Έρευνα στο Υποθηκοφυλακείο για Αγορά Ακινήτου

Έλεγχοι σε Υποθηκοφυλακεία / Κτηματολογικά Γραφεία

Η Έρευνα για Νομικά Ελαττώματα Είναι το Πρώτο Βήμα της Αγοραπωλησίας Ενός Ακινήτου

Ελέγχουμε τους τίτλους των ακινήτων σε Υποθηκοφυλακεία και Κτηματολογικά Γραφεία προκειμένου να διαπιστώσουμε τη νομική τους κατάσταση. Επισημαίνουμε τυχόν νομικά ελαττώματα (εσφαλμένες καταχωρίσεις, υποθήκες, διεκδικήσεις, κατασχέσεις κλπ) και προβαίνουμε στις κατάλληλες ενέργειες για την άρση των ελαττωμάτων (π.χ. εξαλείψεις προσημειώσεων υποθήκης, άρσεις κατασχέσεων, πράξεις εξόφλησης και άρσεις διαλυτικών αιρέσεων κλπ). Ο έλεγχος αυτός γίνεται συνήθως στο πλαίσιο της αγοραπωλησίας ενός ακινήτου.

Ρόζου και Συνεργάτες | Δικηγορικό Γραφείο

Εδρεύουμε στη Θεσσαλονίκη και εξυπηρετούμε στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας και στην Αθήνα. Η υπηρεσία Συναινετικού Διαζυγίου παρέχεται πανελλαδικά.