Επιχείρηση σε Διαδικασία Εξυγίανσης

Εξυγίανση Επιχειρήσεων (Άρθρο 99)

Οι Επιχειρήσεις Μπορούν να Εξυγιανθούν με τα Κατάλληλα Εργαλεία

Προβαίνουμε σε όλες τις ενέργειες προκειμένου να ανοίξει για την εταιρία σας η διαδικασία εξυγίανσης με τους πιστωτές της. Η επίτευξη συμφωνίας εξυγίανσης δίνει τη δυνατότητα στην εταιρία, που βρίσκεται σε επαπειλούμενη πτώχευση (παύση πληρωμών), να διασωθεί, προβαίνοντας σε διακανονισμό των οφειλών της, τον οποίο, αν τηρήσει, θα μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί χωρίς να κινδυνεύει από κατασχέσεις, για όσο χρόνο διαρκεί η συμφωνία αυτή. Περισσότερα για τη διαδικασία συνδιαλλαγής μπορείτε να διαβάσετε εδώ.

ΡΟΖΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ | ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Εξυπηρετούμε στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας και στην Αθήνα. Η υπηρεσία Συναινετικού Διαζυγίου παρέχεται πανελλαδικά.