Υπηρεσίες προς ιδιώτες

Πατήστε εδώ οποιαδήποτε στιγμή για να δείτε όλες τις υπηρεσίες μας προς τις επιχειρήσεις.

Διαδικασία εξυγίανσης επιχειρήσεων (άρθρο 99)

Προβαίνουμε σε όλες τις ενέργειες προκειμένου να ανοίξει για την εταιρία σας η διαδικασία εξυγίανσης με τους πιστωτές της. Η επίτευξη συμφωνίας εξυγίανσης δίνει τη δυνατότητα στην εταιρία, που βρίσκεται σε επαπειλούμενη πτώχευση (παύση πληρωμών), να διασωθεί, προβαίνοντας σε διακανονισμό των οφειλών της, τον οποίο, αν τηρήσει, θα μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί χωρίς να κινδυνεύει από κατασχέσεις, για όσο χρόνο διαρκεί η συμφωνία αυτή. Περισσότερα για τη διαδικασία συνδιαλλαγής μπορείτε να διαβάσετε εδώ.

ํΥπηρεσίες προς ιδιώτες

Δικηγορικό Γραφείο Αθανασίου Ρόζου και Συνεργατών

Πολυτεχνείου 39, Τ.Κ. 54626, Θεσσαλονίκη

Εξυπηρετούμε και στην Αθήνα!

                  
0
Shares
0
Shares

Διαβάστε Αυτό Πριν Φύγετε!

Το Δικηγορικό μας Γραφείο και ο Νομικός Οδηγός στηρίζονται για την επιβίωσή τους ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ σε ιδιώτες και επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και της ελεύθερης αγοράς. Αποδίδουμε τους φόρους μας και καταβάλλουμε τις ασφαλιστικές μας εισφορές στο ακέραιο, ώστε να μπορεί με τη σειρά της η Πολιτεία να καταβάλλει μισθούς, συντάξεις και να συντηρεί κρατικές δομές. Ένα Like στο Facebook είναι το ελάχιστο, που μπορείτε να κάνετε για να μας υποστηρίξετε.

Σας ευχαριστούμε!