Ενσωμάτωση πολιτικής απορρήτου στη φόρμα επικοινωνίας

Συντάκτης: Αθανάσιος Ρόζου
Δημοσιεύθηκε: 09/04/2016
Επικαιροποιήθηκε: 11/10/2017

Η αποδοχή της πολιτικής απορρήτου από το χρήστη είναι πλέον προϋπόθεση για την επικοινωνία με το γραφείο μας μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας.

Προστέθηκαν σε κάθε φόρμα της ιστοσελίδας μας δύο επιπλέον στοιχεία, δια των οποίων αποδέχεται ο χρήστης την πολιτική απορρήτου και συναινεί στην επεξεργασία των δεδομένων, που εισάγει στη φόρμα, από το δικηγορικό μας γραφείο. Με αυτόν τον τρόπο η επικοινωνία με το δικηγορικό μας γραφείο μέσω της ιστοσελίδας εναρμονίζεται πλήρως με την εθνική νομοθεσία για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ειδικότερα, σε ένα πεδίο εμφανίζεται η πολιτική χρήσης της ιστοσελίδας μας, καθώς και ένα checkbox ακριβώς κάτω από το πεδίο αυτό, το οποίο γίνεται επιλέξιμο μόνο εφόσον ο χρήστης κατεβάσει τη γραμμή κύλισης του πρώτου πεδίου μέχρι κάτω. Με αυτόν τον τρόπο τεκμαίρεται ότι ο χρήστης διάβασε την πολιτική απορρήτου και μπορεί στη συνέχεια κάνοντας κλικ στο checkbox να βεβαιώσει ότι την αποδέχεται. Μόνο μετά την αποδοχή της πολιτικής απορρήτου μπορεί ο χρήστης να υποβάλλει τη φόρμα.

Ρόζου και Συνεργάτες | Δικηγορικό Γραφείο

Εδρεύουμε στη Θεσσαλονίκη και εξυπηρετούμε στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας και στην Αθήνα. Η υπηρεσία Συναινετικού Διαζυγίου παρέχεται πανελλαδικά.