Skip to main content
Η διαταγή πληρωμής

Η Διαταγή Πληρωμής

Συντάκτης: Αθανάσιος Ρόζου
Δημοσιεύθηκε: 12/10/2008
Επικαιροποιήθηκε: 04/03/2021

Διαταγή Πληρωμής είναι ένα έγγραφο, που εκδίδεται από το δικαστήριο, ύστερα από αίτηση του δανειστή, δηλαδή του προσώπου προς το οποίο οφείλει χρήματα ο οφειλέτης, δια του οποίου ο Δικαστής διατάσσει τον οφειλέτη να καταβάλλει στο δανειστή το οφειλόμενο ποσό, τους τόκους του, καθώς και τη δικαστική δαπάνη για την έκδοση της διαταγής πληρωμής. Η διαταγή πληρωμής δεν είναι δικαστική απόφαση, αλλά «πράξη» του Δικαστή και εκδίδεται χωρίς να μεσολαβήσει διαδικασία στο ακροατήριο. Ο Δικαστής μελετά την αίτηση και τα αποδεικτικά έγγραφα της απαίτησης, που κατέθεσε ο πληρεξούσιος δικηγόρος του δανειστή, και, εάν κρίνει ότι συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, εκδίδει τη διαταγή πληρωμής. Η διαταγή πληρωμής πρέπει να επιδοθεί προς αυτόν, κατά του οποίου απευθύνεται, εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την έκδοσή της, διαφορετικά παύει να ισχύει αυτοδίκαια.

Τι πρέπει να περιέχει μία διαταγή πληρωμής;

Η διαταγή πληρωμής καταρτίζεται εγγράφως και πρέπει να περιέχει: α) το ονοματεπώνυμο του δικαστή που εκδίδει τη διαταγή πληρωμής, β) το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, την κατοικία, τη διεύθυνση, καθώς και τον αριθμό φορολογικού μητρώου εκείνου που ζήτησε την έκδοση της διαταγής και αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο την επωνυμία, τη διεύθυνση της έδρας του και τον αριθμό φορολογικού μητρώου γ) το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, την κατοικία, τη διεύθυνση, καθώς και αν αυτό είναι εφικτό τον αριθμό φορολογικού μητρώου εκείνου κατά του οποίου στρέφεται η αίτηση και αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο την επωνυμία, τη διεύθυνση της έδρας του, καθώς και αν αυτό είναι εφικτό τον αριθμό φορολογικού του μητρώου, δ) την αιτία της πληρωμής, ε) το ποσό των χρημάτων ή των χρεογράφων που πρέπει να καταβληθεί, στ) διαταγή πληρωμής, ζ) υπόμνηση σε εκείνον κατά του οποίου στρέφεται ότι έχει το δικαίωμα να ασκήσει ανακοπή μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στο άρθρο 636 και η) υπογραφή του δικαστή.

Για ποιες απαιτήσεις μπορεί να εκδοθεί διαταγή πληρωμής;

Διαταγή πληρωμής μπορεί να εκδοθεί για απαιτήσεις (ενδεικτικά) από ενοίκια, δανειακές συμβάσεις, αξιόγραφα (επιταγές, συναλλαγματικές, γραμμάτια), κοινόχρηστα κ.α. Οι απαιτήσεις όμως αυτές δεν πρέπει να εξαρτώνται από αίρεση, προθεσμία, όρο ή αντιπαροχή και το ποσό των οφειλόμενων χρημάτων πρέπει να είναι ορισμένο.

Που αναγράφεται το ποσό, που πρέπει να πληρώσει ο οφειλέτης;

Μετά την τελευταία σελίδα του αντιγράφου της διαταγής πληρωμής επισυνάπτεται η «επιταγή προς πληρωμή» ή «επιταγή προς εκτέλεση» ή «επιταγή προς εκουσία συμμόρφωση», η οποία περιέχει ένα πίνακα δαπανών, που έγιναν προκειμένου να εκδοθεί η διαταγή πληρωμής, καθώς και άλλα κονδύλια. Αυτά είναι (ενδεικτικά) η αμοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου του δανειστή για τη σύνταξη της επιταγής προς εκουσία συμμόρφωση, το κυρίως οφειλόμενο κεφάλαιο με τους τόκους του, η δικαστική δαπάνη για την έκδοση της διαταγής πληρωμής, η αμοιβή του δικαστικού επιμελητή για την επίδοση της διαταγής πληρωμής, το τέλος απογράφου κ.α. Την επιταγή προς εκουσία συμμόρφωση συντάσσει ο πληρεξούσιος δικηγόρος του δανειστή. Στο τέλος του πίνακα δαπανών αναγράφεται το σύνολο του κεφαλαίου, το οποίο θα πρέπει να καταβληθεί από τον οφειλέτη για την αποπληρωμή της οφειλής. Δηλαδή, μετά την επίδοση προς τον οφειλέτη του αντιγράφου της διαταγής πληρωμής με την επιταγή προς εκουσία συμμόρφωση από το δικαστικό επιμελητή, το ποσό, που θα πρέπει να καταβληθεί προς το δανειστή για την αποπληρωμή της οφειλής, είναι αυτό, που αναφέρεται στο τέλος της επιταγής προς εκουσία συμμόρφωση και όχι το αρχικά οφειλόμενο από οποιαδήποτε αιτία (π.χ. από συναλλαγματική, επιταγή, γραμμάτιο εις διαταγή, μισθώματα, δανειακή σύμβαση κλπ).

Ποιες είναι η συνέπειες από την επίδοση στον οφειλέτη της διαταγής πληρωμής μαζί με την επιταγή προς εκουσία συμμόρφωση;

Τρεις (3) εργάσιμες ημέρες μετά την επίδοση προς τον οφειλέτη του αντιγράφου της διαταγής πληρωμής με την επιταγή προς εκουσία συμμόρφωση, ο δανειστής μέσω του δικηγόρου του μπορεί πλέον να δώσει εντολή στο δικαστικό επιμελητή να προχωρήσει σε κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη. Στην περίπτωση αυτή η αρχική οφειλή αυξάνεται ακόμη περισσότερο, λόγω των εξόδων αναγκαστικής εκτέλεσης, που προστίθενται σε αυτή. Γι’ αυτό είναι φρόνιμο μετά την επίδοση της διαταγής πληρωμής με την επιταγή προς εκουσία συμμόρφωση να διευθετηθεί η οφειλή το συντομότερο δυνατόν, πριν χωρήσει η επόμενη πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης. Μία επικοινωνία με δικηγόρο του δανειστή με σκοπό το διακανονισμό της οφειλής δεν είναι απίθανο να δώσει τη λύση στο αδιέξοδο.

Για πόσο χρονικό διάστημα μετά την έκδοση της διαταγής πληρωμής κινδυνεύει ο οφειλέτης με κατάσχεση των περιουσιακών του στοιχείων;

Μετά την τελεσιδικία της διαταγής πληρωμής ο δανειστής μπορεί να προβεί σε κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη για είκοσι (20 έτη).

Μπορεί να επιδοθεί η διαταγή πληρωμής χωρίς την επιταγή προς εκουσία συμμόρφωση;

Ενίοτε ο πληρεξούσιος δικηγόρος του οφειλέτη, για νομικούς λόγους ή και πρακτικούς λόγους, δεν επισυνάπτει στο αντίγραφο της διαταγής πληρωμής την επιταγή προς εκουσία συμμόρφωση, παρά μόνο προς γνώση του οφειλέτη. Στην περίπτωση αυτή δεν ξεκινά η ως τριήμερη προθεσμία, μετά την παρέλευση της οποίας μπορεί ο δανειστής να προβεί σε κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη. Ξεκινά όμως κανονικά η προθεσμία για την άσκηση ανακοπής και αίτησης αναστολής

Υπάρχει άμυνα κατά της διαταγής πληρωμής;

Ο οφειλέτης δια του πληρεξουσίου δικηγόρου του μπορεί να ασκήσει ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής εντός δέκα πέντε (15) εργασίμων ημερών από την επίδοση του αντιγράφου της σε αυτόν, εάν διαμένει ή έχει την έδρα του στην Ελλάδα (αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο) και εντός τριάντα (30) εργασίμων ημερών, εάν διαμένει ή έχει την έδρα του (αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο) στο εξωτερικό ή η διαμονή του είναι άγνωστη. Ταυτόχρονα μπορεί να ασκηθεί από τον οφειλέτη αίτηση αναστολής κατά της εκτέλεσης της διαταγής πληρωμής, η οποία δικάζεται σύμφωνα με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στο δικόγραφο της αίτησης αναστολής μπορεί να ενσωματωθεί και αίτημα για έκδοση από το Δικαστήριο προσωρινής διαταγής, προκειμένου να ανασταλεί άμεσα η εκτέλεση της διαταγής πληρωμής. Εάν μαζί με το αντίγραφο της διαταγής πληρωμής έχει επιδοθεί και επιταγή προς εκουσία συμμόρφωση, ο οφειλέτης μπορεί να ασκήσει κατ’ αυτής την ανακοπή του άρθρου 933 ΚΠολΔ, εφόσον φέρει πλημμέλειες τυπικές ή ουσιαστικές. Περισσότερα για την άμυνα κατά της διαταγής πληρωμής μπορείτε να διαβάσετε πατώντας εδώ.

Το δικηγορικό μας γραφείο έχει μακρά εμπειρία στο δίκαιο αναγκαστικής εκτέλεσης. Εισπράττουμε απαιτήσεις για λογαριασμό των πελατών μας περισσότερο από δέκα έτη, είτε μέσω αμοιβαία επωφελών διακανονισμών, είτε μέσω πλειστηριασμού περιουσιακών στοιχείων των οφειλετών και είσπραξη εν συνεχεία μέρους του πλειστηριάσματος. Μη διστάσετε να μας συμβουλευτείτε για την είσπραξη των απαιτήσεών σας. Περισσότερα για τη συγκεκριμένη υπηρεσία μας μπορείτε να διαβάσετε πατώντας εδώ. Εάν είστε οφειλέτης μπορείτε να διαβάσετε τον οδηγό μας με ερωταπαντήσεις για το Νόμο Κατσέλη πατώντας εδώ και να μάθετε πως μπορείτε να προστατέψετε την κύρια κατοικία σας από την κατάσχεση και τον πλειστηριασμό.