Εργαζόμενος ύστερα από Εργατικό Ατύχημα

Υποθέσεις Εργατικού Δικαίου

Εργαζόμενοι και Εργοδότες Έχουν Δικαιώματα και Υποχρεώσεις

Επιδιώκουμε την καταβολή των δεδουλευμένων μισθών, των δώρων, των επιδομάτων και των αποζημιώσεων που δικαιούστε σε περίπτωση απόλυσης από την εργασία σας, πτώχευσης του εργοδότη σας, παύσης λειτουργίας της επιχείρησης στην οποία εργαζόσασταν για οποιοδήποτε λόγο, εργατικού ατυχήματος κλπ και αναλαμβάνουμε την επίλυση παντός είδους εργατικών διαφορών.

ΡΟΖΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ | ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Εξυπηρετούμε στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας και στην Αθήνα. Η υπηρεσία Συναινετικού Διαζυγίου παρέχεται πανελλαδικά.