Υπουργεία

Τελευταία επικαιροποίηση: 12.10.2017
 1. Υπουργείο Εσωτερικών, http://www.ypes.gr
 2. Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, http://www.minadmin.gov.gr
 3. Υπουργείο Οικονομίας Ανάπτυξης, http://www.mindev.gov.gr
 4. Υπουργείο Τουρισμού, http://www.mintour.gov.gr
 5. Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, http://www.yme.gr
 6. Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, http://www.yen.gr
 7. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, http://www.ypeka.gr
 8. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, http://www.minagric.gr
 9. Υπουργείο Οικονομικών, http://www.minfin.gr
 10. Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, http://www.minedu.gov.gr
 11. Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, http://www.yppo.gr
 12. Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, http://www.ypakp.gr
 13. Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, http://www.moh.gov.gr
 14. Υπουργείο Εξωτερικών, http://www.mfa.gr
 15. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, http://www.mod.mil.gr
 16. Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, http://www.ministryofjustice.gr

Ρόζου και Συνεργάτες | Δικηγορικό Γραφείο

Εδρεύουμε στη Θεσσαλονίκη και εξυπηρετούμε στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας και στην Αθήνα. Η υπηρεσία Συναινετικού Διαζυγίου παρέχεται πανελλαδικά.