Ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής: Μία δικηγόρος εξηγεί στον πελάτη της τη διαδικασία άμυνας κατά της διαταγής πληρωμής.
Επικαρπία

Δικηγορικό Γραφείο Αθανασίου Ρόζου και Συνεργατών

Πολυτεχνείου 39, Τ.Κ. 54626, Θεσσαλονίκη

Εξυπηρετούμε και στην Αθήνα!