Ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής: Μία δικηγόρος εξηγεί στον πελάτη της τη διαδικασία άμυνας κατά της διαταγής πληρωμής.

Mutual Consent Divorce in Greece

Δικηγορικό Γραφείο Αθανασίου Ρόζου και Συνεργατών

Πολυτεχνείου 39, Τ.Κ. 54626, Θεσσαλονίκη

Εξυπηρετούμε και στην Αθήνα!

                  
0
Shares
0
Shares