Skip to main content

Φόρμα Υπολογισμού Διατροφής Ανηλίκου Τέκνου

Καλώς Ήλθατε στη Φόρμα Υπολογισμού Διατροφής Ανηλίκου Τέκνου του δικηγορικού μας γραφείου!

Μέθοδος Υπολογισμού Διατροφής

Η φόρμα είναι η πρώτη και μοναδική στην Ελλάδα. Σχεδιάστηκε με βάση την πολυετή εμπειρία μας στον χειρισμό υποθέσεων οικογενειακού δικαίου και με γνώμονα το σκεπτικό του μέσου Δικαστηρίου. Το εργαλείο αυτό είναι το αποτέλεσμα επισταμένης μελέτης δεκάδων δικαστικών αποφάσεων των τελευταίων δεκαετιών από όλη την ελληνική επικράτεια. Για τον υπολογισμό της διατροφής του ανηλίκου τέκνου, τόσο κατά τη διάσταση των συζύγων, όσο και μετά την αμετάκλητη λύση του γάμου, υπεισέρχεται ο υποκειμενικός παράγοντας. Το Δικαστήριο δεν υπολογίζει όλα τα οικονομικά δεδομένα των γονέων με αυστηρούς μαθηματικούς όρους, αλλά τα συνεκτιμά. Αυτό σημαίνει ότι για τον υπολογισμό της διατροφής το Δικαστήριο δε στηρίζεται αποκλειστικά σε ένα μαθηματικό τύπο. Αντίθετα, επηρεάζεται και λαμβάνει υπόψη του πραγματικά περιστατικά τα οποία επηρεάζουν την κρίση του, χωρίς εντούτοις να τα συνυπολογίζει με μαθηματική ακρίβεια.

Συνδυασμός Γνώσης, Εμπειρίας και Καινοτομίας

Η καινοτομία της παρούσας φόρμας έγκειται σε αυτό ακριβώς. Αφιερώθηκαν ατελείωτες ώρες μελέτης προκειμένου να διαπιστώσουμε το μέγεθος του επηρεασμού των ελληνικών Δικαστηρίων από τους ως ανωτέρω παράγοντες που "συνεκτιμώνται". Ακολούθως, μετουσιώσαμε τους συνεκτιμητέους παράγοντες αυτούς σε μαθηματικές πράξεις. Τα δεδομένα εισήχθησαν σε ειδική βάση Ms Access που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για τις ανάγκες του project. Στη συνέχεια, υποβάλαμε στη βάση δεδομένων τα κατάλληλα ερωτήματα και το λογισμικό μας επέστρεψε τις απαντήσεις που χρειαζόμασταν και λάβαμε υπόψη για τον σχεδιασμό της φόρμας. Εν τέλει, η κατασκευή της φόρμας ήταν το εύκολο μέρος. Το δύσκολο ήταν η μελέτη των δικαστικών αποφάσεων και η "τεχνοκρατική" επεξεργασία τους. Η γνώση βέβαια που αποκτήθηκε ήταν πολύτιμη.

Συνεχής Ανανέωση Βάσης Δεδομένων

Η βάση δεδομένων στην οποία στηριχθήκαμε ανανεώνεται και εμπλουτίζεται συνεχώς με νέες δικαστικές αποφάσεις. Ως εκ τούτου, το αποτέλεσμα της φόρμας μπορεί να θεωρηθεί "ακριβές", υπό την έννοια ότι αντικατοπτρίζει την τάση και την κρατούσα αντίληψη των ελληνικών Δικαστηρίων. Εντούτοις, με δεδομένο ότι στον σχηματισμό της δικανικής κρίσης παίζει πολύ μεγάλο ρόλο ο υποκειμενικός παράγοντας, το αποτέλεσμα της φόρμας δεν είναι "θέσφατο", παρά μία κατεύθυνση / ένδειξη για τον υπολογισμό της διατροφής. Σε κάθε περίπτωση, το αποτέλεσμα της φόρμας δε συνιστά νομική συμβουλή. Εάν χρειάζεστε τη συνδρομή μας για την υπόθεση οικογενειακού δικαίου που σας απασχολεί, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο του γραφείου μας 2310280874 ή να συμπληρώσετε τη φόρμα επικοινωνίας πατώντας εδώ.

Απόλυτη Ανωνυμία Χρήστη

Η φόρμα δε συλλέγει τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη. Το δικηγορικό μας γραφείο δεν μπορεί να παρακολουθήσει ποιος συμπληρώνει τη φόρμα και ως εκ τούτου δεν μπορεί να σας ενοχλήσει (ακόμη και να το ήθελε) σχετικά με τη συμπλήρωση της φόρμας αλλά ούτε να σας "ταυτοποιήσει". Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μόνο αν εσείς το επιθυμείτε και σε χρόνο που εσείς επιθυμείτε.

Διατροφή Τέκνου στο Συναινετικό Διαζύγιο

Ο καθορισμός του ύψους της διατροφής του ανηλίκου τέκνου επαφίεται στην κρίση του Δικαστηρίου ΜΟΝΟ σε περίπτωση αντιδικίας των γονέων. Εάν υπάρχει σύμπνοια και πεδίο συνεννόησης, οι γονείς μπορούν να συμφωνήσουν μεταξύ τους τη διατροφή του τέκνου σε όποιο ύψος επιθυμούν. Μάλιστα, στο πλαίσιο συναινετικού διαζυγίου ο σχετικός όρος για το ύψος της διατροφής ενσωματώνεται υποχρεωτικά στη συμβολαιογραφική πράξη λύσης γάμου και δεσμεύει τους υπόχρεους. Προτείνουμε οι γονείς να εξαντλούν πρώτα το περιθώριο συνεννόησης για τη λύση του γάμου και τη ρύθμιση των θεμάτων των τέκνων συναινετικά. Μπορείτε να πατήσετε εδώ για να μεταφερθείτε στη Φόρμα Συναινετικού Διαζυγίου του δικηγορικού μας γραφείου, η οποία υπολογίζει εξατομικευμένα και αναλυτικά το κόστος και εμφανίζει επίσης τη διαδικασία για τη λύση του γάμου για κάθε περίπτωση ξεχωριστά, λαμβάνοντας υπόψη τις απαντήσεις του χρήστη.

Οδηγίες Συμπλήρωσης Φόρμας

Η φόρμα υπολογίζει αυτόματα την αναλογία και το χρηματικό ποσό συμμετοχής των γονέων στη δαπάνη διατροφής του τέκνου και εμφανίζει επεξηγηματικές και χρήσιμες πληροφορίες κατά τη συμπλήρωσή της αλλά και στην τελική σελίδα υπολογισμού. Από την πλευρά σας πρέπει μόνο να επιλέγετε μία από τις διαθέσιμες κάθε φορά απαντήσεις και ποσά χωρίς να μετακινείστε "εμπρός - πίσω" μεταξύ των υποσελίδων της φόρμας. Για λόγους ακρίβειας υπολογισμού και ορθής λειτουργίας της φόρμας, εάν επιθυμείτε να την επανασυμπληρώσετε με άλλα ποσά, παρακαλούμε ανανεώστε τη σελίδα μέσω του browser σας (πχ Chrome, Firefox, Edge) πατώντας το στρόγγυλο βελάκι στην επάνω αριστερή γωνία (συνήθης θέση του).

Για την ορθή επιλογή των απαντήσεών τους, είναι ουσιώδες οι χρήστες να διαβάζουν τις επεξηγηματικές πληροφορίες κάτω από τα πεδία της φόρμας!

Οικονομικά Στοιχεία Γονέα με τον οποίο ΚΑΤΟΙΚΕΙ το τέκνο

Πρέπει να επιλέξετε αν ο γονέας με τον οποίο κατοικεί το τέκνο έχει ικανότητα / δυνατότητα προς εργασία.

Επιλέξτε αν ο γονέας με τον οποίο κατοικεί το τέκνο έχει ικανότητα / δυνατότητα προς εργασία.

Οι παράγοντες που δεν επιτρέπουν ένα γονέα να εργαστεί δεν αναφέρονται περιοριστικά στον νόμο και αξιολογούνται υποκειμενικά από το Δικαστήριο. Τέτοιοι παράγοντες μπορεί να είναι (ενδεικτικά): α) κάποιο πρόβλημα υγείας του ίδιου του γονέα, β) κάποιο πρόβλημα υγείας του τέκνου, αν, λόγω του προβλήματος, απαιτείται η συνεχής φροντίδα του από τον γονέα, γ) κάποιο πρόβλημα υγείας άλλου προσώπου που εξαρτάται από τον γονέα (πχ της υπερήλικα μητέρας του γονέα που συγκατοικεί με τον γονέα και το τέκνο), αν, λόγω του προβλήματος, απαιτείται η συνεχής φροντίδα του από τον γονέα.

divider

Πρέπει να επιλέξετε το μηνιαίο εισόδημα από την εργασία.

Επιλέξτε το μηνιαίο εισόδημα που αποκερδαίνει ή θα μπορούσε να αποκερδαίνει από την εργασία του ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ακόμη και αν δεν εργάζεται κατά τον παρόντα χρόνο.

Οι γονείς οφείλουν ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά εργασίας να εξεύρουν εργασία ανάλογη με τα προσόντα και τις ικανότητές τους ή και πρόσθετη εργασία για να συμπληρώσουν το εισόδημά τους, εάν αυτό απαιτείται. Εάν παραλείψουν να το πράξουν, θα τους καταλογιστεί, σύμφωνα με την αντικειμενική θεώρηση της συμμετοχής τους στη διατροφή του ανηλίκου, το εισόδημα που ήταν δυνατό να αποκερδαίνουν από την εργασία αυτή. Δηλαδή, το Δικαστήριο θεωρεί ότι ένας πχ άνεργος, με ικανότητα όμως εργασίας, δεν έχει μηδενικό εισόδημα. Για τον λόγο αυτό, εφόσον ο γονέας έχει ικανότητα εργασίας, θα πρέπει να επιλεγεί το ποσό που θα μπορούσε να αποκερδαίνει μηνιαίως από την εργασία του, ακόμη και αν κατά τον παρόντα χρόνο δεν εργάζεται.

divider

Πρέπει να επιλέξετε το μηνιαίο εισόδημα την εκμετάλλευση ακινήτων.

Επιλέξτε το μηνιαίο εισόδημα από την εκμετάλλευση ακίνητης περιουσίας του γονέα με τον οποίο διαμένει το τέκνο. Σε περίπτωση που δεν υφίσταται τέτοιο εισόδημα, αφήστε το πεδίο ως έχει.

Πρέπει να επιλέξετε το εισόδημα το οποίο θα μπορούσε να αποφέρει η εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας του γονέα στο ποσοστό ιδιοκτησίας που του αναλογεί, ακόμη και αν αυτός δεν την εκμεταλλεύεται κατά τον παρόντα χρόνο. Λόγου χάρη, αν ο γονέας είναι κύριος κατά 50% ενός διαμερίσματος το οποίο κατά τον παρόντα χρόνο δεν εκμισθώνεται, αλλά μπορούσε να εκμισθωθεί έναντι μηνιαίου μισθώματος 500,00€, πρέπει να επιλέξετε στην μπάρα το ποσό των 250,00€, καθώς αυτό θα του αναλογούσε μηνιαίως, αν το διαμέρισμα εκμισθωνόταν.

divider

Πρέπει να επιλέξετε το μηνιαίο εισόδημα από άλλες πηγές.

Επιλέξτε το μηνιαίο εισόδημα από άλλες πηγές πλην της εργασίας και της εκμετάλλευσης ακίνητης περιουσίας του γονέα με τον οποίο διαμένει το τέκνο. Σε περίπτωση που δεν υφίσταται τέτοιο εισόδημα, αφήστε το πεδίο ως έχει.

Τα εισοδήματα από άλλες πηγές μπορούν να είναι, λόγου χάρη, η περιοδική ενίσχυση από τους συγγενείς του γονέα (πχ. παππούδες και γιαγιάδες του ανήλικου τέκνου) σε χρήμα ή σε υλικά αγαθά αποτιμητά σε χρήμα. Επίσης μπορούν να είναι τα μερίσματα από μετοχές ή τυχόν επιδόματα που λαμβάνει ο γονέας, όπως, λόγου χάρη, το επιδομα αναπηρίας. ΠΡΟΣΟΧΗ: Το επίδομα τέκνου συνιστά εισόδημα του τέκνου και όχι του γονέα και ως εκ τούτου δεν πρέπει να λογιστεί ως εισόδημα του γονέα.

divider

Πρέπει να επιλέξετε την εμπορική αξία της ακίνητης περιουσίας του γονέα, έστω κατά προσέγγιση.

Επιλέξτε κατά προσέγγιση τη συνολική εμπορική αξία της ακίνητης περιουσίας του γονέα με τον οποίο διαμένει μαζί το τέκνο, ανεξάρτητα αν αυτή αποφέρει εισοδήματα στον γονέα. Αν ο γονέας δε διαθέτει ακίνητη περιουσία ή διαθέτει ακίνητη περιουσία εμπορικής αξίας έως 50.000€, αφήστε το πεδίο ως έχει.

Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας του γονέα συνεκτιμάται για τον υπολογισμό της συμμετοχής του στη μηνιαία διατροφή του τέκνου.

divider

Πρέπει να επιλέξετε την εμπορική αξία της κινητής περιουσίας του γονέα, έστω κατά προσέγγιση.

Επιλέξτε κατά προσέγγιση τη συνολική εμπορική αξία της κινητής περιουσίας του γονέα με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ανεξάρτητα αν αυτή αποφέρει εισοδήματα στον γονέα. Αν ο γονέας δε διαθέτει κινητή περιουσία ή διαθέτει κινητή περιουσία εμπορικής αξίας έως 50.000€, αφήστε το πεδίο ως έχει.

Ως κινητή περιουσία λογίζονται, μεταξύ άλλων, οι τραπεζικές καταθέσεις, οι μετοχές, τα κοσμήματα, οι ράβδοι χρυσού και τα αυτοκίνητα. Η συνολική αξία της κινητής περιουσίας του γονέα συνεκτιμάται για τον υπολογισμό της συμμετοχής του στη μηνιαία διατροφή του τέκνου.

divider

Πρέπει να επιλέξετε την ηλικία του τέκνου.

Επιλέξτε την ηλικία του τέκνου.

Η συνεισφορά του γονέα με τον οποίο διαμένει και περιποιείται το τέκνο αποτιμάται από το Δικαστήριο σε χρήμα και συνυπολογίζεται. Από μελέτη πληθώρας δικαστικών αποφάσεων προέκυψε ότι τα Δικαστήρια αποτιμούν αυτή τη συνεισφορά από 50,00€ έως 200,00€ μηνιαίως περίπου ανάλογα με την ηλικία του τέκνου (όσο μικρότερη η ηλικία, τόσο μεγαλύτερο το ποσό της αποτίμησης) και τυχόν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τέκνου (πχ μαθησιακές δυσκολίες, αναπηρία κ.α.).

divider

Πρέπει να επιλέξετε αν το τέκνο σας έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.

Επιλέξτε αν έχει το τέκνο σας κάποιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό (πχ μαθησιακές δυσκολίες, κάποιας μορφής αναπηρία, βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού, κ.α.).

divider

Πρέπει να επιλέξετε αν ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο έχει υποχρέωση διατροφής τρίτου προσώπου.

Επιλέξτε αν ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο έχει την υποχρέωση διατροφής τρίτου προσώπου.

Λόγου χάρη, ο γονέας μπορεί να συμμετέχει στη διατροφή άλλου τέκνου από προηγούμενο γάμο ή να διατρέφει την υπερήλικη μητέρα του (γιαγιά του ανηλίκου).

divider

Πρέπει να επιλέξετε το σύνολο των μηνιαίων δόσεων προς τις τράπεζες.

Επιλέξτε το σύνολο των μηνιαίων δόσεων των δανείων προς τις τράπεζες του γονέα με τον οποίο διαμένει το τέκνο. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει υποχρέωση καταβολής τέτοιων δόσεων από τον γονέα, αφήστε το πεδίο ως έχει.

divider