Υπηρεσίες προς ιδιώτες

Πατήστε εδώ οποιαδήποτε στιγμή για να δείτε όλες τις υπηρεσίες μας προς τις επιχειρήσεις.

Διαδικασία εξυγίανσης επιχειρήσεων (άρθρο 99)

Προβαίνουμε σε όλες τις ενέργειες προκειμένου να ανοίξει για την εταιρία σας η διαδικασία εξυγίανσης με τους πιστωτές της. Η επίτευξη συμφωνίας εξυγίανσης δίνει τη δυνατότητα στην εταιρία, που βρίσκεται σε επαπειλούμενη πτώχευση (παύση πληρωμών), να διασωθεί, προβαίνοντας σε διακανονισμό των οφειλών της, τον οποίο, αν τηρήσει, θα μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί χωρίς να κινδυνεύει από κατασχέσεις, για όσο χρόνο διαρκεί η συμφωνία αυτή. Περισσότερα για τη διαδικασία συνδιαλλαγής μπορείτε να διαβάσετε εδώ.

ํΥπηρεσίες προς ιδιώτες

Δικηγορικό Γραφείο Αθανασίου Ρόζου και Συνεργατών

Πολυτεχνείου 39, Τ.Κ. 54626, Θεσσαλονίκη

Εξυπηρετούμε και στην Αθήνα!

                      
0
Shares
0
Shares