Υπηρεσίες προς ιδιώτες

Πατήστε εδώ οποιαδήποτε στιγμή για να δείτε όλες τις υπηρεσίες μας προς τις επιχειρήσεις.

Συστάσεις - Μετατροπές Εταιριών

Όταν μία εταιρία εξελίσσεται, κρίνεται τις περισσότερες φορές απαραίτητη η μετατροπή της σε άλλη μορφή ( π.χ. από ατομική επιχείρηση σε Α.Ε ή Ε.Π.Ε. ), κυρίως για λόγους φορολογικούς. Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται μεγάλη περίσκεψη για την νέα μορφή που πρέπει να λάβει η εταιρία, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα, τις ενδεχόμενες ελαφρύνσεις ή και επιβαρύνσεις που θα έχει αυτή.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει να σας ενημερώσει ώστε να επιλέξετε την εταιρική μορφή που σας εξυπηρετεί και προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη σύσταση νέας ή και τη μετατροπή της εταιρίας σας στη νέα της μορφή.

ํΥπηρεσίες προς ιδιώτες

Δικηγορικό Γραφείο Αθανασίου Ρόζου και Συνεργατών

Πολυτεχνείου 39, Τ.Κ. 54626, Θεσσαλονίκη

Εξυπηρετούμε και στην Αθήνα!

                  
0
Shares
0
Shares

Διαβάστε Αυτό Πριν Φύγετε!

Το Δικηγορικό μας Γραφείο και ο Νομικός Οδηγός στηρίζονται για την επιβίωσή τους ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ σε ιδιώτες και επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και της ελεύθερης αγοράς. Αποδίδουμε τους φόρους μας και καταβάλλουμε τις ασφαλιστικές μας εισφορές στο ακέραιο, ώστε να μπορεί με τη σειρά της η Πολιτεία να καταβάλλει μισθούς, συντάξεις και να συντηρεί κρατικές δομές. Ένα Like στο Facebook είναι το ελάχιστο, που μπορείτε να κάνετε για να μας υποστηρίξετε.

Σας ευχαριστούμε!