Υπηρεσίες προς ιδιώτες

Πατήστε εδώ οποιαδήποτε στιγμή για να δείτε όλες τις υπηρεσίες μας προς τις επιχειρήσεις.

Αγορά ακινήτου από πλειστηριασμό

Ενημερώνουμε για τις λεπτομέρειες της αγοράς ακινήτων από πλειστηριασμό, τα πλεονεκτήματα και τους κινδύνους. Ελέγχουμε όλο το φάκελο του πλειστηριασμού, το νομότυπο και εμπρόθεσμο των κοινοποιήσεων, των δημοσιεύσεων και της διαδικασίας εν γένει και αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία, από τη λήψη της κατασχετήριας έκθεσης από το Ειρηνοδικείο μέχρι και τη μεταγραφή της κατακυρωτικής έκθεσης, που θα αποτελεί και τον τίτλο κυριότητάς σας.

ํΥπηρεσίες προς ιδιώτες

Δικηγορικό Γραφείο Αθανασίου Ρόζου και Συνεργατών

Πολυτεχνείου 39, Τ.Κ. 54626, Θεσσαλονίκη

Εξυπηρετούμε και στην Αθήνα!

                  
0
Shares
0
Shares

Διαβάστε Αυτό Πριν Φύγετε!

Το Δικηγορικό μας Γραφείο και ο Νομικός Οδηγός στηρίζονται για την επιβίωσή τους ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ σε ιδιώτες και επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και της ελεύθερης αγοράς. Αποδίδουμε τους φόρους μας και καταβάλλουμε τις ασφαλιστικές μας εισφορές στο ακέραιο, ώστε να μπορεί με τη σειρά της η Πολιτεία να καταβάλλει μισθούς, συντάξεις και να συντηρεί κρατικές δομές. Ένα Like στο Facebook είναι το ελάχιστο, που μπορείτε να κάνετε για να μας υποστηρίξετε.

Σας ευχαριστούμε!