Ένας κύριος σφίγγει το μαξιλάρι γύρω από το κεφάλι του για να μην ακούει τον υπερβολικό θόρυβο και να μπορέσει να κοιμηθεί.

Mutual Consent Divorce in Greece

Δικηγορικό Γραφείο Αθανασίου Ρόζου και Συνεργατών

Πολυτεχνείου 39, Τ.Κ. 54626, Θεσσαλονίκη

Εξυπηρετούμε και στην Αθήνα!

                  
0
Shares
0
Shares