Επικαιροποίηση φακέλων Νόμου Κατσέλη

Παράταση στην επικαιροποίηση των φακέλων υπερχρεωμένων

Συντάκτης: Αθανάσιος Ρόζου
Δημοσιεύθηκε: 27/04/2016
Επικαιροποιήθηκε: 11/10/2017

Παράταση της προθεσμίας για επικαιροποίηση των φακέλων των οφειλετών στα Ειρηνοδικεία στα πλαίσια του Νόμου Κατσέλη μέχρι 30.06.2016.

Σύμφωνα με το άρθρο 55 του Ν. 4384/2016 (ΦΕΚ Α 78/26.04.2016) παρατάθηκε μέχρι την 30.06.2016 η προθεσμία για την επικαιροποίηση στα Ειρηνοδικεία των φακέλων, όσων έχουν υποβάλλει αίτηση για ρύθμιση των οφειλών τους στα πλαίσια του Νόμου Κατσέλη. Σε επικαιροποίηση πρέπει να προβούν όσοι από τους αιτούντες κατέθεσαν αίτηση πριν την 19.08.2015 και μέχρι τις 30.06.2016 δεν έχει συζητηθεί η υπόθεσή τους ακόμη στο Δικαστήριο. Εάν δηλαδή η αίτησή τους ορίστηκε για να συζητηθεί την 01.06.2016 δεν υποχρεούνται να επικαιροποιήσουν το φάκελό τους, εφόσον τα έγγραφα θα προσκομιστούν κατά τη συζήτηση της αίτησής τους στο Ειρηνοδικείο.

Επισημαίνουμε ότι η παράλειψη του οφειλέτη από δόλο ή βαριά αμέλεια να ενημερώσει τα ανωτέρω στοιχεία του φακέλου του θεωρείται παράβαση του καθήκοντος ειλικρινούς δηλώσεως του άρθρου 10 του Ν. 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και συνεπάγεται, με την επιφύλαξη τυχόν ποινικής ευθύνης, την απόρριψη της αίτησής του για ρύθμιση οφειλών από το Δικαστήριο.

Όσοι υποχρεούνται, σύμφωνα με τα ανωτέρω, να επικαιροποιήσουν το φάκελό τους, θα πρέπει να μεριμνήσουν το συντομότερο δυνατό, διότι απαιτείται αρκετό χρονικό διάστημα προκειμένου να συγκεντρωθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, συμπεριλαμβανομένων των νέων αναλυτικών καταστάσεων οφειλών από τις τράπεζες και τα πιστωτικά ιδρύματα.

Ρόζου και Συνεργάτες | Δικηγορικό Γραφείο

Εδρεύουμε στη Θεσσαλονίκη και εξυπηρετούμε στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας και στην Αθήνα. Η υπηρεσία Συναινετικού Διαζυγίου παρέχεται πανελλαδικά.