Skip to main content

Φόρμα Συναινετικού Διαζυγίου

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΣΤΑ ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΑ ΔΙΑΖΥΓΙΑ

Η παρούσα φόρμα υπολογίζει αυτόματα το κόστος για το συναινετικό σας διαζύγιο σύμφωνα με τα στοιχεία που επιλέγετε, είτε αυτό είναι ψηφιακό (άυλο) είτε έγχαρτο. Μπορεί να υπολογίσει το κόστος για τη λύση οποιουδήποτε τύπου γάμου (θρησκευτικού, μόνο πολιτικού ή πολιτικού που στη συνέχεια ιερολογήθηκε), οπουδήποτε και αν τελέστηκε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Η υπηρεσία συναινετικού διαζυγίου παρέχεται από το γραφείο μας πανελλαδικά. Αφού προβεί σε υπολογισμό κόστους, η φόρμα σας αναλύει τη διαδικασία του διαζυγίου βήμα προς βήμα ειδικά για την περίπτωσή σας. Το αποτέλεσμα της φόρμας, δηλαδή το κόστος και τη διαδικασία, μπορείτε να στείλετε στο email σας, ώστε να τα έχετε ως σημείο αναφοράς, σε περίπτωση που μας αναθέσετε την υπόθεση. Η υποβολή των στοιχείων της φόρμας μετά την ολοκλήρωσή της δεν παράγει καμία δέσμευση για εσάς. Το κόστος που υπολογίζει η φόρμα είναι συνολικό και για τους δύο συζύγους μαζί, χωρίς καμία κρυφή ή μεταγενέστερη χρέωση.

Αν και το ψηφιακό / άυλο διαζύγιο είναι πλέον νόμος του κράτους, θα συνυπάρχει με τον έγχαρτο τύπο διαζυγίου, ο οποίος δεν καταργείται. Η διαφορά μεταξύ τους είναι κυρίως διαδικαστική και όχι τόσο κόστους. Η πλατφόρμα σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε μεταξύ των δύο τύπων εμφανίζοντας το κόστος και τη διαδικασία για αμφότερους. Μάλιστα η πλατφόρμα προβαίνει και σε σύγκριση του κόστους μεταξύ των δύο τύπων διαζυγίων. Ο άυλος τύπος είναι κατάλληλος για συζύγους που αφενός είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία και αφετέρου διαθέτουν κωδικούς ebanking προκειμένου να μπορέσουν να πιστοποιηθούν ως χρήστες στην κρατική ιστοσελίδα https://www.gov.gr.

Προς το παρόν, αν και ο νόμος για το άυλο διαζύγιο έχει τεθεί σε ισχύ, στην πράξη είναι ανεφάρμοστος. Αν και η κρατική πλατφόρμα για το άυλο διαζύγιο φαίνεται ότι έχει δημοσιευθεί, δεν έχει υπογραφεί ακόμη καμία άυλη πράξη λύσης γάμου, επειδή δεν έχει τροποποιηθεί ο Κώδικας Περί Συμβολαιογράφων, ο οποίος προβλέπει ότι οι συμβολαιογραφικές πράξεις υπογράφονται από τους συμβαλλόμενους μόνο δια ζώσης (με φυσική παρουσία) ενώπιον συμβολαιογράφου και ως εκ τούτου δεν υπάρχει δυνατότητα εξ αποστάσεως υπογραφής τους ψηφιακά. Η τροποποίηση του Κώδικα Περί Συμβολαιογράφων δεν αναμένεται να γίνει άμεσα. Ως εκ τούτου η μοναδική επιλογή για τη λύση του γάμου με συναινετικό διαζύγιο είναι με τον έγγραφο τύπο.

Δεδομένου ότι η διαφορά μεταξύ των δύο τύπων διαζυγίου ως προς το κόστος θα είναι μικρή (στις περισσότερες περιπτώσεις γύρω στα 100€) και η παρούσα πλατφόρμα του δικηγορικού μας γραφείου δίνει στον χρήστη τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ των δύο τύπων, οι σύζυγοι μπορούν να εκδώσουν το διαζύγιό τους με τον έγχαρτο τύπο, κάνοντας τη σχετική επιλογή μέσα από τη πλατφόρμα μας.

Εάν κατά τη διαδικασία συμπλήρωσης της πλατφόρμας επιθυμείτε να επιστρέψετε σε προηγούμενα βήματα ή να την ξανασυμπληρώσετε από την αρχή για οποιονδήποτε λόγο, προτείνουμε να τη συμπληρώσετε από την αρχή ανανεώνοντας τη σελίδα μέσω του φυλλομετρητή (browser) σας και να μη μετακινείστε συνεχώς "πίσω - εμπρός", καθώς αυτό ενδέχεται να οδηγήσει σε εσφαλμένο υπολογισμό του κόστους.

Η παρούσα πλατφόρμα είναι μοναδική στην Ελλάδα σε καινοτομία και εξειδίκευση, απλοποιεί τη διαδικασία συναινετικού διαζυγίου και εξοικονομεί χρόνο και - κυρίως - χρήματα στους συζύγους.

Πατήστε "Επόμενο" για να ξεκινήσετε.

Πληροφορίες για ΤΟΝ Σύζυγο

Παρακαλούμε επιλέξτε τη χώρα κατοικίας του συζύγου.

Επιλέξτε τη Χώρα όπου διαμένει ΤΩΡΑ ο σύζυγος.

Η επιλογή είναι υποχρεωτική.

Επιλέξτε τον Νομό όπου διαμένει ΤΩΡΑ ο σύζυγος.

Παρακαλούμε επιλέξτε τη χώρα ιθαγένειας (υπηκοότητας) του συζύγου.

Επιλέξτε εάν ο σύζυγος έχει ιθαγένεια (υπηκοότητα) ελληνική ή άλλης χώρας - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλης τρίτης χώρας - ΜΗ μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πληροφορίες για ΤΗ Σύζυγο

Παρακαλούμε επιλέξτε τη χώρα κατοικίας της συζύγου.

Επιλέξτε τη Χώρα όπου διαμένει ΤΩΡΑ η σύζυγος.

Η επιλογή είναι υποχρεωτική.

Επιλέξτε τον Νομό όπου διαμένει ΤΩΡΑ η σύζυγος.

Παρακαλούμε επιλέξτε τη χώρα ιθαγένειας (υπηκοότητας) της συζύγου.

Επιλέξτε εάν ο σύζυγος έχει ιθαγένεια (υπηκοότητα) ελληνική ή άλλης χώρας - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλης τρίτης χώρας - ΜΗ μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βασικά Στοιχεία Γάμου

Η επιλογή του τύπου του γάμου είναι υποχρεωτική.

Επιλέξτε εάν ο γάμος σας ήταν πολιτικός, θρησκευτικός, ή αρχικά πολιτικός και ακολούθησε ο θρησκευτικός.

Παρακαλούμε επιλέξτε τη χώρα τέλεσης του πολιτικού σας γάμου.

Επιλέξτε τη Χώρα τέλεσης του πολιτικού σας γάμου

Παρακαλούμε επιλέξτε τη χώρα τέλεσης του θρησκευτικού σας γάμου.

Επιλέξτε τη Χώρα τέλεσης του θρησκευτικού σας γάμου

Η επιλογή είναι υποχρεωτική

Επιλέξτε εάν έχετε αποκτήσει τέκνα από τον γάμο σας, τα οποία κατά τον παρόντα χρόνο είναι ανήλικα.

Η επιλογή απάντησης είναι υποχρεωτική.

Επιλέξτε εάν υπάρχει συμφωνία μεταξύ των συζύγων ως προς τη διατροφή, επιμέλεια και επικοινωνία με τα ανήλικα τέκνα.

Σημείωση: Η συμφωνία των συζύγων για το ποσό της διατροφής, την επιμέλεια και την επικοινωνία με τα ανήλικα τέκνα τους είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση συναινετικού διαζυγίου. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει τέτοια συμφωνία μεταξύ των συζύγων, δεν σας επιτρέπεται η περαιτέρω συμπλήρωση της φόρμας. Το ποσό της διατροφής συμφωνείται ελεύθερα από τους συζύγους και δεν υπάρχει κάποιο ελάχιστο νόμιμο ποσό που υποχρεούνται να καταβάλλουν.

Παρακαλούμε επιλέξτε, εάν υπάρχουν διαφορές μεταξύ των συζύγων για περιουσιακά στοιχεία, που αποκτήθηκαν κατά το γάμο.

Επιλέξτε εάν υπάρχουν διαφορές μεταξύ των συζύγων για περιουσιακά στοιχεία, που αποκτήθηκαν κατά το γάμο.

Σημείωση: Οι διαφορές για περιουσιακά στοιχεία, που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια του γάμου, μπορούν να διευθετηθούν και μετά την έκδοση συναινετικού διαζυγίου είτε συναινετικά είτε δικαστικά κατ' αντιδικία με την άσκηση της αγωγής συμμετοχής στα αποκτήματα του άρθρου 1400 του Αστικού Κώδικα. Η προθεσμία για την άσκηση της σχετικής αγωγής είναι διετής και αρχίζει είτε από τη λύση του γάμου με συναινετικό διαζύγιο είτε από τη συμπλήρωση τριετούς διάστασης των συζύγων κατά τη διάρκεια του γάμου. Συνεπώς, ο γάμος μπορεί να λυθεί με συναινετικό διαζύγιο, ακόμη και αν υπάρχουν περιουσιακές διαφορές των συζύγων.

Τόποι Τέλεσης Γάμου

Είναι απαραίτητο να επιλέξετε.

Επιλέξτε την Περιφέρεια της Ιεράς Μητρόπολης στην οποία υπάγεται η Εκκλησία όπου τελέστηκε ο γάμος σας. Λόγου χάρη, εάν ο γάμος σας τελέστηκε σε Εκκλησία που υπάγεται στην Ιερά Μητρόπολη Γλυφάδας, επιλέξτε "Αττική".

Είναι απαραίτητο να επιλέξετε.

Επιλέξτε την Ιερά Μητρόπολη στην οποία υπάγεται η Εκκλησία όπου τελέστηκε ο γάμος σας.

Είναι απαραίτητο να επιλέξετε.

Επιλέξτε την Ιερά Μητρόπολη στην οποία υπάγεται η Εκκλησία όπου τελέστηκε ο γάμος σας.

Είναι απαραίτητο να επιλέξετε.

Επιλέξτε την Ιερά Μητρόπολη στην οποία υπάγεται η Εκκλησία όπου τελέστηκε ο γάμος σας.

Είναι απαραίτητο να επιλέξετε.

Επιλέξτε την Ιερά Μητρόπολη στην οποία υπάγεται η Εκκλησία όπου τελέστηκε ο γάμος σας.

Είναι απαραίτητο να επιλέξετε.

Επιλέξτε την Ιερά Μητρόπολη στην οποία υπάγεται η Εκκλησία όπου τελέστηκε ο γάμος σας.

Είναι απαραίτητο να επιλέξετε.

Επιλέξτε την Ιερά Μητρόπολη στην οποία υπάγεται η Εκκλησία όπου τελέστηκε ο γάμος σας.

Είναι απαραίτητο να επιλέξετε.

Επιλέξτε την Ιερά Μητρόπολη στην οποία υπάγεται η Εκκλησία όπου τελέστηκε ο γάμος σας.

Είναι απαραίτητο να επιλέξετε.

Επιλέξτε την Ιερά Μητρόπολη στην οποία υπάγεται η Εκκλησία όπου τελέστηκε ο γάμος σας.

Είναι απαραίτητο να επιλέξετε.

Επιλέξτε την Ιερά Μητρόπολη στην οποία υπάγεται η Εκκλησία όπου τελέστηκε ο γάμος σας.

Είναι απαραίτητο να επιλέξετε.

Επιλέξτε την Ιερά Μητρόπολη στην οποία υπάγεται η Εκκλησία όπου τελέστηκε ο γάμος σας.

Είναι απαραίτητο να επιλέξετε.

Επιλέξτε την Ιερά Μητρόπολη στην οποία υπάγεται η Εκκλησία όπου τελέστηκε ο γάμος σας.

Είναι απαραίτητο να επιλέξετε.

Επιλέξτε την Ιερά Μητρόπολη στην οποία υπάγεται η Εκκλησία όπου τελέστηκε ο γάμος σας.

Είναι απαραίτητο να επιλέξετε.

Επιλέξτε την Ιερά Μητρόπολη στην οποία υπάγεται η Εκκλησία όπου τελέστηκε ο γάμος σας.

Είναι απαραίτητο να επιλέξετε.

Επιλέξτε την Περιφέρεια του Δήμου, στο ληξιαρχείο του οποίου καταχωρίσθηκε ο γάμος σας. Λόγου χάρη, εάν τελέσατε πολιτικό γάμο στο Δημαρχείο του Δήμου Καλαμαριάς, επιλέξτε "Κεντρικής Μακεδονίας" ή, αν τελέσατε πολιτικό γάμο στο Δημαρχείο του Δήμου Αθηναίων, επιλέξτε "Αττικής" ή, αν τελέσατε θρησκευτικό γάμο σε εκκλησία της Ρόδου επιλέξτε "Νοτίου Αιγαίου". Εάν ο γάμος σας τελέστηκε στο εξωτερικό και ως εκ τούτου δηλώθηκε στο Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών, επιλέξτε "Αττικής" και ακολούθως από τον καταρράκτη Ληξιαρχείο Καταχώρισης Γάμου επιλέξτε "Αθηναίων ΕΙΔΙΚΟ". Επισημαίνεται ότι ο Δήμος, στο ληξιαρχείο του οποίου καταχωρίσθηκε ο γάμος σας, μπορεί να είναι διαφορετικός από τον Δήμο, στο Δημοτολόγιο του οποίου ανήκει η οικογενειακή σας μερίδα, δηλαδή είστε δημότης.

Είναι απαραίτητο να επιλέξετε Ληξιαρχείο.

Επιλέξτε το ληξιαρχείο στο οποίο καταχωρίσθηκε ο γάμος σας.

Είναι απαραίτητο να επιλέξετε Ληξιαρχείο.

Επιλέξτε το ληξιαρχείο στο οποίο καταχωρίσθηκε ο γάμος σας.

Είναι απαραίτητο να επιλέξετε Ληξιαρχείο.

Επιλέξτε το ληξιαρχείο στο οποίο καταχωρίσθηκε ο γάμος σας.

Είναι απαραίτητο να επιλέξετε Ληξιαρχείο.

Επιλέξτε το ληξιαρχείο στο οποίο καταχωρίσθηκε ο γάμος σας.

Είναι απαραίτητο να επιλέξετε Ληξιαρχείο.

Επιλέξτε το ληξιαρχείο στο οποίο καταχωρίσθηκε ο γάμος σας.

Είναι απαραίτητο να επιλέξετε Ληξιαρχείο.

Επιλέξτε το ληξιαρχείο στο οποίο καταχωρίσθηκε ο γάμος σας.

Είναι απαραίτητο να επιλέξετε Ληξιαρχείο.

Επιλέξτε το ληξιαρχείο στο οποίο καταχωρίσθηκε ο γάμος σας.

Είναι απαραίτητο να επιλέξετε Ληξιαρχείο.

Επιλέξτε το ληξιαρχείο στο οποίο καταχωρίσθηκε ο γάμος σας.

Είναι απαραίτητο να επιλέξετε Ληξιαρχείο.

Επιλέξτε το ληξιαρχείο στο οποίο καταχωρίσθηκε ο γάμος σας. Εάν ο γάμος σας τελέστηκε στο εξωτερικό και ως εκ τούτου δηλώθηκε στο Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών, επιλέξτε "Αθηναίων ΕΙΔΙΚΟ".

Είναι απαραίτητο να επιλέξετε Ληξιαρχείο.

Επιλέξτε το ληξιαρχείο στο οποίο καταχωρίσθηκε ο γάμος σας.

Είναι απαραίτητο να επιλέξετε Ληξιαρχείο.

Επιλέξτε το ληξιαρχείο στο οποίο καταχωρίσθηκε ο γάμος σας.

Είναι απαραίτητο να επιλέξετε Ληξιαρχείο.

Επιλέξτε το ληξιαρχείο στο οποίο καταχωρίσθηκε ο γάμος σας.

Είναι απαραίτητο να επιλέξετε Ληξιαρχείο.

Επιλέξτε το ληξιαρχείο στο οποίο καταχωρίσθηκε ο γάμος σας.

Ανάλυση Κόστους Διαζυγίου ΚΑΙ για τους Δύο Συζύγους ΣΥΝΟΛΙΚΑ

Invalid Input

Invalid Input

Στο ως άνω ποσό περιλαμβάνονται:

Η συνολική αμοιβή της/των συμβολαιογράφων για τα πληρεξούσια και των δύο συζύγων, εφόσον αυτά υπογράφονται σε συμβολαιογράφο εντός Ελλάδος, εντός του γραφείου της, σε περίπτωση που επιλεγεί η διαδικασία του έγχαρτου τύπου διαζυγίου.

Η αμοιβή της συμβολαιογράφου για τη σύνταξη της πράξης λύσης του γάμου.

Η συνολική αμοιβή των δικηγόρων και των δύο συζύγων για τη σύνταξη του συμφωνητικού λύσης του γάμου και τη συνυπογραφή της πράξης λύσης του γάμου.

Τα έξοδα του κούριερ για την αποστολή των αντιγράφων των συμβολαιογραφικών πράξεων λύσης του γάμου και στους δύο συζύγους εντός Ελλάδος, εάν η αποστολή γίνει σε αστικό κέντρο.

Στο ως άνω ποσό ΔΕΝ περιλαμβάνονται:

Η αμοιβή του δικηγόρου για τη διαδικασία πνευματικής λύσης του γάμου (παραλαβή τέλους χαρτοσήμου από τη Δ.Ο.Υ., αίτηση για έκδοση διαζευκτηρίων προς την αρμόδια Ιερά Μητρόπολη και παραλαβή αυτών).

Το τέλος χαρτοσήμου ύψους 18,00€ από τη Δ.Ο.Υ. και τα τέλη της αρμόδιας Ιεράς Μητρόπολης για την έκδοση των διαζευκτηρίων συνολικού ποσού και για τους δύο συζύγους 50,00€ περίπου

Η αμοιβή του δικηγόρου για την καταχώριση της συμβολαιογραφικής πράξης λύσης του γάμου στο αρμόδιο ληξιαρχείο, εάν η διαδικασία είναι έγγραφη και όχι άυλη.

Προαιρετικές Υπηρεσίες

Η πνευματική λύση του γάμου στην Ιερά Μητρόπολη (εάν ο γάμος ήταν θρησκευτικός) και η δήλωση του διαζυγίου στο Ληξιαρχείο μπορούν να γίνουν και από τους ίδιους τους συζύγους. Εάν οι σύζυγοι εντούτοις δεν επιθυμούν για οποιονδήποτε λόγο να αναλάβουν αυτές τις διαδικασίες (π.χ. λόγω έλλειψης χρόνου ή λόγω μεγάλης απόστασης) υπάρχει η δυνατότητα να τις αναλάβουμε εμείς με τις επιπλέον χρεώσεις που αναφέρονται παρακάτω. Εάν επιλεγεί ο άυλος τύπος συναινετικού διαζυγίου, η δήλωση του διαζυγίου στο Ληξιαρχείο γίνεται από εμάς με ηλεκτρονικά μέσα και δεν χρεώνεται στους συζύγους. Η πνευματική λύση του γάμου γίνεται αναγκαστικά δια ζώσης, καθώς δεν υπάρχει η δυνατότητα να γίνει με ηλεκτρονικά μέσα.

Invalid Input

Invalid Input

Το κόστος συναινετικού διαζυγίου σας, συμπεριλαμβανομένης και της παροχής των προαιρετικών υπηρεσιών από το γραφείο μας, του τέλους χαρτοσήμου ύψους 18€ της Δ.Ο.Υ. (εάν ο γάμος σας ήταν θρησκευτικός), του τέλους της Ιεράς Μητρόπολης ύψους 50€ (εάν ο γάμος σας ήταν θρησκευτικός), και όλων των εξόδων κούριερ εντός Ελλάδος (υπό την προϋπόθεση ότι οι αποστολές γίνονται από και προς αστικά κέντρα) ανέρχεται στο κάτωθι ποσό:

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Παρακαλούμε επιλέξτε τον τύπο του διαζυγίου που επιθυμείτε.

Επιλέξτε τον τύπο του διαζυγίου που επιθυμείτε. Ο άυλος τύπος είναι κατάλληλος για συζύγους εξοικειωμένους με την τεχνολογία που διαθέτουν κωδικούς ebanking προκειμένου να πιστοποιηθούν ως χρήστες της κρατικής ιστοσελίδας https://www.gov.gr. Ο έγγραφος τύπος είναι κατάλληλος για συζύγους που είτε δεν είναι τόσο εξοικειωμένοι με την τεχνολογία, είτε δε διαθέτουν κωδικούς ebanking προκειμένου να πιστοποιηθούν ως χρήστες της κρατικής ιστοσελίδας https://www.gov.gr. Η διαφορά μεταξύ των δύο τύπων είναι κυρίως διαδικαστική και όχι οικονομική, καθώς το κόστος τους έχει μικρή απόκλιση.

Σημείωση: Παρά το γεγονός ότι η κρατική πλατφόρμα του άυλου (ψηφιακού) διαζυγίου έχει δημοσιευθεί, δεν υπογράφονται άυλες πράξεις διαζυγίου από τους συμβολαιογράφους, επειδή δεν έχει τροποποιηθεί ακόμη ο Κώδικας Περί Συμβολαιογράφων, που προβλέπει ότι συμβολαιογραφικές πράξεις υπογράφονται από τους συμβαλλόμενους μόνο ενώπιον συμβολαιογράφου (δηλαδή δια ζώσης - όχι ψηφιακά). Ως εκ τούτου, εκ των πραγμάτων ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΜΟΝΟ Ο ΕΓΓΡΑΦΟΣ ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ. Δεν προβλέπεται να γίνει άμεσα τροποποίηση του Κώδικα Περί Συμβολαιογράφων. Συνεπώς, αν επιθυμείτε τον άυλο τύπο διαζυγίου, είναι άγνωστο πότε θα μπορέσετε να λύσετε τον γάμο σας.

Από το ως άνω ποσό, α) διακοσίων πενήντα ευρώ (250,00€) θα πρέπει να κατατεθούν στον τραπεζικό λογαριασμό του δικηγορικού μας γραφείου αμέσως μετά τη σύνταξη του ιδιωτικού συμφωνητικού λύσης του γάμου και β) το υπόλοιπο ποσό θα πρέπει να κατατεθεί στον τραπεζικό λογαριασμό του δικηγορικού μας γραφείου πριν την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης λύσης του γάμου, δηλαδή μία εβδομάδα περίπου αργότερα.

Εύλογες Ερωτήσεις

Αξίζει να περιμένω μέχρι να υλοποιηθεί από την πλευρά του κράτους η ψηφιακή πλατφόρμα για το άυλο διαζύγιο;

Θεωρούμε πως όχι, καθώς αφενός η οικονομική απόκλιση μεταξύ των δύο διαδικασιών είναι σχετικά μικρή και αφετέρου, μέχρι την ανάπτυξη της κατάλληλης ψηφιακής υποδομής από το κράτος και την ενημέρωση / συντονισμό των εμπλεκόμενων φορέων (συμβολαιογράφων, δικηγόρων, αρχιεπισκοπών και ληξιαρχείων), θα περάσουν αρκετοί μήνες.

Ποιες είναι οι βασικές διαφορές μεταξύ των δύο τύπων συναινετικού διαζυγίου;

Η διαδικασία για το άυλο συναινετικό διαζύγιο θα γίνεται εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως, μέσω ψηφιακής πλατφόρμας που θα αναπτυχθεί από το κράτος. Δικηγόροι, συμβολαιογράφος, σύζυγοι και ληξιαρχείο θα συνδέονται στην εφαρμογή από ηλεκτρονικό υπολογιστή χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική τους παρουσία σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας. Εντούτοις, η υποχρεωτική διαδικασία πνευματικής λύσης του γάμου, εάν αυτός ήταν θρησκευτικός, θα γίνεται πάλι δια ζώσης στην εκάστοτε αρμόδια Ιερά Μητρόπολη / Αρχιεπισκοπή.

Με τη διαδικασία συναινετικού διαζυγίου έγγραφου τύπου που ακολουθούμε στο δικηγορικό μας γραφείο απαιτείται η φυσική παρουσία του κάθε συζύγου μόνο μία φορά σε συμβολαιογράφο ή ελληνική Προξενική Αρχή για την υπογραφή ενός πληρεξουσίου σε πόλη, ημέρα και ώρα που επιθυμούν και τους βολεύει, ακόμη και αν μένουν σε ξεχωριστές πόλεις στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Ακολούθως όλη η διαδικασία του διαζυγίου έγγραφου τύπου γίνεται από το γραφείο μας και τα έγγραφα του διαζυγίου αποστέλλονται στην οικία του κάθε συζύγου με κούριερ. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η διαδικασία διαζυγίου έγγραφου τύπου, όπως εφαρμόζεται από το γραφείο μας (με πληρεξούσια), εμφανίζει περισσότερα πλεονεκτήματα σε σύγκριση με το άυλο διαζύγιο και είναι πιο βολική για τους συζύγους, καθώς απαιτεί την ελάχιστη δυνατή ενασχόλησή τους (μόνο μία μετάβαση σε συμβολαιογράφο). Αντίθετα, το άυλο διαζύγιο γίνεται μεν εξ αποστάσεως αλλά απαιτεί τη συνεχή ανάμειξη των συζύγων στη διαδικασία μέσω της ψηφιακής κρατικής πλατφόρμας, που είναι αρκετά χρονοβόρο και απαιτητικό.

Το άυλο συναινετικό διαζύγιο είναι με "ένα κλίκ" / "αυτόματο";

Το άυλο διαζύγιο δεν είναι ούτε αυτόματο, ούτε βγαίνει με ένα κλικ. Αυτές οι εκφράσεις είναι δημοσιογραφικά κλισέ.

Πότε μπορείτε να ξεκινήσετε, εάν επιθυμούμε να προχωρήσουμε;

Αμέσως μόλις κάνετε οριστική υποβολή της παρούσας πλατφόρμας και μας καλέσετε στο 2310280874 για να μας αναθέσετε την υπόθεσή σας.

Μένω στην ακριτική Ελλάδα. Μπορείτε να με εξυπηρετήσετε;

Μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε οπουδήποτε αν βρίσκεστε, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Αν θέλετε να διαβάσετε περισσότερα για τη διαδικασία του συναινετικού διαζυγίου και τα απαιτούμενα έγγραφα ειδικά για την περίπτωσή σας, πατήστε "Επόμενο". Στο τέλος μπορείτε να κάνετε οριστική υποβολή της πλατφόρμας για να σας αποσταλεί η εκτίμηση κόστους στο email σας.

Διαδικασία και Απαιτούμενα Έγγραφα

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας να συνεργαστείτε με το δικηγορικό μας γραφείο για τη λύση του γάμου σας.

Μπορούμε να αναλάβουμε την έκδοση του συναινετικού σας διαζυγίου σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία:

Το πρώτο βήμα της διαδικασίας συναινετικής λύσης του γάμου είναι η σύνταξη του συμφωνητικού λύσης του. Στο συμφωνητικό αποτυπώνεται η κοινή βούληση των συζύγων για τη λύση του γάμου τους και, εάν έχουν αποκτηθεί ανήλικα (κατά τον παρόντα χρόνο) τέκνα από τον γάμο, η συμφωνία για την επιμέλεια, την επικοινωνία και τη διατροφή τους.

Για τη σύνταξη του συμφωνητικού λύσης του γάμου, είναι απαραίτητο να μας αποστείλετε με οποιοδήποτε πρόσφορο για εσάς μέσο (π.χ. σκανναρισμένα μέσω email στο nomikosodigos@gmail.com ή σε φωτοτυπίες μέσω Viber ή Whatsapp στο 6997083222):

α) τα δελτία αστυνομικής ταυτότητας (και τις δύο όψεις) των συζύγων,

β) μία ληξιαρχική πράξη γάμου (δεν είναι απαραίτητο να είναι πρόσφατη),

γ) ένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (είναι απαραίτητο να είναι πρόσφατο).

Επίσης χρειάζεται να μας γνωστοποιήσετε:

α) τις τρέχουσες διευθύνσεις των συζύγων

β) τα επαγγέλματα των συζύγων

γ) τους ΑΦΜ και τις ΔΟΥ των συζύγων

δ) τους ΑΜΚΑ των συζύγων

Η Ληξιαρχική Πράξη Γάμου και το Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης μπορούν να εκδοθούν μέσω της κρατικής ιστοσελίδας https://www.gov.gr και να κατεβούν στον υπολογιστή του χρήστη σε αρχείο pdf.

Για τον/τη σύζυγο που έχει ιθαγένεια (υπηκοότητα) άλλου κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί εναλλακτικά, εκτός από την προσωπική του ταυτότητα, να προσκομιστεί και διαβατήριο σε ισχύ.

Για τον/τη σύζυγο που έχει ιθαγένεια (υπηκοότητα) τρίτης χώρας, απαιτείται διαβατήριο σε ισχύ και θεώρηση εισόδου (VISA) ή άδεια παραμονής, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

Με τα ως άνω στοιχεία θα συντάξουμε το ιδιωτικό συμφωνητικό λύσης του γάμου σας, το οποίο θα σας σταλεί με email προκειμένου να επιβεβαιώσετε το περιεχόμενό του.

Δεδομένου ότι έχουν αποκτηθεί από τον γάμο τέκνα τα οποία κατά τον παρόντα χρόνο είναι ανήλικα, το συμφωνητικό θα αφορά την επιμέλεια, την επικοινωνία και τη διατροφή τους. Για να συντάξουμε το συμφωνητικό θα χρειαστούμε να μας γνωστοποιήσετε:

α) ποιος θα έχει την επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων (δηλαδή με ποιον σύζυγο θα διαμένουν κυρίως τα τέκνα και ποιος θα τα φροντίζει στην καθημερινότητά τους)

β) το ποσό της μηνιαίας διατροφής που θα καταβάλλει για τα ανήλικα τέκνα ο σύζυγος που δεν έχει την επιμέλεια.

Η Ληξιαρχική Πράξη Γάμου και το Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης μπορούν να εκδοθούν μέσω της κρατικής ιστοσελίδας https://www.gov.gr και να κατεβούν στον υπολογιστή του χρήστη σε αρχείο pdf.

Την επικοινωνία με τα τέκνα την ορίζουμε κατ' αρχάς ελεύθερη με τον γονέα που δε θα έχει την επιμέλεια και, ανάλογα με την ηλικία των τέκνων, θέτουμε ορισμένες δικλείδες ασφαλείας, προκειμένου να διασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση η επικοινωνία. Εάν έχετε ήδη καταλήσει οι σύζυγοι σε κάποια συμφωνία ως προς την επικοινωνία με τα τέκνα, μπορούμε να την ενσωματώσουμε στο συμφωνητικό που θα συντάξουμε. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 1441 του Αστικού Κώδικα, όπως ισχύει σήμερα: "Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου, εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου, εφόσον, σε κάθε περίπτωση, δεν διαταράσσεται η καθημερινότητα του τέκνου. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίον δεν διαμένει το τέκνο, κριθεί ακατάλληλος να ασκεί το δικαίωμα επικοινωνίας".

Εφόσον έχει επιλεγεί ο έγγραφος τύπος διαζυγίου, αφού συντάξουμε το συμφωνητικό και επιβεβαιώσουν οι σύζυγοι το περιεχόμενό του, εν συνεχεία θα υπογράψουν πληρεξούσια, με τα οποία οποία θα δίνουν στους δικηγόρους την εντολή να τους εκπροσωπήσουν κατά τη διαδικασία του συναινετικού διαζυγίου.

Όποιος εκ των συζύγων διαμένει στην Ελλάδα θα υπογράψει πληρεξούσιο σε συμβολαιογράφο στον τόπο της κατοικίας του. Όποιος διαμένει στο εξωτερικό θα υπογράψει στην πλησιέστερη στον τόπο κατοικίας του ελληνική Προξενική Αρχή ή σε κατά τόπο αρμόδιο αλλοδαπό συμβολαιογράφο. Εντούτοις, είναι προτιμότερο το πληρεξούσιο να υπογραφεί σε ελληνική Προξενική Αρχή, εφόσον αποφεύγεται η υποχρέωση σήμανσης του πληρεξουσίου με τη σφραγίδα της Χάγης και ως εκ τούτου περιορίζονται τα έξοδα και ο χρόνος της διαδικασίας.

Δέκα ημέρες μετά την υπογραφή και του τελευταίου πληρεξουσίου, οι δικηγόροι θα συνυπογράψουν τη συμβολαιογραφική πράξη λύσης του γάμου.

Δέκα ημέρες μετά την ψηφιακή συνυπογραφή / έγκριση του συμφωνητικού λύσης γάμου από τους συζύγους και τους δικηγόρους τους, οι δικηγόροι και οι σύζυγοι θα συνυπογράψουν ψηφιακά τη συμβολαιογραφική πράξη λύσης του γάμου.

Δεδομένου ότι ο γάμος σας ήταν πολιτικός, την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης διαζυγίου θα ακολουθήσει η καταχώρισή της στο αρμόδιο Ληξιαρχείο. Την ενέργεια αυτή μπορεί να αναλάβει είτε δικηγόρος του γραφείου μας ή συνεργαζόμενος με το γραφείο μας, είτε κάποιος από τους συζύγους. Εάν επιλέχθηκε ο έγχαρτος τύπος διαζυγίου, η καταχώριση της συμβολαιογραφικής πράξης στο Ληξιαρχείο γίνεται δια ζώσης. Αν επιλέχθηκε ο άυλος τύπος διαζυγίου, η καταχώρισης της συμβολαιογραφικής πράξης στο ληξιαρχείο γίνεται με ηλεκτρονικά μέσα.

Ο γάμος σας θεωρείται ότι λύθηκε μετά και την καταχώριση ενός αντιγράφου της συμβολαιογραφικής πράξης λύσης του στο αρμόδιο ληξιαρχείο.

Στο τέλος της διαδικασίας, οι σύζυγοι θα λάβουν από ένα αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης έκαστος.

Οι σύζυγοι θα πρέπει να χορηγήσουν στον λογιστή τους ένα αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης, προκειμένου να δηλώσει στο μητρώο της Δ.Ο.Υ. τη λύση του γάμου τους. Αρκεί η λύση του γάμου να δηλωθεί από τον λογιστή ενός των συζύγων και όχι από τον λογιστή εκάστου εξ αυτών (δηλαδή εις διπλούν).

Μετά την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης διαζυγίου, δεδομένου ότι ο γάμος σας ήταν πολιτικός που στη συνέχεια ιερολογήθηκε (δηλαδή πολιτικός και ακολούθως θρησκευτικός), η πνευματική λύση του γάμου θα πρέπει να προηγηθεί της δήλωσης της λύσης του στο ληξιαρχείο. Τη διαδικασία της πνευματικής λύσης μπορεί να αναλάβει είτε δικηγόρος του γραφείου μας ή συνεργαζόμενος με το γραφείο μας με την αμοιβή που μνημονεύθηκε στην προηγούμενη σελίδα, είτε κάποιος από τους συζύγους. Για την πνευματική λύση απαιτείται α) αίτηση προς την η Ιερά Μητρόπολη, στην οποία ανήκει ο Ιερός Ναός, που τελέσθηκε ο γάμος, του οποίου αιτείται η πνευματική λύση για την έκδοση διαζευκτηρίων και παραλαβή των διαζευκτηρίων αυτών, 2) αγορά από τη Δ.Ο.Υ. ενός τέλους χαρτοσήμου ονομαστικής αξίας 15€ και πραγματικής 18€ και 3) καταβολή προς τη Μητρόπολη ποσού 50€ περίπου και για τους δύο συζύγους μαζί. Επειδή η διαδικασία αυτή είναι χρονοβόρος (τις περισσότερες φορές απαιτούνται δύο επισκέψεις στην Ιερά Μητρόπολη, η οποία μπορεί να είναι ακόμη και σε διαφορετική πόλη από αυτή στην οποία κατοικούν οι σύζυγοι), οι περισσότεροι σύζυγοι αναθέτουν τη διαδικασία στο γραφείο μας.

Την πνευματική λύση του γάμου θα ακολουθήσει η καταχώριση ενός αντιγράφου της συμβολαιογραφικής πράξης λύσης του και του διαζευκτηρίου στο αρμόδιο Ληξιαρχείο. Την ενέργεια αυτή μπορεί να αναλάβει είτε δικηγόρος του γραφείου μας ή συνεργαζόμενος με το γραφείο μας, είτε κάποιος από τους συζύγους. Εάν επιλέχθηκε ο άυλος τύπος διαζυγίου, η ενημέρωση του Ληξιαρχείου γίνεται με ηλεκτρονικά μέσα. Εάν επιλέχθηκε ο έγγραφος τύπος διαζυγίου, η ενημέρωση του Ληξιαρχείου γίνεται δια ζώσης.

Ο γάμος σας θεωρείται ότι λύθηκε μετά και την καταχώριση ενός αντιγράφου της συμβολαιογραφικής πράξης λύσης του στο αρμόδιο ληξιαρχείο κατά την ανωτέρω διαδικασία (δια ζώσης ή με ηλεκτρονικά μέσα).

Ιδιαίτερα στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο πολιτικός και ο θρησκευτικός γάμος τελέστηκαν σε διαφορετικές πόλεις, η διαδικασία είναι εξαιρετικά χρονοβόρος και δυσχερής για τους συζύγους. Για τον λόγο αυτό οι περισσότεροι σύζυγοι επίσης αναθέτουν τη διαδικασία στους δικηγόρους που τους εκπροσώπησαν στο διαζύγιο.

Στο τέλος όλης της διαδικασίας, οι σύζυγοι θα λάβουν από ένα αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης έκαστος.

Οι σύζυγοι θα πρέπει να χορηγήσουν στον λογιστή τους ένα αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης, προκειμένου να δηλώσει στο μητρώο της Δ.Ο.Υ. τη λύση του γάμου τους. Αρκεί η λύση του γάμου να δηλωθεί από τον λογιστή ενός των συζύγων και όχι από τον λογιστή εκάστου εξ αυτών (δηλαδή εις διπλούν).

Μετά την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης διαζυγίου, δεδομένου ότι ο γάμος σας ήταν θρησκευτικός, η πνευματική λύση του γάμου θα πρέπει να προηγηθεί της δήλωσης της λύσης του στο ληξιαρχείο. Τη διαδικασία της πνευματικής λύσης μπορεί να αναλάβει είτε δικηγόρος του γραφείου μας ή συνεργαζόμενος με το γραφείο μας με την αμοιβή που μνημονεύθηκε στην προηγούμενη σελίδα, είτε κάποιος από τους συζύγους. Για την πνευματική λύση απαιτείται α) αίτηση προς την η Ιερά Μητρόπολη, στην οποία ανήκει ο Ιερός Ναός, που τελέσθηκε ο γάμος, του οποίου αιτείται η πνευματική λύση για την έκδοση διαζευκτηρίων και παραλαβή των διαζευκτηρίων αυτών, 2) αγορά από τη Δ.Ο.Υ. ενός τέλους χαρτοσήμου ονομαστικής αξίας 15€ και πραγματικής 18€ και 3) καταβολή προς τη Μητρόπολη ποσού 50€ περίπου και για τους δύο συζύγους μαζί. Επειδή η διαδικασία αυτή είναι χρονοβόρος (τις περισσότερες φορές απαιτούνται δύο επισκέψεις στην Ιερά Μητρόπολη, η οποία μπορεί να είναι ακόμη και σε διαφορετική πόλη από αυτή στην οποία κατοικούν οι σύζυγοι), οι περισσότεροι σύζυγοι αναθέτουν τη διαδικασία στο γραφείο μας.

Την πνευματική λύση του γάμου θα ακολουθήσει η καταχώριση ενός αντιγράφου της συμβολαιογραφικής πράξης λύσης του και του διαζευκτηρίου στο αρμόδιο Ληξιαρχείο. Την ενέργεια αυτή μπορεί να αναλάβει είτε δικηγόρος του γραφείου μας ή συνεργαζόμενος με το γραφείο μας, είτε κάποιος από τους συζύγους.

Ο γάμος σας θεωρείται ότι λύθηκε μετά και την καταχώριση ενός αντιγράφου της συμβολαιογραφικής πράξης λύσης του στο αρμόδιο ληξιαρχείο. Συνήθως και τη διαδικασία καταχώρισης του διαζυγίου στο ληξιαρχείο οι περισσότεροι σύζυγοι επίσης αναθέτουν στους δικηγόρους που τους εκπροσώπησαν στο διαζύγιο. Εάν επιλέχθηκε ο έγχαρτος τύπος διαζυγίου, η καταχώριση της συμβολαιογραφικής πράξης στο Ληξιαρχείο γίνεται δια ζώσης. Αν επιλέχθηκε ο άυλος τύπος διαζυγίου, η καταχώρισης της συμβολαιογραφικής πράξης στο ληξιαρχείο γίνεται με ηλεκτρονικά μέσα.

Στο τέλος όλης της διαδικασίας, οι σύζυγοι θα λάβουν από ένα αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης έκαστος.

Οι σύζυγοι θα πρέπει να χορηγήσουν στον λογιστή τους ένα αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης, προκειμένου να δηλώσει στο μητρώο της Δ.Ο.Υ. τη λύση του γάμου τους. Αρκεί η λύση του γάμου να δηλωθεί από τον λογιστή ενός των συζύγων και όχι από τον λογιστή εκάστου εξ αυτών (δηλαδή εις διπλούν).

Διαθέτουμε μεγάλη εμπειρία σε θέματα οικογενειακού δικαίου και διαζυγίων γενικότερα. Αν ξεκινήσουμε σήμερα, μπορούμε σε δύο εβδομάδες το αργότερο να υπογράψουμε τη συμβολαιογραφική πράξη λύσης του γάμου σας.

Εάν επιθυμείτε να στείλετε την πρόταση αυτή, δηλαδή το συνολικό κόστος και τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί, στο email σας, πατήστε "Επόμενο".

Στοιχεία Επικοινωνίας

Παρακαλούμε εισάγετε το όνομά σας.

Παρακαλούμε εισάγετε το επώνυμό σας.

Παρακαλούμε εισάγετε το email σας.

Το email, που εισάγατε στο πεδίο "Επανεισαγωγή Email", δεν είναι ίδιο με το email, που εισάγατε στο πεδίο "Email".

Παρακαλούμε εισάγετε το κείμενο το μηνύματός σας.

Εάν το θεωρείτε απαραίτητο, εισάγετε και άλλες πληροφορίες σχετικά με το γάμο σας και τη λύση του στο πεδίο.

Παρακαλούμε απαντήστε, εάν μας επιτρέπετε να σας καλέσουμε στο τηλέφωνο, προκειμένου να ζητήσουμε πιθανές διευκρινίσεις για τη λύση του γάμου σας.

Επιλέξτε, εάν μας επιτρέπετε να σας καλέσουμε στο τηλέφωνο, προκειμένου να ζητήσουμε πιθανές διευκρινίσεις για τη λύση του γάμου σας. Η επικοινωνία θα γίνει σε ώρες, που θα επιλέξετε.

Παρακαλούμε επιλέξτε τις ώρες, κατά τις οποίες μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας τηλεφωνικά.

Παρακαλούμε εισάγετε τον αριθμό του τηλεφώνου σας αποκλειστικά με δέκα ψηφία.

Invalid Input

Πρέπει να αποδεχθείτε την πολιτική απορρήτου του δικηγορικού μας γραφείου για να μπορέσετε να υποβάλετε τη φόρμα.