων".

Άρθρο 1

Η καταγγελία σύμβασης εργασίας ιδιωτικού υπαλλήλου με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, διάρκειας πέραν των δώδεκα (12) μηνών, δεν δύναται να πραγματοποιηθεί χωρίς προηγούμενη έγγραφη προειδοποίηση του εργοδότη, και η οποία θα ισχύει από την επομένη της γνωστοποίησης της προς τον εργαζόμενο με τους εξής όρους:

  1. Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από δώδεκα (12) «συμπληρωμένους» μήνες έως δύο (2) έτη, απαιτείται προειδοποίηση ενός (1) μηνός πριν την απόλυση.
  2. Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από δύο (2) έτη συμπληρωμένα έως πέντε (5) έτη, απαιτείται προειδοποίηση δύο (2) μηνών πριν την απόλυση.
  3. Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από πέντε (5) έτη συμπληρωμένα έως δέκα (10) έτη απαιτείται προειδοποίηση τριών (3) μηνών πριν την απόλυση.
  4. Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από δέκα (10) έτη συμπληρωμένα και άνω απαιτείται προειδοποίηση τεσσάρων (4) μηνών πριν την απόλυση.

Εργοδότης που προειδοποιεί εγγράφως τον εργαζόμενο ιδιωτικό υπάλληλο κατά τα ανωτέρω, καταβάλλει στον απολυόμενο το ήμισυ της αποζημίωσης απόλυσης για καταγγελία χωρίς προειδοποίηση.

Άρθρο 3

'1. Εργοδότης που παραμελεί την υποχρέωση προειδοποίησης για καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου ιδιωτικού υπαλλήλου οφείλει να καταβάλει στον απολυόμενο υπάλληλο αποζημίωση απόλυσης ως κατωτέρω, εκτός αν οφείλεται μεγαλύτερη αποζημίωση βάσει σύμβασης ή εθίμου ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Χρόνος υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη  Ποσό αποζημίωσης 
 1 έτος συμπλ. έως 4 έτη  2 μηνών
 4 έτη συμπλ. έως 6 έτη  3 μηνών
 6 έτη συμπλ. έως 8 έτη  4 μηνών
 8 έτη συμπλ. έως 10 έτη  5 μηνών
 10 έτη συμπλ.  6 μηνών
 11 έτη συμπλ.  7 μηνών 
 12 έτη συμπλ.  8 μηνών
13 έτη συμπλ.  9 μηνών
14 έτη συμπλ.  10 μηνών
15 έτη συμπλ.  11 μηνών
16 έτη συμπλ. και άνω  12 μηνών

                      »

Ο υπολογισμός της ως άνω αποζημίωσης γίνεται με βάση τις τακτικές αποδοχές του τελευταίου μήνα υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 3198/1955 (Α` 98) εξακολουθεί να ισχύει.

*** Η παράγραφος 1 αντικαταστάθηκε ως άνω με τη παρ.2 της υποπ. ΙΑ.12 της παραγράφου ΙΑ του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α 222/12-11-2012).

*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με τις παραγράφους 3 (όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παρ.10 άρθρου 34 Ν.4111/2013,ΦΕΚ Α 18/25.1.2013,διόρθ.σφαλμάτων ΦΕΚ Α 33/7.2.2013) και 4 της υποπαραγράφου ΙΑ.12 του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α 222/12-11-2012) ορίζεται ότι: "3. Για ιδιωτικούς υπαλλήλους με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, που ήδη απασχολούνται και έχουν συμπληρώσει στον ίδιο εργοδότη προϋπηρεσία άνω των δεκαεπτά (17) ετών, καταβάλλεται αποζημίωση απόλυσης επιπλέον της προβλεπόμενης στην προηγούμενη περίπτωση αποζημίωσης, οποτεδήποτε κι αν απολυθούν κατά την εξής αναλογία:

Χρόνος υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη     Ποσό αποζημίωσης 
 Για 17 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα  1 μηνός αποζημίωση
 Για 18 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα  2 μηνών αποζημίωση
 Για 19 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα  3 μηνών αποζημίωση
 Για 20 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα  4 μηνών αποζημίωση
 Για 21 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα  5 μηνών αποζημίωση
 Για 22 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα  6 μηνών αποζημίωση
 Για 23 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα  7 μηνών αποζημίωση
 Για 24 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα  8 μηνών αποζημίωση
 Για 25 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα  9 μηνών αποζημίωση
 Για 26 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα  10 μηνών αποζημίωση
 Για 27 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα  11 μηνών αποζημίωση
 Για 28 έτη προϋπηρεσίας και άνω  12 μηνών αποζημίωση

Για τον ανωτέρω υπολογισμό λαμβάνονται υπόψη:

  1. ο χρόνος προϋπηρεσίας που είχε συμπληρώσει ο υπάλληλος κατά τη δημοσίευση του παρόντος ανεξάρτητα από το χρόνο απόλυσης του, και
  2. οι τακτικές αποδοχές του τελευταίου μήνα υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης που δεν υπερβαίνουν το πόσο των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ.

Σε περίπτωση που συντρέχουν οι προϋποθέσεις του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 8 του ν. 3198/1955, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί, λαμβάνονται υπόψη για τον ανωτέρω υπολογισμό οι τακτικές αποδοχές του τελευταίου μήνα υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης, με την επιφύλαξη του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 3198/1955."

" 4. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, οποιαδήποτε διάταξη ευνοϊκότερη των περιπτώσεων 2 και 3 της παρούσας υποπαραγράφου, προσαρμόζεται στα προβλεπόμενα από αυτές όρια."

2. Ως τακτικοί αποδοχαί υπαλλήλου θεωρούνται ο μισθός, ως και πάσα άλλη παροχή, εφόσον δίδεται αντί μισθού, οίον παροχαί εις είδος, προμήθεια κλπ. Ποσοστά επί κερδών η εισπράξεων, ή άλλης φύσεως συμμετοχή εις επιχείρησιν, εφόσον χορηγούνται αναξαρτήτως κανονικής αμοιβής της εργασίας, δεν θεωρούνται τακτικαί αποδοχαί, πλήν εναντίας συμφωνίας η εθίμου.

*** Παρατήρηση: Το ως άνω άρθρο ετροποποιήθη και δια του άρθρ. 5 του Α.Ν. 99/1967, το οποίον κατηργήθη αφ` ής ίσχυσεν δια του άρθρ. 2 παρ. 1 του Α.Ν. 173/1967, Α 189. (Προηγούμενες τροποποιήσεις του άρθρ. 3 του ν. 2112/ 1920:από τον Ν. 4558/1930 και τον Ν. 3198/1955).