Υπηρεσίες προς ιδιώτες

Πατήστε εδώ οποιαδήποτε στιγμή για να δείτε όλες τις υπηρεσίες μας προς τους ιδιώτες.

Κληρονομικό δίκαιο

Κληρονομικές υποθέσεις

Χορηγούμε γενική νομική συμβουλή σε κληρονομικές υποθέσεις και αναλαμβάνουμε το σύνολο των δικαστικών και εξωδικαστικών ενεργειών που απαιτούνται για την άρτια διεκπεραίωσή τους. Στις ενέργειες αυτές μπορεί να περιλαμβάνονται η έκδοση κληρονομητηρίου από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, η σύνταξη ή προσβολή της διαθήκης του κληρονομούμενου, η αποδοχή κληρονομιάς με το ευεργέτημα της απογραφής κ.α.

ํΥπηρεσίες σε επιχειρήσεις

Δικηγορικό Γραφείο Αθανασίου Ρόζου και Συνεργατών

Πολυτεχνείου 39, Τ.Κ. 54626, Θεσσαλονίκη

Εξυπηρετούμε και στην Αθήνα!

                      
0
Shares
0
Shares