Υπηρεσίες προς ιδιώτες

Πατήστε εδώ οποιαδήποτε στιγμή για να δείτε όλες τις υπηρεσίες μας προς τις επιχειρήσεις.

Έλεγχος τίτλων ακινήτων

Έλεγχος τίτλων ακινήτων σε υποθηκοφυλακεία και κτηματολογικά γραφεία προκειμένου να διαπιστωθεί η νομική κατάσταση των ακινήτων και επισημαίνουμε τυχόν νομικά ελαττώματα αυτών (εσφαλμένες καταχωρίσεις, υποθήκες, διεκδικήσεις, κατασχέσεις κλπ). Ακολούθως προβαίνουμε στις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να εξαλειφθούν τα βάρη και να διορθωθούν τα ελαττώματα αυτά.

ํΥπηρεσίες προς ιδιώτες

Δικηγορικό Γραφείο Αθανασίου Ρόζου και Συνεργατών

Πολυτεχνείου 39, Τ.Κ. 54626, Θεσσαλονίκη

Εξυπηρετούμε και στην Αθήνα!

                      
0
Shares
0
Shares