Υπηρεσίες προς ιδιώτες

Πατήστε εδώ οποιαδήποτε στιγμή για να δείτε όλες τις υπηρεσίες μας προς τους ιδιώτες.

Υπερχρεωμένα νοικοκυριά ή Νόμος Κατσέλη (Ν. 3869/2010)

Εάν ψάχνετε δικηγόρο για υπερχρεωμένα νοικοκυριά στη Θεσσαλονίκη, βρήκατε τους κατάλληλους επαγγελματίες.

Αναλαμβάνουμε τη σύνταξη, την υποβολή της αίτησης στο αρμόδιο Δικαστήριο και όλη γενικά τη διαδικασία για τη ρύθμιση των οφειλών των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, σύμφωνα με το νέο Ν. 3869/2010. Προστατεύουμε την ατομικής σας κινητή και ακίνητη περιουσία από τους καταχρηστικούς πλειστηριασμούς των τραπεζών και ιδιωτών. Αυτό συνίσταται σε ένα σύνολο δικαστικών και εξωδικαστικών ενεργειών που περιλαμβάνει την άσκηση ανακοπών και αιτήσεων αναστολής κατά διαταγών πληρωμής που εκδίδονται σε βάρος σας, την άσκηση ανακοπών και αίτησης αναστολής κατά της σε βάρος σας επισπευδόμενης διαδικασίας πλειστηριασμού, την επιδίωξη ευνοϊκού διακανονισμού των οφειλών σας με τους πιστωτές κ.α.

Το δικηγορικό μας γραφείο, ασχολούμενο επισταμένως από το 2011 με το νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, έχει να επιδείξει μεγάλο έργο και επιτυχίες στις υποθέσεις που έχει αναλάβει. Πατήστε εδώ για να διαβάσετε ορισμένες από τις δικαστικές αποφάσεις με διάσωση κύριας κατοικίας και μεγάλο κούρεμα οφειλών, που εκδόθηκαν από το Ειρηνοδικείο σε υποθέσεις πελατών μας.

Ειδικότερα, στα πλαίσια του Ν. 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, αναλαμβάνουμε:

 • Την υποβολή των αιτήσεων στις τράπεζες για χορήγηση αναλυτικής κατάστασης οφειλών κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα.
 • Τη συγκέντρωση των βεβαιώσεων των τραπεζών, την ομαδοποίηση και την ταξινόμησή τους σε αναλυτικούς πίνακες με αναγωγή της κάθε οφειλής σε αναλογία προς το σύνολο, ώστε να έχουμε μία ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής κατάστασης του οφειλέτη.
 • Την σύνταξη της πρότασης εξωδικαστικού συμβιβασμού και την κατάθεσή της στις τράπεζες, κατόπιν συνεννοήσεως με τον πελάτη. Κάθε πρόταση είναι προσαρμοσμένη στις οικονομικές δυνατότητες και την περιουσιακά στοιχεία του πελάτη, αφού ληφθούν υπόψη όλες οι παράμετροι, όπως λόγου χάρη η ακίνητη και κινητή του περιουσία, ο αριθμός των προστατευόμενων μελών στην οικογένειά του, το μέσο οικογενειακό του εισόδημα και οι βιωτικές του ανάγκες, ώστε να καταρτισθεί μία ρύθμιση που θα του επιτρέπει να διατηρήσει ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης, το οποίο είναι και το πιο σημαντικό, εφόσον δεν πρέπει να προσαρμόζονται οι άνθρωποι στα νούμερα, αλλά τα νούμερα στη ζωή των ανθρώπων.
 • Τη συγκέντρωση όλων των απαραίτητων σχετικών εγγράφων για τη στοιχειοθέτηση και υποστήριξη της πρότασης συμβιβασμού.
 • Τη σύνταξη, την κατάθεση της αίτησης στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο και την κοινοποίησή της στις τράπεζες.
 • Τη σύνταξη των προτάσεων στο Ειρηνοδικείο κατά τη συζήτηση της αίτησης καθώς και την παράσταση του δικηγόρου.
 • Την γενικότερη επίπλεψη της διαδικασίας και νομική συμβουλή κατά τη διάρκειά της.
 • Τον έλεγχο όλων των εγγράφων που σας αποστέλλουν οι τράπεζες και αφορούν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές σας προς αυτές.
 • Την επικοινωνία με τις εισπρακτικές εταιρίες, στις οποίες σας παροτρύνουμε να χορηγείτε το τηλέφωνό μας, ώστε να επικοινωνούν αποκλειστικά με εμάς. Επιπλέον, σας παρέχουμε οδηγίες πως ακριβώς να συνομιλείτε με τους εκπροσώπους των εισπρακτικών εταιριών. Ακόμη και όταν αυτές αρνούνται να μας καλέσουν, ως πληρεξουσίους δικηγόρους σας, τις καλούμε εμείς και τους αποστέλλουμε εξουσιοδότηση που μας έχετε χορηγήσει, προκειμένου να συνδιαλλέγονται μόνο με εμάς, αξιώνοντας παράλληλα το σεβασμό της ιδιωτικότητάς σας.

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με το γραφείο μας για περισσότερες πληροφορίες. Αξίζει να διαβάσετε τα άρθρα που έχουμε γράψει σχετικά με το νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και βρίσκονται διάσπαρτα στην ιστοσελίδα μας, από τα οποία μπορείτε να λάβετε χρήσιμες πληροφορίες για τις προϋποθέσεις, τις ιδιαιτερότητες και τη διαδικασία του ν. 3869/2010. Σας προσκαλούμε να μας τιμήσετε με την εμπιστοσύνη σας, λαμβάνοντας υπόψη ότι τουλάχιστον το 50% των αιτήσεων για υπαγωγή στο νόμο Κατσέλη απορρίπτονται, λόγω εσφαλμένου χειρισμού, και ότι η ανάθεση της υπόθεσής σας στους σωστούς επαγγελματίες μπορεί να σας απαλλάξει από ένα μεγάλο οικονομικό βάρος για το υπόλοιπο της ζωής σας.

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις υπαγωγής στο νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά;

Οι βασικές προϋποθέσεις υπαγωγής στο Ν. 3869/2010 είναι οι κάτωθι:

1) Να μην είστε έμπορος, δηλαδή να μην έχετε πτωχευτική ικανότητα.

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες δεν θεωρούνται έμποροι νομικά. Επαφίεται όμως στην κρίση του Δικαστηρίου που θα κρίνει την υπόθεση εάν θα θεωρήσει τον ασκούντα ελεύθερο επάγγελμα ως έμπορο, εφόσον φορολογικά ως ελεύθερα επαγγέλματα θεωρούνται μόνο συγκεκριμένα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 48 § 1 Ν. 2238/94 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος) θεωρούνται ως ελεύθεροι επαγγελματίες όσοι ασκούν το επάγγελμα του γιατρού, οδοντογιατρού, κτηνίατρου, φυσιοθεραπευτή, βιολόγου, ψυχολόγου, μαίας, δικηγόρου, δικολάβου, συμβολαιογράφου, άμισθου υποθηκοφύλακα, δικαστικού επιμελητή, αρχιτέκτονα, μηχανικού, τοπογράφου, χημικού, γεωπόνου, γεωλόγου, δασολόγου, ωκεανογράφου, σχεδιαστή, δημοσιογράφου, συγγραφέα, διερμηνέα, ξεναγού, μεταφραστή, καθηγητή, δασκάλου, καλλιτέχνη, γλύπτη ή ζωγράφου ή σκιτσογράφου, ή χαράκτη, ηθοποιού, εκτελεστή μουσικών έργων ή μουσουργού, καλλιτεχνών των κέντρων διασκέδασης, χορευτή, χορογράφου, σκηνοθέτη, σκηνογράφου, ενδυματολόγου, διακοσμητή, οικονομολόγου, αναλυτή, προγραμματιστή, ερευνητή ή συμβούλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη, αναλογιστή, κοινωνιολόγου, κοινωνικού λειτουργού και εμπειρογνώμονα .

Ακόμα από τη διοίκηση διευκρινίστηκε ή έγινε δεκτό ότι ελεύθεροι επαγγελματίες είναι οι ορκωτοί λογιστές (Α 27607/57 και Γνωμ. ΝΣΚ 348/1987), τα παραϊατρικά επαγγέλματα, οι μαλάκτες (μασέρ) (Κ 3825/59), ο θεραπευτής κάλων, οστράκων, νυχιών κ.λπ. ως παραϊατρικό επάγγελμα (Μ 262/87), ο αναλογιστής ασφαλιστικών επιχειρήσεων (ΠΟΛ 127/87) οι σχεδιαστές υφασμάτων (η μεταφορά του σχεδίου σε ύφασμα τρίτων με δικά του μέσα είναι εργασία φασόν) (ΠΟΛ 298/87), μεταφραστές γραπτού λόγου (Α 12367 ΠΟΛ 160/73), κοινωνιολόγοι (Δ 5725 ΠΟΛ 257/71), ψυχολόγοι – παιδοψυχολόγοι (Ε 11990 ΠΟΛ 132/83) και βιολόγοι, Γεωλόγοι, Ωκεανογράφοι (Εγκ Α 9553/84).

Κοινό χαρακτηριστικό γνώρισμα των επαγγελμάτων αυτών, είναι η παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών από πρόσωπα που έχουν επιστημονικές, καλλιτεχνικές ή ειδικές γνώσεις, δηλαδή κατά την παροχή των υπηρεσιών αυτών προέχει το πνευματικό ή καλλιτεχνικό στοιχείο.

2) Να έχετε μερική ή ολική μόνιμη αδυναμία να αντεπεξέλθετε στις οφειλές σας.

3) Να ήσασαν καλόπιστος κατά την ανάληψη των οφειλών σας.

Έχει κριθεί νομολογιακά ότι δεν νοείται δολιότητα του δανειολήπτη με μόνη την ανάληψη δανειακής υποχρεώσεως, της οποίας η εξυπηρέτηση είναι επισφαλής, αλλά απαιτείται και η από τον δανειολήπτη πρόκληση άγνοιας της επισφάλειας από τους πιστωτές. Σε κάθε περίπτωση, η απόδειξη δόλου του δανειολήπτη από την πλευρά των τραπεζών καθίσταται ιδιαίτερα δυσχερής. Αυτό συμβαίνει, διότι πρέπει οι τράπεζες να αναφέρουν συγκεκριμένες ενέργειες, με τις οποίες φέρεται ο δανειολήπτης ότι απέκρυψε από τους πιστωτές του την οικονομική του κατάσταση και το σύνολο των δανειακών του υποχρεώσεων, προκειμένου να τύχει περαιτέρω δανεισμού, δεδομένου ότι οι τράπεζες έχουν την δυνατότητα, εκτός από την έρευνα των οικονομικών στοιχείων του αιτουμένου το δάνειο, μέσω εκκαθαριστικού σημειώματος ή βεβαίωσης αποδοχών, να διαπιστώσουν και τις τυχόν δανειακές του υποχρεώσεις σε άλλα πιστωτικά ιδρύματα και την εν γένει οικονομική του συμπεριφορά (ύπαρξη ακάλυπτων επιταγών, κατασχέσεων κλπ.), μέσω του συστήματος «Τειρεσίας». Επειδή λοιπόν οι τράπεζες αδυνατούν να στηρίξουν την ένσταση δόλου του δανειολήπτη, ελάχιστες αιτήσεις απορρίπτονται γι' αυτό το λόγο.

Αναλυτικά, πληροφορίες με απαντήσεις σε απλές ερωτήσεις σχετικά με το νόμο Κατσέλη, μπορείτε να διαβάσετε κάνοντας κλικ εδώ.

Τι έγγραφα πρέπει να έχω ερχόμενος στο γραφείο σας για ραντεβού;

Καλό θα ήταν κατά το πρώτο ραντεβού στο γραφείο μας, για να μπορέσουμε να εξετάσουμε εάν πληροίτε τις προϋποθέσεις και σας συμφέρει να υπαχθείτε στο νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, να έχετε μαζί σας τα κάτωθι έγγραφα:

 • Την ταυτότητά σας και του/της συζύγου σας, εάν είναι εγγυητής/τρια στα δάνειά σας, ή αν είστε εσείς εγγυητής/τρια στα δικά του/της.
 • Ένα εκκαθαριστικό φόρου εισοδήματος (οποιουδήποτε έτους), καθώς και του/της συζύγου σας, εάν είναι εγγυητής/τρια στα δάνειά σας, ή αν είστε εσείς εγγυητής/τρια στα δικά του/της.
 • Το συμβόλαιο κυριότητας της μοναδικής ή κύριας κατοικίας σας, εάν διαθέτετε.

Συμπληρωματικά, εάν υπάρχουν άμεσα διαθέσιμα, θα μπορούσατε επίσης να έχετε μαζί σας και τα εξής έγγραφα:

 • Τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) των τελευταίων τριών ετών
 • Τα εκκαθαριστικά σας σημειώματα φόρου εισοδήματος των τελευταίων τριών ετών
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Τα συμβόλαια κυριότητας όλων των ακινήτων σας, καθώς και του/της συζύγου σας, εάν είναι εγγυητής/τρια στα δάνειά σας, ή αν είστε εσείς εγγυητής/τρια στα δικά του/της.
 • Το ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης της κατοικίας σας, εάν διαμένετε σε μισθωμένο ακίνητο, ανεξάρτητα εάν διαθέτετε μοναδική ή κύρια κατοικία
 • Το έντυπο Ε9 του έτους 2005, καθώς και μεταγενέστερες μεταβολές, εάν έχουν γίνει
 • Το τελευταίο ΕΤΑΚ που έχετε λάβει
 • Τις άδειες κυκλοφορίας των ΙΧΕ οχημάτων σας, καθώς και της συζύγου σας
 • Τις δανειακές συμβάσεις που υπογράψατε με τις τράπεζες
 • Την κάρτα ανεργίας σας, εάν είστε άνεργος, καθώς και άλλων μελών της οικογένειάς σας
 • Ένα έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο τρέχων μηνιαίος μισθός σας από την εργασία σας, ή η μηνιαία σύνταξή σας, καθώς και της συζύγου σας
 • Έγγραφα από τα οποία να προκύπτουν εισοδήματα από άλλες πηγές, εάν υπάρχουν (π.χ. από την εκμίσθωση κάποιου διαμερίσματος, αγροτεμαχίου ή καταστήματος)
ํΥπηρεσίες σε επιχειρήσεις

Δικηγορικό Γραφείο Αθανασίου Ρόζου και Συνεργατών

Πολυτεχνείου 39, Τ.Κ. 54626, Θεσσαλονίκη

Εξυπηρετούμε και στην Αθήνα!