Skip to main content
Συναινετικό διαζύγιο σε συμβολαιογράφο

Συναινετικό Διαζύγιο: Διαδικασία, Κόστος, Δικαιολογητικά

Συντάκτης: Αθανάσιος Ρόζου
Δημοσιεύθηκε: 01/01/2018
Επικαιροποιήθηκε: 02/03/2021

Η λύση του γάμου με συμβολαιογραφική πράξη είναι άμεση, εφόσον παρακάμπτεται η δικαστική οδός

Η νέα διαδικασία έκδοσης συναινετικού διαζυγίου εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας της Πολιτείας για την ελάφρυνση των Δικαστηρίων από την πλεονάζουσα ύλη και την επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης.

Η σύντμηση του χρόνου έκδοσης συναινετικού διαζυγίου με τον Ν.4055/2012

Η πρώτη σύντμηση του χρόνου έκδοσης συναινετικού διαζυγίου είχε γίνει με τον Ν.4055/2012 (ΦΕΚ Α 51/12.03.2012), ο οποίος τροποποίησε το άρθρο 1441 του Αστικού Κώδικα, ώστε να απαιτείται από 02.04.2012 μία μόνο συζήτηση της αίτησης έκδοσης συναινετικού διαζυγίου ενώπιον του Δικαστηρίου, προκειμένου να απαγγελθεί η λύση του γάμου. Μέχρι τότε, ήταν απαραίτητο για την έκδοση συναινετικού διαζυγίου η συμφωνία των συζύγων για τη λύση του γάμου να είχε δηλωθεί στο Δικαστήριο σε δύο συνεδριάσεις, που να απείχαν μεταξύ τους έξι τουλάχιστον μήνες. Ταυτόχρονα, ο Ν.4055/2012 περιόρισε τον απαραίτητο χρόνο έγγαμου βίου, που έπρεπε να έχει μεσολαβήσει μέχρι την κατάθεση αίτησης για συναινετικό διαζύγιο, από ένα (1) χρόνο σε έξι (6) μήνες.

Σύζυγοι προς διαζύγιο

Οι πρώτες σκέψεις για ανάθεση των συναινετικών διαζυγίων σε συμβολαιογράφους

Έκτοτε, ο νομικός κόσμος προβληματίστηκε κατά πόσο ορισμένες διαδικασίες ενώπιον Δικαστηρίων θα μπορούσαν να απλοποιηθούν τόσο, ώστε να μην μην απαιτείται πλέον η δικαστική συνδρομή για τη διεκπεραίωσή τους. Η σκέψη αυτή αφορούσε, μεταξύ άλλων, την έκδοση συναινετικού διαζυγίου, την έκδοση κληρονομητηρίου, την αναγνώριση ισχύος δεδικασμένου σε αλλοδαπές ληξιαρχικές πράξεις και δικαστικές αποφάσεις αλλά και την εγγραφή προσημείωσης υποθήκης σε ακίνητα και την εξάλειψη αυτής. Η άποψη με τους περισσότερους υποστηρικτές ήταν η σταδιακή μεταφορά μέρους των υποθέσεων της διαδικασίας εκουσίας δικαιοδοσίας, όπως οι ανωτέρω, στους συμβολαιογράφους, ώστε να διεκπεραιώνονται με τη σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης και όχι με την έκδοση δικαστικής απόφασης. Η συγκεκριμένη ιδέα ωρίμασε το 2017, οπότε και ψηφίστηκε ο Ν.4509/2017 (ΦΕΚ Α 201/22.12.2017), ο οποίος με το 22ο άρθρο του τροποποίησε τα άρθρα 1438 και 1441 του Αστικού Κώδικα, επιβάλλοντας το συναινετικό διαζύγιο με συμβολαιογραφική πράξη.

Η μετάθεση της αρμοδιότητας λύσης του γάμου από τα Δικαστήρια στους συμβολαιογράφους

Με τη νέα διαδικασία έκδοσης συναινετικού διαζυγίου η αρμοδιότητα για τη λύση των γάμου μεταφέρθηκε από τα Δικαστήρια στους συμβολαιογράφους. Ειδικότερα, ο γάμος λύνεται πλέον όχι με δικαστική απόφαση, αλλά με συμβολαιογραφική πράξη, αντίγραφο της οποίας κατατίθεται στο ληξιαρχείο, όπου έχει καταχωρισθεί η σύσταση του γάμου. Μέχρι να καταχωρισθεί η συμβολαιογραφική πράξη συναινετικού διαζυγίου στο αρμόδιο ληξιαρχείο, ο γάμος θεωρείται ισχυρός.

Η υποχρεωτικότητα της εκπροσώπησης των συζύγων από δικηγόρο

Υποχρεωτική παραμένει κατά τη νέα διαδικασία η εκπροσώπηση των συζύγων από τους δικηγόρους τους, οι οποίοι συνυπογράφουν με το ζευγάρι ή και μόνοι τους, εφόσον τους έχει χορηγηθεί η σχετική εντολή με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, τη συμβολαιογραφική πράξη συναινετικού διαζυγίου, το συμφωνητικό λύσης του γάμου, καθώς και τη συμφωνία για την επιμέλεια, την επικοινωνία και τη διατροφή των ανήλικων τέκνων. Η ειδική πληρεξουσιότητα για την υπογραφή των ως άνω εγγράφων θα πρέπει να έχει χορηγηθεί προς τους δικηγόρους μέσα στον τελευταίο μήνα πριν την υπογραφή τους.

Η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής των συζύγων από το Ειρηνοδικείο

Σύμφωνα με τη νέα διαδικασία συναινετικού διαζυγίου, μεταξύ της υπογραφής της έγγραφης συμφωνίας των συζύγων για τη λύση του γάμου και της υπογραφής της συμβολαιογραφικής πράξης θα πρέπει να μεσολαβεί χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα (10) ημερών. Για την απόδειξη της ημερομηνίας υπογραφής του συμφωνητικού λύσης του γάμου το τροποποιημένο άρθρο 1441 του Αστικού Κώδικα προβλέπει ότι το γνήσιο των υπογραφών των συζύγων επ’ αυτού θα πρέπει να βεβαιώνεται από τη Γραμματεία του Ειρηνοδικείου της έδρας του συμβολαιογράφου που θα καταρτίσει τη συμβολαιογραφική πράξη.

Βήματα συναινετικού διαζυγίου

Οι εκκρεμείς αιτήσεις έκδοσης συναινετικού διαζυγίου στα Δικαστήρια

Οι αιτήσεις για έκδοση συναινετικού διαζυγίου, που έχουν κατατεθεί ήδη στα Δικαστήρια, εκδικάζονται κατά τη διαδικασία που ίσχυε κατά τον χρόνο της κατάθεσής τους. Εντούτοις, οι σύζυγοι έχουν τη δυνατότητα να παραιτηθούν από την ήδη κατατεθείσα ενώπιον των Δικαστηρίων αίτηση, προκειμένου να ακολουθήσουν την ταχύτερη διαδικασία λύσης του γάμου ενώπιον συμβολαιογράφου, όπως ρητά προβλέπεται στην αιτιολογική έκθεση του Ν.4509/2017.

Η υποχρεωτικότητα της πνευματικής λύσης του γάμου

Με την παρ. 4 του άρθρου 22 του Ν.4509/2017 καθίσταται υποχρεωτική η πνευματική λύση του θρησκευτικού γάμου. Επισημαίνεται ότι μέχρι σήμερα η λύση του θρησκευτικού γάμου απαγγελλόταν με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, που καταχωρίζονταν απλά στο οικείο ληξιαρχείο, χωρίς να είναι υποχρεωτική και η πνευματική λύση του. Ειδικά τα ζευγάρια, που δεν επιθυμούσαν να ξαναπαντρευτούν – τουλάχιστον σύντομα – δεν προχωρούσαν σε πνευματική λύση του θρησκευτικού γάμου τους, προς αποφυγή εξόδων. Πλέον ο Ν.4509/2017 δεν αφήνει την επιλογή στους πρώην συζύγους να μην λύσουν το θρησκευτικό τους γάμο και πνευματικά, εκτός από διοικητικά.

Το κόστος του συναινετικού διαζυγίου σε συμβολαιογράφο

Το κόστος για την έκδοση συναινετικού διαζυγίου με συμβολαιογραφική πράξη είναι σαφέστερα αυξημένο σε σύγκριση με την προηγούμενη μέθοδο λύσης του γάμου με δικαστική απόφαση. Αυτό συμβαίνει διότι, αφενός θεσπίστηκε η υποχρεωτικότητα της εκπροσώπησης των συζύγων από ξεχωριστό δικηγόρο έκαστος και αφετέρου λόγω της εισαγωγής της συμβολαιογράφου στη διαδικασία, η οποία βέβαια αμείβεται για τη σύνταξη της συμβολαιογραφικής πράξης λύσης του γάμου.

Ειδικότερα, κάθε σύζυγος πρέπει να καταβάλλει α) την αμοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου του για τη νομική συμβουλή, την εκπροσώπηση ενώπιον του συμβολαιογράφου και τη σύνταξη ή έλεγχο των συμφωνητικών λύσης του γάμου και επιμέλειας, επικοινωνίας και διατροφής των ανηλίκων τέκνων, εφόσον υπάρχουν, β) την αναλογία του ή και όλη την αμοιβή του συμβολαιογράφου για τη σύνταξη της πράξης λύσης του γάμου, αναλόγως της συμφωνίας με τον έτερο σύζυγο, γ) το τέλος για τη θρησκευτική λύση του γάμου στην Ιερά Μητρόπολη, στην οποία ανήκει ο ιερός ναός όπου τελέστηκε ο γάμος, εφόσον ήταν θρησκευτικός ή και πολιτικός, που ιερολογήθηκε μεταγενέστερα, ε) το ειδικό τέλος για τη λύση του θρησκευτικού γάμου προς το Δημόσιο Ταμείο, στ) την αμοιβή του συμβολαιογράφου για σύνταξη των ειδικών πληρεξουσίων προς τους δικηγόρους σε περίπτωση, που οι σύζυγοι δεν επιθυμούν να έρθουν σε επαφή και να εμπλακούν ενεργά στην όλη διαδικασία, ζ) άλλα μικροέξοδα, που ενδεχομένως προκύψουν.

Ειδική φόρμα υπολογισμού κόστους συναινετικού διαζυγίου

Δεδομένου ότι κάθε υπόθεση συναινετικού διαζυγίου είναι διαφορετική, το συνολικό κόστος της διαδικασίας διαμορφώνεται κατά περίπτωση. Για το λόγο αυτό, το δικηγορικό μας γραφείο δημιούργησε μία ειδική φόρμα, μέσω της οποίας μπορούν οι ενδιαφερόμενοι σύζυγοι να μας αποστείλλουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία, προκειμένου συνεκτιμώντας τα να καταρτίσουμε μία πλήρη πρόταση για τη λύση του γάμου τους, που θα συμπεριλαμβάνει και μία εξειδικευμένη εκτίμηση του κόστους. Η πρόταση αυτή θα προωθείται άμεσα με email στο σύζυγο, που απέστειλε τα στοιχεία. Για να συμπληρώσετε τη φόρμα πατήστε εδώ.

Διαδικασία συναινετικού διαζυγίου

Τα δικαιολογητικά του συναινετικού διαζυγίου

Τα ελάχιστα δικαιολογητικά για την έκδοση συναινετικού διαζυγίου, που θα πρέπει να χορηγηθούν κατ’ αρχήν στους δικηγόρους των συζύγων, προκειμένου αυτοί εν συνεχεία να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για τη λύση του γάμου, είναι ένα πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και μία ληξιαρχική πράξη γάμου. Εάν οι σύζυγοι απέκτησαν τέκνα, τα οποία κατά το χρόνο της λύσης του γάμου είναι ανήλικα, καλό θα ήταν να προσκομίζονται και οι ληξιαρχικές πράξεις γέννησής τους. Κατά περίπτωση ενδέχεται να ζητηθούν και άλλα δικαιολογητικά, όπως λόγου χάρη διαβατήριο σε ισχύ ή προσωπικό δελτίο ταυτότητας, εάν κάποιος από τους συζύγους είναι ιθαγενείας άλλου κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Έχουμε εκπροσωπήσει πελάτες μας με επιτυχία σε δεκάδες συναινετικά διαζύγια και διαθέτουμε μακροχρόνια εμπειρία σε υποθέσεις οικογενειακού δικαίου. Πλέον, το δικηγορικό μας γραφείο σε συνεργασία με έμπειρο και καταξιωμένο συμβολαιογράφο, αναλαμβάνει να διασφαλίσει τα συμφέροντά σας και εγγυάται την ταχύτερη δυνατή ολοκλήρωση της διαδικασίας. Εάν αναζητάτε δικηγόρο για συναινετικό διαζύγιο στη Θεσσαλονίκη ή την Αθήνα, σας προσκαλούμε να μας τιμήσετε με την εμπιστοσύνη σας.