Skip to main content

Όροι χρήσης

Περί των ονομάτων χώρου

«Καταχωρούμενος», σύμφωνα με την απόφαση της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων με αριθμό 750/2/19.02.2015, ΦΕΚ Β 412/24.03.2015, των ονομάτων χώρου «nomikosodigos.info» και «nomikosodigos.gr» είναι ο Αθανάσιος Ι. Ρόζου, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης – Ελλάδα, με αριθμό μητρώου 8229, με έδρα τη Θεσσαλονίκη - Ελλάδα, οδός Ολυμπίου Διαμαντή, αριθμός 16, Τ.Κ. 54625, τηλ. 2310280874, κινητό: 6997083222, καλούμενος στο εξής «ο καταχωρούμενος».

Χρήση

Η ιστοσελίδα υπό το όνομα χώρου «nomikosodigos.info», καλουμένη στο εξής «η ιστοσελίδα», χρησιμοποιείται για την προβολή των επαγγελματικών υπηρεσιών, που παρέχονται από τον καταχωρητή (άρθρο 40 § 1 – 3 Ν. 4194 /2013, ΦΕΚ Α 208/27.09.2013).

Σήμα

Το Σήμα - Λογότυπος με την περιγραφή "ΝΟΜΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ: ΑΠΛΑ ΝΟΜΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ - ONLINE ΝΟΜΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ" έχει καταχωρηθεί στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού από τον καταχωρητή υπό τον αριθμό 201227, με απεικόνιση, στις κλάσεις της ταξινόμησης της Νίκαιας με αριθμούς 16, 38 και 45. Σε περίπτωση προσβολής του σήματος ή χρήσης του από τρίτο χωρίς την έγγραφη συναίνεση του καταχωρούμενου ο παραβάτης μπορεί να εναχθεί για άρση της προσβολής και την παράλειψη της στο μέλλον, καθώς και να υποχρεωθεί σε αποζημίωση (άρθρο 150 Ν. 4072/2012, ΦΕΚ Α 86 11.4.2012).

Πνευματικά δικαιώματα

Πνευματικοί δημιουργοί και αρχικοί δικαιούχοι του περιουσιακού και ηθικού δικαιώματος (άρθρο 6 § 1 Ν. 2121/1993, ΦΕΚ Α 25/04.03.1993) επί των άρθρων, που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα, είναι οι εκάστοτε συντάκτες τους, όπως αυτοί αναφέρονται σε κάθε άρθρο. Σε περίπτωση μη αναφοράς του ονόματος του συντάκτη σε κάποιο άρθρο, πνευματικός δημιουργός του θεωρείται ο καταχωρούμενος.

Ο καταχωρούμενος είναι πνευματικός δημιουργός όσων εικόνων δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα και υπάρχει επ’ αυτών η ανάλογη επισήμανση. Οι υπόλοιπες εικόνες δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα δυνάμει μη αποκλειστικής άδειας εκμετάλλευσης («royalty free images»), που χορηγήθηκε στον καταχωρητή από τις ιστοσελίδες «stockexpert.com», «iStockphoto.com» και «123rf.com».

Όλα τα υπόλοιπα συστατικά της ιστοσελίδας (template, cms, modules, plugins, εικόνες κλπ) χρησιμοποιούνται από τον καταχωρούμενο είτε δυνάμει μη αποκλειστικής άδειας εκμετάλλευσης (άρθρο 13 Ν. 2121/1993), που εκχωρήθηκαν από τους πνευματικούς δημιουργούς τους προς τον καταχωρούμενο, είτε δυνάμει των αδειών «GNU General Public License» και «Creative Commons».

Απαγορεύεται ρητά η χρήση των έργων του καταχωρητή, που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα, χωρίς την έγγραφή συναίνεσή του (άρθρα 3, 4 Ν. 2121/1993). Οι παραβάτες μπορεί να υποστούν αστικές και ποινικές κυρώσεις (άρθρα 65, 66 Ν. 2121/1993).

Παρεχόμενες υπηρεσίες

Ο επισκέπτης / χρήστης των υπηρεσιών της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων των «online εργαλείων», κατανοεί και αποδέχεται ότι το σύνολο των σελίδων/υπηρεσιών παρέχεται «όπως είναι». Ο καταχωρούμενος αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης σχετικά με την πλημμελή απόδοση ή λειτουργία των υπηρεσιών αυτών. Ο καταχωρούμενος διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών της ιστοσελίδας με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες.

Αποκλεισμός ευθύνης για πληροφορίες - συμβουλές

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα δε δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως έγκυρες πληροφορίες ή/και νομικές συμβουλές ούτε υποκρύπτουν σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε προτροπή για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων ούτε μπορεί να θεωρηθούν ως νομικές συμβουλές που προσομοιάζουν στη σχέση δικηγόρου - πελάτη. Ορισμένοι από τους νόμους, που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα, δεν ενημερώνονται με τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις τους. Οι επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες της με δική τους πρωτοβουλία, αναλαμβάνουν και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχομένων πληροφοριών.

Δημοσίευση αποφάσεων - ανακοινώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης

Η ιστοσελίδα αναπαράγει ορισμένες από τις αποφάσεις και ανακοινώσεις του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης που αποστέλλει αυτός μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα μέλη του. Η αναπαραγωγή αυτή γίνεται αποκλειστικά για την ενημέρωση των δικηγόρων και των επισκεπτών της ιστοσελίδας εν γένει αποκλειομένου αυστηρά κάθε άλλου σκοπού. Το Nomikosodigos.info δεν συμβάλλεται με οποιοδήποτε τρόπο με το Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης.

Σύνδεσμοι προς άλλες ιστοσελίδες

Η ιστοσελίδα δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστοσελίδων, στις οποίες παραπέμπει μέσω υπερσυνδέσμων. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στις αντίστοιχες ιστοσελίδες, οι οποίες και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Ο καταχωρούμενος σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοσελίδων, στις οποίες παραπέμπει η ιστοσελίδα, ή ότι συνδέεται με αυτές κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Εφαρμοστέο δίκαιο

Οι ανωτέρω όροι χρήσης της ιστοσελίδας διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Ο καταχωρούμενος έχει το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε μονομερώς οποιονδήποτε από τους ως άνω όρους, χωρίς τη συναίνεση ή προηγούμενη ενημέρωση των χρηστών. Για κάθε διαφορά από τη χρήση της ιστοσελίδας αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

  • Τελευταία ενημέρωση στις