Υποθέσεις Κληρονομικού Δικαίου

Υποθέσεις Κληρονομικού Δικαίου

Μια Κληρονομιά Μπορεί να Αυξήσει την Περιουσία σας, όμως και το Αντίθετο

Χορηγούμε γενική νομική συμβουλή σε κληρονομικές υποθέσεις και αναλαμβάνουμε το σύνολο των δικαστικών και εξωδικαστικών ενεργειών που απαιτούνται για την άρτια διεκπεραίωσή τους. Τέτοιες ενέργειες είναι ενδεικτικά η έκδοση κληρονομητηρίου, η σύνταξη ή προσβολή της διαθήκης του κληρονομούμενου, η αποδοχή κληρονομιάς με το ευεργέτημα της απογραφής, η λήψη δικαστικής άδειας για την αποποίηση της κληρονομιάς για λογαριασμό ανηλίκων, η διαδικασία αποδοχής και αποποίησης της κληρονομιάς γενικά κ.α.

ΡΟΖΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ | ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Εξυπηρετούμε στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας και στην Αθήνα. Η υπηρεσία Συναινετικού Διαζυγίου παρέχεται πανελλαδικά.