Ένας ψηφιακός άνθρωπος προβληματίζεται μπροστά σε τρεις διαφορετικούς δρόμους που πρέπει να διαλέξει.
Επικαρπία

Δικηγορικό Γραφείο Αθανασίου Ρόζου και Συνεργατών

Πολυτεχνείου 39, Τ.Κ. 54626, Θεσσαλονίκη

Εξυπηρετούμε και στην Αθήνα!