Φόρμα Συναινετικού Διαζυγίου

Η παρούσα φόρμα υπολογίζει αυτόματα το κόστος για το συναινετικό σας διαζύγιο σύμφωνα με τα στοιχεία που επιλέγετε. Μπορεί να υπολογίσει το κόστος για τη λύση οποιουδήποτε τύπου γάμου (θρησκευτικού, πολιτικού ή θρησκευτικού που στη συνέχεια ιερολογήθηκε), οπουδήποτε και αν τελέστηκε στην Ελλάδα. Η υπηρεσία συναινετικού διαζυγίου παρέχεται από το γραφείο μας πανελλαδικά. Αφού προβεί σε υπολογισμό κόστους, η φόρμα σας αναλύει τη διαδικασία του διαζυγίου βήμα προς βήμα ειδικά για την περίπτωσή σας. Το αποτέλεσμα της φόρμας, δηλαδή το κόστος και τη διαδικασία, μπορείτε να στείλετε στο email σας, ώστε να τα έχετε ως σημείο αναφοράς, σε περίπτωση που μας αναθέσετε την υπόθεση. Η υποβολή των στοιχείων της φόρμας μετά την ολοκλήρωσή της δεν παράγει καμία δέσμευση για εσάς. Το κόστος που υπολογίζει η φόρμα είναι συνολικό και για τους δύο συζύγους.

Ο στόχος της φόρμας, που είναι μοναδική στην Ελλάδα, είναι να απλοποιήσει τη διαδικασία διαζυγίου και να εξοικονομήσει χρόνο και χρήματα στους συζύγους.

Πατήστε "Επόμενο" για να ξεκινήσετε.

Πληροφορίες για ΤΟΝ Σύζυγο

Παρακαλούμε επιλέξτε τη χώρα κατοικίας του συζύγου.

Επιλέξτε τη Χώρα όπου διαμένει ΤΩΡΑ ο σύζυγος.

Η επιλογή είναι υποχρεωτική.

Επιλέξτε τον Νομό όπου διαμένει ΤΩΡΑ ο σύζυγος.

Παρακαλούμε επιλέξτε τη χώρα ιθαγένειας (υπηκοότητας) του συζύγου.

Επιλέξτε εάν ο σύζυγος έχει ιθαγένεια (υπηκοότητα) ελληνική ή άλλης χώρας - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλης τρίτης χώρας - ΜΗ μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύζυγος που χωρίζει με συναινετικό διαζύγιο

Πληροφορίες για ΤΗ Σύζυγο

Παρακαλούμε επιλέξτε τη χώρα κατοικίας της συζύγου.

Επιλέξτε τη Χώρα όπου διαμένει ΤΩΡΑ η σύζυγος.

Η επιλογή είναι υποχρεωτική.

Επιλέξτε τον Νομό όπου διαμένει ΤΩΡΑ η σύζυγος.

Παρακαλούμε επιλέξτε τη χώρα ιθαγένειας (υπηκοότητας) της συζύγου.

Επιλέξτε εάν ο σύζυγος έχει ιθαγένεια (υπηκοότητα) ελληνική ή άλλης χώρας - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλης τρίτης χώρας - ΜΗ μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύζυγος που χωρίζει με συναινετικό διαζύγιο

Βασικά Στοιχεία Γάμου

Η επιλογή του τύπου του γάμου είναι υποχρεωτική.

Επιλέξτε εάν ο γάμος σας ήταν πολιτικός, θρησκευτικός, ή αρχικά πολιτικός και ακολούθησε ο θρησκευτικός.

Η επιλογή είναι υποχρεωτική

Επιλέξτε εάν έχετε αποκτήσει τέκνα από τον γάμο σας, τα οποία κατά τον παρόντα χρόνο είναι ανήλικα.

Η επιλογή απάντησης είναι υποχρεωτική.

Επιλέξτε εάν υπάρχει συμφωνία μεταξύ των συζύγων ως προς τη διατροφή, επιμέλεια και επικοινωνία με τα ανήλικα τέκνα.

Σημείωση: Η συμφωνία των συζύγων για το ποσό της διατροφής, την επιμέλεια και την επικοινωνία με τα ανήλικα τέκνα τους είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση συναινετικού διαζυγίου. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει τέτοια συμφωνία μεταξύ των συζύγων, δεν σας επιτρέπεται η περαιτέρω συμπλήρωση της φόρμας. Το ποσό της διατροφής συμφωνείται ελεύθερα από τους συζύγους και δεν υπάρχει κάποιο ελάχιστο νόμιμο ποσό που υποχρεούνται να καταβάλλουν.

Παρακαλούμε επιλέξτε, εάν υπάρχουν διαφορές μεταξύ των συζύγων για περιουσιακά στοιχεία, που αποκτήθηκαν κατά το γάμο.

Επιλέξτε εάν υπάρχουν διαφορές μεταξύ των συζύγων για περιουσιακά στοιχεία, που αποκτήθηκαν κατά το γάμο.

Σημείωση: Οι διαφορές για περιουσιακά στοιχεία, που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια του γάμου, μπορούν να διευθετηθούν και μετά την έκδοση συναινετικού διαζυγίου είτε συναινετικά είτε δικαστικά κατ' αντιδικία με την άσκηση της αγωγής συμμετοχής στα αποκτήματα του άρθρου 1400 του Αστικού Κώδικα. Η προθεσμία για την άσκηση της σχετικής αγωγής είναι διετής και αρχίζει είτε από τη λύση του γάμου με συναινετικό διαζύγιο είτε από τη συμπλήρωση τριετούς διάστασης των συζύγων κατά τη διάρκεια του γάμου. Συνεπώς, ο γάμος μπορεί να λυθεί με συναινετικό διαζύγιο, ακόμη και αν υπάρχουν περιουσιακές διαφορές των συζύγων.

Εκκλησία στη Σαντορίνη

Τόποι Τέλεσης Γάμου

Είναι απαραίτητο να επιλέξετε.

Επιλέξτε την Περιφέρεια του Δήμου, στο ληξιαρχείο του οποίου καταχωρίσθηκε ο γάμος σας. Λόγου χάρη, εάν τελέσατε πολιτικό γάμο στο Δημαρχείο του Δήμου Καλαμαριάς, επιλέξτε "Κεντρικής Μακεδονίας". Επισημαίνεται ότι ο Δήμος, στο ληξιαρχείο του οποίου καταχωρίσθηκε ο γάμος σας, μπορεί να είναι διαφορετικός από τον Δήμο, στο Δημοτολόγιο του οποίου ανήκει η οικογενειακή σας μερίδα, δηλαδή είστε δημότης.

Είναι απαραίτητο να επιλέξετε Ληξιαρχείο.

Επιλέξτε το ληξιαρχείο στο οποίο καταχωρίσθηκε ο γάμος σας.

Είναι απαραίτητο να επιλέξετε Ληξιαρχείο.

Επιλέξτε το ληξιαρχείο στο οποίο καταχωρίσθηκε ο γάμος σας.

Είναι απαραίτητο να επιλέξετε Ληξιαρχείο.

Επιλέξτε το ληξιαρχείο στο οποίο καταχωρίσθηκε ο γάμος σας.

Είναι απαραίτητο να επιλέξετε Ληξιαρχείο.

Επιλέξτε το ληξιαρχείο στο οποίο καταχωρίσθηκε ο γάμος σας.

Είναι απαραίτητο να επιλέξετε Ληξιαρχείο.

Επιλέξτε το ληξιαρχείο στο οποίο καταχωρίσθηκε ο γάμος σας.

Είναι απαραίτητο να επιλέξετε Ληξιαρχείο.

Επιλέξτε το ληξιαρχείο στο οποίο καταχωρίσθηκε ο γάμος σας.

Είναι απαραίτητο να επιλέξετε Ληξιαρχείο.

Επιλέξτε το ληξιαρχείο στο οποίο καταχωρίσθηκε ο γάμος σας.

Είναι απαραίτητο να επιλέξετε Ληξιαρχείο.

Επιλέξτε το ληξιαρχείο στο οποίο καταχωρίσθηκε ο γάμος σας.

Είναι απαραίτητο να επιλέξετε Ληξιαρχείο.

Επιλέξτε το ληξιαρχείο στο οποίο καταχωρίσθηκε ο γάμος σας.

Είναι απαραίτητο να επιλέξετε Ληξιαρχείο.

Επιλέξτε το ληξιαρχείο στο οποίο καταχωρίσθηκε ο γάμος σας.

Είναι απαραίτητο να επιλέξετε Ληξιαρχείο.

Επιλέξτε το ληξιαρχείο στο οποίο καταχωρίσθηκε ο γάμος σας.

Είναι απαραίτητο να επιλέξετε Ληξιαρχείο.

Επιλέξτε το ληξιαρχείο στο οποίο καταχωρίσθηκε ο γάμος σας.

Είναι απαραίτητο να επιλέξετε Ληξιαρχείο.

Επιλέξτε το ληξιαρχείο στο οποίο καταχωρίσθηκε ο γάμος σας.

Είναι απαραίτητο να επιλέξετε.

Επιλέξτε την Περιφέρεια της Ιεράς Μητρόπολης στην οποία υπάγεται η Εκκλησία όπου τελέστηκε ο γάμος σας. Λόγου χάρη, εάν ο γάμος σας τελέστηκε σε Εκκλησία που υπάγεται στην Ιερά Μητρόπολη Γλυφάδας, επιλέξτε "Αττική".

Είναι απαραίτητο να επιλέξετε.

Επιλέξτε την Ιερά Μητρόπολη στην οποία υπάγεται η Εκκλησία όπου τελέστηκε ο γάμος σας.

Είναι απαραίτητο να επιλέξετε.

Επιλέξτε την Ιερά Μητρόπολη στην οποία υπάγεται η Εκκλησία όπου τελέστηκε ο γάμος σας.

Είναι απαραίτητο να επιλέξετε.

Επιλέξτε την Ιερά Μητρόπολη στην οποία υπάγεται η Εκκλησία όπου τελέστηκε ο γάμος σας.

Είναι απαραίτητο να επιλέξετε.

Επιλέξτε την Ιερά Μητρόπολη στην οποία υπάγεται η Εκκλησία όπου τελέστηκε ο γάμος σας.

Είναι απαραίτητο να επιλέξετε.

Επιλέξτε την Ιερά Μητρόπολη στην οποία υπάγεται η Εκκλησία όπου τελέστηκε ο γάμος σας.

Είναι απαραίτητο να επιλέξετε.

Επιλέξτε την Ιερά Μητρόπολη στην οποία υπάγεται η Εκκλησία όπου τελέστηκε ο γάμος σας.

Είναι απαραίτητο να επιλέξετε.

Επιλέξτε την Ιερά Μητρόπολη στην οποία υπάγεται η Εκκλησία όπου τελέστηκε ο γάμος σας.

Είναι απαραίτητο να επιλέξετε.

Επιλέξτε την Ιερά Μητρόπολη στην οποία υπάγεται η Εκκλησία όπου τελέστηκε ο γάμος σας.

Είναι απαραίτητο να επιλέξετε.

Επιλέξτε την Ιερά Μητρόπολη στην οποία υπάγεται η Εκκλησία όπου τελέστηκε ο γάμος σας.

Είναι απαραίτητο να επιλέξετε.

Επιλέξτε την Ιερά Μητρόπολη στην οποία υπάγεται η Εκκλησία όπου τελέστηκε ο γάμος σας.

Είναι απαραίτητο να επιλέξετε.

Επιλέξτε την Ιερά Μητρόπολη στην οποία υπάγεται η Εκκλησία όπου τελέστηκε ο γάμος σας.

Είναι απαραίτητο να επιλέξετε.

Επιλέξτε την Ιερά Μητρόπολη στην οποία υπάγεται η Εκκλησία όπου τελέστηκε ο γάμος σας.

Είναι απαραίτητο να επιλέξετε.

Επιλέξτε την Ιερά Μητρόπολη στην οποία υπάγεται η Εκκλησία όπου τελέστηκε ο γάμος σας.

Ανάλυση Κόστους Διαζυγίου

Invalid Input

Στο ως άνω ποσό περιλαμβάνονται:

Η συνολική αμοιβή της/των συμβολαιογράφων για τα πληρεξούσια και των δύο συζύγων, εφόσον αυτά υπογράφονται σε συμβολαιογράφο εντός Ελλάδος, εντός του γραφείου της.

Η αμοιβή της συμβολαιογράφου για την πράξη λύσης του γάμου

Η συνολική αμοιβή των δικηγόρων και των δύο συζύγων για τη σύνταξη του συμφωνητικού λύσης του γάμου και τη συνυπογραφή της πράξης λύσης του γάμου

Τα έξοδα του κούριερ για την αποστολή των αντιγράφων των συμβολαιογραφικών πράξεων λύσης του γάμου και στους δύο συζύγους εντός Ελλάδος, εάν η αποστολή γίνει σε αστικό κέντρο.

Στο ως άνω ποσό ΔΕΝ περιλαμβάνονται:

Η αμοιβή του δικηγόρου για τη διαδικασία πνευματικής λύσης του γάμου (παραλαβή τέλους χαρτοσήμου από τη Δ.Ο.Υ., αίτηση για έκδοση διαζευκτηρίων προς την αρμόδια Ιερά Μητρόπολη και παραλαβή αυτών)

Το τέλος χαρτοσήμου ύψους 18,00€ από τη Δ.Ο.Υ. και τα τέλη της αρμόδιας Ιεράς Μητρόπολης για την έκδοση των διαζευκτηρίων συνολικού ποσού και για τους δύο συζύγους 50,00€ περίπου

Η αμοιβή του δικηγόρου για την καταχώριση της συμβολαιογραφικής πράξης λύσης του γάμου στο αρμόδιο ληξιαρχείο

Εάν επιθυμείτε την παροχή από το γραφείο μας των ανωτέρω προαιρετικών υπηρεσιών, δηλαδή της διενέργειας της διαδικασίας πνευματικής λύσης του γάμου (εάν ο γάμος σας ήταν θρησκευτικός) και/ή της δήλωσης του διαζυγίου στο Ληξιαρχείο, στο συνολικό κόστος θα προστεθούν επιπλέον τα κάτωθι ποσά:

Invalid Input

Invalid Input

Το κόστος συναινετικού διαζυγίου σας, συμπεριλαμβανομένης και της παροχής των προαιρετικών υπηρεσιών από το γραφείο μας (διαδικασίας πνευματικής λύσης και καταχώρισης της πράξης στο ληξιαρχείο), του τέλους χαρτοσήμου ύψους 18€ της Δ.Ο.Υ. (εάν ο γάμος σας ήταν θρησκευτικός), του τέλους της Ιεράς Μητρόπολης ύψους 50€ (εάν ο γάμος σας ήταν θρησκευτικός), και όλων των εξόδων κούριερ εντός Ελλάδος (υπό την προϋπόθεση ότι οι αποστολές γίνονται από και προς αστικά κέντρα) ανέρχεται στο κάτωθι ποσό:

Invalid Input

Επειδή και οι δύο σύζυγοι διαμένετε στο Νομό Θεσσαλονίκης και ο θρησκευτικός σας γάμος τελέστηκε επίσης στην ευρύτερη περιοχή, μπορεί η διαδικασία να κοστίσει λιγότερο, εάν δε χρειαστεί και δεν επιθυμείτε να υπογράψετε συμβολαιογραφικά πληρεξούσια! Επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά για να σας ενημερώσουμε περαιτέρω και να βρούμε μαζί τη διαδικασία που σας βολεύει περισσότερο!

Επειδή και οι δύο σύζυγοι διαμένετε στο Νομό Θεσσαλονίκης και ο θρησκευτικός σας γάμος τελέστηκε επίσης στην ευρύτερη περιοχή, μπορεί η διαδικασία να κοστίσει λιγότερο, εάν δε χρειαστεί και δεν επιθυμείτε να υπογράψετε συμβολαιογραφικά πληρεξούσια! Επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά για να σας ενημερώσουμε περαιτέρω και να βρούμε μαζί τη διαδικασία που σας βολεύει περισσότερο!

Επειδή και οι δύο σύζυγοι διαμένετε στο Νομό Θεσσαλονίκης και οι γάμοι σας (πολιτικός και θρησκευτικός) τελέστηκαν αμφότεροι στην ευρύτερη περιοχή, μπορεί η διαδικασία να κοστίσει λιγότερο, εάν δε χρειαστεί και δεν επιθυμείτε να υπογράψετε συμβολαιογραφικά πληρεξούσια! Επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά για να σας ενημερώσουμε περαιτέρω και να βρούμε μαζί τη διαδικασία που σας βολεύει περισσότερο!

Από το ως άνω ποσό, α) διακόσια ευρώ (200,00€) θα πρέπει να κατατεθούν στον τραπεζικό λογαριασμό του δικηγορικού μας γραφείου αμέσως μετά τη σύνταξη του ιδιωτικού συμφωνητικού λύσης του γάμου, β) εκατόν πενήντα ευρώ (150,00€) περίπου θα πρέπει να καταβληθούν στη συμβολαιογράφο κατά την υπογραφή των συμβολαιογραφικών πληρεξουσίων και γ) το υπόλοιπο ποσό θα πρέπει να κατατεθεί στον τραπεζικό λογαριασμό του δικηγορικού μας γραφείου πριν την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης λύσης του γάμου, δηλαδή δέκα ημέρες αργότερα.

Αν θέλετε να διαβάσετε περισσότερα για τη διαδικασία του συναινετικού διαζυγίου και τα απαιτούμενα έγγραφα ειδικά για την περίπτωσή σας, πατήστε "Επόμενο".

Διαδικασία και Απαιτούμενα Έγγραφα

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας να συνεργαστείτε με το δικηγορικό μας γραφείο για τη λύση του γάμου σας.

Μπορούμε να αναλάβουμε την έκδοση του συναινετικού σας διαζυγίου σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία:

Το πρώτο βήμα της διαδικασίας συναινετικής λύσης του γάμου είναι η σύνταξη του συμφωνητικού λύσης του. Στο συμφωνητικό αποτυπώνεται η κοινή βούληση των συζύγων για τη λύση του γάμου τους και, εάν έχουν αποκτηθεί ανήλικα (κατά τον παρόντα χρόνο) τέκνα από τον γάμο, η συμφωνία για την επιμέλεια, την επικοινωνία και τη διατροφή τους.

Για τη σύνταξη του συμφωνητικού λύσης του γάμου, είναι απαραίτητο να μας αποστείλετε με οποιοδήποτε πρόσφορο για εσάς μέσο (π.χ. σκανναρισμένα μέσω email στο [email protected] ή σε φωτοτυπίες μέσω Viber ή Whatsapp στο 6997083222) τα δελτία αστυνομικής ταυτότητας (και τις δύο όψεις) των συζύγων, μία ληξιαρχική πράξη γάμου και ένα πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Η ληξιαρχική πράξη γάμου μπορεί να είναι και παλαιότερη (όχι πρόσφατη), ενώ το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρέπει να είναι πρόσφατο και μπορεί να εκδοθεί και ηλεκτρονικά από την πύλη του Ερμή http://www.ermis.gov.gr/ με τους κωδικούς σας του TAXIS.

Για τον/τη σύζυγο που έχει ιθαγένεια (υπηκοότητα) άλλου κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί εναλλακτικά, εκτός από την προσωπική του ταυτότητα, να προσκομιστεί και διαβατήριο σε ισχύ.

Για τον/τη σύζυγο που έχει ιθαγένεια (υπηκοότητα) τρίτης χώρας, απαιτείται διαβατήριο σε ισχύ και θεώρηση εισόδου (VISA) ή άδεια παραμονής, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

Επίσης, θα πρέπει να μας γνωστοποιήσετε με απλή αναφορά τους ΑΦΜ των συζύγων, τις τρέχουσες διευθύνσεις κατοικίας τους, καθώς και το χρονικό σημείο (κατά προσέγγιση), κατά το οποίο επήλθε ο κλονισμός της σχέσης σας (π.χ. από τον Ιούνιο του 2018).

Με τα ως άνω στοιχεία θα συντάξουμε το ιδιωτικό συμφωνητικό λύσης του γάμου σας, το οποίο θα σας σταλεί με email προκειμένου να επιβεβεώσετε το περιεχόμενό του.

Δεδομένου ότι υπάρχουν και ανήλικα τέκνα, η συμφωνία θα αφορά την επιμέλεια, την επικοινωνία και τη διατροφή τους. Για να συντάξουμε το συμφωνητικό θα χρειαστούμε να μας δώσετε ορισμένες πληροφορίες, δηλαδή ποιος θα έχει την επιμέλεια των τέκνων σας (με ποιον θα μένουν δηλαδή και ποιος θα τα φροντίζει, σε ποια διεύθυνση κλπ), πόσα χρήματα θα καταβάλλονται ως διατροφή μηνιαίως για τα τέκνα σας (λόγου χάρη, 500€ εντός των πρώτων τριών ημερών κάθε μήνα σε τραπεζικό λογαριασμό), πότε θα βλέπει ο γονέας, που δεν θα έχει την επιμέλεια, τα τέκνα μέσα στην εβδομάδα (λόγου χάρη, κάθε Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα από τις 18:00 έως τις 20:00), με ποιο γονέα θα περνούν τα τέκνα τα σαββατοκύριακα (λόγου χάρη, ο γονέας, που δεν θα έχει την επιμέλεια, μπορεί να παίρνει τα τέκνα από την οικία, αυτού που θα έχει την επιμέλεια, το Σάββατο το πρωί στις 10:00 και να τα επιστρέφει στις 18:00 το απόγευμα της Κυριακής), καθώς και με ποιον θα περνούν τα τέκνα τις διακοπές του καλοκαιριού, του Πάσχα και των Χριστουγέννων (λόγου χάρη, την πρώτη εβδομάδα των Χριστουγέννων με τον ένα γονέα και τη δεύτερη με τον άλλον).

Αφού συντάξουμε το συμφωνητικό και επιβεβαιώσουν οι σύζυγοι το περιεχόμενό του, εν συνεχεία θα υπογράψουν πληρεξούσια, με τα οποία οποία θα δίνουν στους δικηγόρους την εντολή να τους εκπροσωπήσουν κατά τη διαδικασία του συναινετικού διαζυγίου.

Εφόσον οι σύζυγοι διαμένουν αμφότεροι εντός Ελλάδας, τα πληρεξούσια θα υπογραφούν σε συμβολαιογράφο του τόπου κατοικίας τους.

Δέκα ημέρες μετά την υπογραφή και του τελευταίου πληρεξουσίου, οι δικηγόροι θα συνυπογράψουν τη συμβολαιογραφική πράξη λύσης του γάμου.

Αφού συντάξουμε το συμφωνητικό και επιβεβαιώσουν οι σύζυγοι το περιεχόμενό του, εν συνεχεία θα υπογράψουν πληρεξούσια, με τα οποία οποία θα δίνουν στους δικηγόρους την εντολή να τους εκπροσωπήσουν κατά τη διαδικασία του συναινετικού διαζυγίου.

Όποιος εκ των συζύγων διαμένει στην Ελλάδα θα υπογράψει πληρεξούσιο σε συμβολαιογράφο στον τόπο της κατοικίας του. Όποιος διαμένει στο εξωτερικό θα υπογράψει στην πλησιέστερη στον τόπο κατοικίας του ελληνική Προξενική Αρχή ή σε κατά τόπο αρμόδιο αλλοδαπό συμβολαιογράφο. Εντούτοις, είναι προτιμότερο το πληρεξούσιο να υπογραφεί σε ελληνική Προξενική Αρχή, εφόσον αποφεύγεται η υποχρέωση σήμανσης του πληρεξουσίου με τη σφραγίδα της Χάγης και ως εκ τούτου περιορίζονται τα έξοδα και ο χρόνος της διαδικασίας.

Δέκα ημέρες μετά την υπογραφή και του τελευταίου πληρεξουσίου, οι δικηγόροι θα συνυπογράψουν τη συμβολαιογραφική πράξη λύσης του γάμου.

Δεδομένου ότι ο γάμος σας ήταν πολιτικός, την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης διαζυγίου θα ακολουθήσει η καταχώρισή της στο αρμόδιο Ληξιαρχείο. Την ενέργεια αυτή μπορεί να αναλάβει είτε δικηγόρος του γραφείου μας ή συνεργαζόμενος με το γραφείο μας με την αμοιβή που μνημονεύθηκε στην προηγούμενη σελίδα, είτε κάποιος από τους συζύγους.

Ο γάμος σας θεωρείται ότι λύθηκε μετά και την καταχώριση ενός αντιγράφου της συμβολαιογραφικής πράξης λύσης του στο αρμόδιο ληξιαρχείο.

Στο τέλος της διαδικασίας, οι σύζυγοι θα λάβουν από ένα αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης έκαστος.

Οι σύζυγοι θα πρέπει να χορηγήσουν στον λογιστή τους ένα αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης, προκειμένου να δηλώσει στο μητρώο της Δ.Ο.Υ. τη λύση του γάμου τους. Αρκεί η λύση του γάμου να δηλωθεί από τον λογιστή ενός των συζύγων και όχι από τον λογιστή εκάστου εξ αυτών (δηλαδή εις διπλούν).

Μετά την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης διαζυγίου, δεδομένου ότι ο γάμος σας ήταν πολιτικός που στη συνέχεια ιερολογήθηκε (δηλαδή πολιτικός και ακολούθως θρησκευτικός), η πνευματική λύση του γάμου θα πρέπει να προηγηθεί της δήλωσης της λύσης του στο ληξιαρχείο. Τη διαδικασία της πνευματικής λύσης μπορεί να αναλάβει είτε δικηγόρος του γραφείου μας ή συνεργαζόμενος με το γραφείο μας με την αμοιβή που μνημονεύθηκε στην προηγούμενη σελίδα, είτε κάποιος από τους συζύγους. Για την πνευματική λύση απαιτείται α) αίτηση για την παροχή της εισαγγελικής παραγγελίας στον κατά τόπο αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών (δηλαδή εκεί όπου δικαστικά υπάγεται η Ιερά Μητρόπολη, στην οποία ανήκει ο Ιερός Ναός, που τελέσθηκε ο γάμος, του οποίου αιτείται η πνευματική λύση, 2) αγορά από τη Δ.Ο.Υ. ενός τέλους χαρτοσήμου ονομαστικής αξίας 15€ και πραγματικής 18€ και 3) αίτηση προς την αρμόδια Ιερά Μητρόπολη για την έκδοση διαζευκτηρίου και παραλαβή του. Η διαδικασία είναι χρονοβόρος, εφόσον στην Εισαγγελία ενδέχεται να υπάρχει πολύωρη αναμονή, το ίδιο και στη Δ.Ο.Υ. για την έκδοση του παραβόλου. Εκτός αυτού, ενδέχεται η Εισαγγελία, η αρμόδια Ιερά Μητρόπολη και η Δ.Ο.Υ. να έχουν πολύ μεγάλη χιλιομετρική απόσταση ματαξύ τους, ιδιαίτερα στην επαρχία. Στη δε Ιερά Μητρόπολη συνήθως απαιτούνται δύο επισκέψεις: μία για την κατάθεση της αίτησης για την έκδοση του διαζευκτηρίου και μία για την παραλαβή του. Γι' αυτούς τους λόγους οι περισσότεροι σύζυγοι αναθέτουν τη διαδικασία στους δικηγόρους που τους εκπροσώπησαν στο διαζύγιο.

Την πνευματική λύση του γάμου θα ακολουθήσει η καταχώριση ενός αντιγράφου της συμβολαιογραφικής πράξης λύσης του και του διαζευκτηρίου στο αρμόδιο Ληξιαρχείο. Την ενέργεια αυτή μπορεί να αναλάβει είτε δικηγόρος του γραφείου μας ή συνεργαζόμενος με το γραφείο μας με την αμοιβή που μνημονεύθηκε στην προηγούμενη σελίδα, είτε κάποιος από τους συζύγους.

Ο γάμος σας θεωρείται ότι λύθηκε μετά και την καταχώριση ενός αντιγράφου της συμβολαιογραφικής πράξης λύσης του στο αρμόδιο ληξιαρχείο.

Ιδιαίτερα στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο πολιτικός και ο θρησκευτικός γάμος τελέστηκαν σε διαφορετικές πόλεις, η διαδικασία είναι εξαιρετικά χρονοβόρος και δυσχερής για τους συζύγους. Για τον λόγο αυτό οι περισσότεροι σύζυγοι επίσης αναθέτουν τη διαδικασία στους δικηγόρους που τους εκπροσώπησαν στο διαζύγιο.

Στο τέλος όλης της διαδικασίας, οι σύζυγοι θα λάβουν από ένα αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης έκαστος.

Οι σύζυγοι θα πρέπει να χορηγήσουν στον λογιστή τους ένα αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης, προκειμένου να δηλώσει στο μητρώο της Δ.Ο.Υ. τη λύση του γάμου τους. Αρκεί η λύση του γάμου να δηλωθεί από τον λογιστή ενός των συζύγων και όχι από τον λογιστή εκάστου εξ αυτών (δηλαδή εις διπλούν).

Μετά την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης διαζυγίου, δεδομένου ότι ο γάμος σας ήταν θρησκευτικός, η πνευματική λύση του γάμου θα πρέπει να προηγηθεί της δήλωσης της λύσης του στο ληξιαρχείο. Τη διαδικασία της πνευματικής λύσης μπορεί να αναλάβει είτε δικηγόρος του γραφείου μας ή συνεργαζόμενος με το γραφείο μας με την αμοιβή που μνημονεύθηκε στην προηγούμενη σελίδα, είτε κάποιος από τους συζύγους. Για την πνευματική λύση απαιτείται α) αίτηση για την παροχή της εισαγγελικής παραγγελίας στον κατά τόπο αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών (δηλαδή εκεί όπου δικαστικά υπάγεται η Ιερά Μητρόπολη, στην οποία ανήκει ο Ιερός Ναός, που τελέσθηκε ο γάμος, του οποίου αιτείται η πνευματική λύση, 2) αγορά από τη Δ.Ο.Υ. ενός τέλους χαρτοσήμου ονομαστικής αξίας 15€ και πραγματικής 18€ και 3) αίτηση προς την αρμόδια Ιερά Μητρόπολη για την έκδοση διαζευκτηρίου και παραλαβή του. Η διαδικασία είναι χρονοβόρος, εφόσον στην Εισαγγελία ενδέχεται να υπάρχει πολύωρη αναμονή, το ίδιο και στη Δ.Ο.Υ. για την έκδοση του παραβόλου. Εκτός αυτού, ενδέχεται η Εισαγγελία, η αρμόδια Ιερά Μητρόπολη και η Δ.Ο.Υ. να έχουν πολύ μεγάλη χιλιομετρική απόσταση ματαξύ τους, ιδιαίτερα στην επαρχία. Στη δε Ιερά Μητρόπολη συνήθως απαιτούνται δύο επισκέψεις: μία για την κατάθεση της αίτησης για την έκδοση του διαζευκτηρίου και μία για την παραλαβή του. Γι' αυτούς τους λόγους οι περισσότεροι σύζυγοι αναθέτουν τη διαδικασία στους δικηγόρους που τους εκπροσώπησαν στο διαζύγιο.

Την πνευματική λύση του γάμου θα ακολουθήσει η καταχώριση ενός αντιγράφου της συμβολαιογραφικής πράξης λύσης του και του διαζευκτηρίου στο αρμόδιο Ληξιαρχείο. Την ενέργεια αυτή μπορεί να αναλάβει είτε δικηγόρος του γραφείου μας ή συνεργαζόμενος με το γραφείο μας με την αμοιβή που μνημονεύθηκε στην προηγούμενη σελίδα, είτε κάποιος από τους συζύγους.

Ο γάμος σας θεωρείται ότι λύθηκε μετά και την καταχώριση ενός αντιγράφου της συμβολαιογραφικής πράξης λύσης του στο αρμόδιο ληξιαρχείο. Συνήθως και τη διαδικασία καταχώρισης του διαζυγίου στο ληξιαρχείο οι περισσότεροι σύζυγοι επίσης αναθέτουν στους δικηγόρους που τους εκπροσώπησαν στο διαζύγιο.

Στο τέλος όλης της διαδικασίας, οι σύζυγοι θα λάβουν από ένα αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης έκαστος.

Οι σύζυγοι θα πρέπει να χορηγήσουν στον λογιστή τους ένα αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης, προκειμένου να δηλώσει στο μητρώο της Δ.Ο.Υ. τη λύση του γάμου τους. Αρκεί η λύση του γάμου να δηλωθεί από τον λογιστή ενός των συζύγων και όχι από τον λογιστή εκάστου εξ αυτών (δηλαδή εις διπλούν).

Διαθέτουμε μεγάλη εμπειρία σε θέματα οικογενειακού δικαίου και διαζυγίων γενικότερα. Έχουμε αναλάβει δεκάδες συναινετικά διαζύγια με τη νέα διαδικασία. Αν ξεκινήσουμε σήμερα, μπορούμε σε δύο εβδομάδες το αργότερο να υπογράψουμε τη συμβολαιογραφική πράξη λύσης του γάμου σας.

Εάν επιθυμείτε να στείλετε την πρόταση αυτή, δηλαδή το συνολικό κόστος και τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί, στο email σας, πατήστε "Επόμενο".

Στοιχεία Επικοινωνίας

Παρακαλούμε εισάγετε το όνομά σας.

Παρακαλούμε εισάγετε το επώνυμό σας.

Παρακαλούμε εισάγετε το email σας.

Το email, που εισάγατε στο πεδίο "Επανεισαγωγή Email", δεν είναι ίδιο με το email, που εισάγατε στο πεδίο "Email".

Παρακαλούμε εισάγετε το κείμενο το μηνύματός σας.

Εάν το θεωρείτε απαραίτητο, εισάγετε και άλλες πληροφορίες σχετικά με το γάμο σας και τη λύση του στο πεδίο.

Παρακαλούμε απαντήστε, εάν μας επιτρέπετε να σας καλέσουμε στο τηλέφωνο, προκειμένου να ζητήσουμε πιθανές διευκρινίσεις για τη λύση του γάμου σας.

Επιλέξτε, εάν μας επιτρέπετε να σας καλέσουμε στο τηλέφωνο, προκειμένου να ζητήσουμε πιθανές διευκρινίσεις για τη λύση του γάμου σας. Η επικοινωνία θα γίνει σε ώρες, που θα επιλέξετε.

Παρακαλούμε επιλέξτε τις ώρες, κατά τις οποίες μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας τηλεφωνικά.

Παρακαλούμε εισάγετε τον αριθμό του τηλεφώνου σας.

Invalid Input

Πρέπει να αποδεχθείτε την πολιτική απορρήτου του δικηγορικού μας γραφείου για να μπορέσετε να υποβάλετε τη φόρμα.

Ρόζου και Συνεργάτες | Δικηγορικό Γραφείο

Εδρεύουμε στη Θεσσαλονίκη και εξυπηρετούμε στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας και στην Αθήνα. Η υπηρεσία Συναινετικού Διαζυγίου παρέχεται πανελλαδικά.