Ενημέρωση όρων χρήσης, πολιτικών απορρήτου και cookies

Συντάκτης: Αθανάσιος Ρόζου
Δημοσιεύθηκε: 09/04/2016
Επικαιροποιήθηκε: 11/10/2017

Οι όροι χρήσης και οι πολιτικές απορρήτου και cookies της ιστοσελίδας μας ανανεώθηκαν.

Η ιστοσελίδα μας έχει νέους ενημερωμένους όρους χρήσης, πολιτική απορρήτου και πολιτική cookies, πλήρως εναρμονισμένους με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία. Τα κείμενα ξαναγράφηκαν από την αρχή, προκειμένου να ανταποκρίνονται ειδικά στις υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας και του δικηγορικού μας γραφείου. Οι νέοι όροι τίθενται σε ισχύ από την 09.04.2016.

Ρόζου και Συνεργάτες | Δικηγορικό Γραφείο

Εδρεύουμε στη Θεσσαλονίκη και εξυπηρετούμε στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας και στην Αθήνα. Η υπηρεσία Συναινετικού Διαζυγίου παρέχεται πανελλαδικά.