Ένα σπίτι και δεσμίδες από χαρτονομίσματα, που προστατεύονται από τον πλειστηριασμό με μία ομπρέλα.
Επικαρπία

Δικηγορικό Γραφείο Αθανασίου Ρόζου και Συνεργατών

Πολυτεχνείου 39, Τ.Κ. 54626, Θεσσαλονίκη

Εξυπηρετούμε και στην Αθήνα!