Ένας κύριος σφίγγει το μαξιλάρι γύρω από το κεφάλι του για να μην ακούει τον υπερβολικό θόρυβο και να μπορέσει να κοιμηθεί.
Επικαρπία

Δικηγορικό Γραφείο Αθανασίου Ρόζου και Συνεργατών

Πολυτεχνείου 39, Τ.Κ. 54626, Θεσσαλονίκη

Εξυπηρετούμε και στην Αθήνα!