Υπηρεσίες προς ιδιώτες

Πατήστε εδώ οποιαδήποτε στιγμή για να δείτε όλες τις υπηρεσίες μας προς τους ιδιώτες.

Διεκδίκηση δεδουλευμένων μισθών, επιδομάτων, δώρων και αποζημιώσεων

Επιδιώκουμε την καταβολή των δεδουλευμένων μισθών, των δώρων, των επιδομάτων και των αποζημιώσεων που δικαιούστε σε περίπτωση απόλυσης από την εργασία σας, πτώχευσης του εργοδότη σας, παύσης λειτουργίας της επιχείρησης στην οποία εργαζόσασταν για οποιοδήποτε λόγο, εργατικού ατυχήματος κλπ και αναλαμβάνουμε την επίλυση παντός είδους εργατικών διαφορών.

ํΥπηρεσίες σε επιχειρήσεις

Δικηγορικό Γραφείο Αθανασίου Ρόζου και Συνεργατών

Πολυτεχνείου 39, Τ.Κ. 54626, Θεσσαλονίκη

Εξυπηρετούμε και στην Αθήνα!

                      
0
Shares
0
Shares