Ένα ζευγάρι, που τους έβγαλε η τράπεζα το σπίτι στον πλειστηριασμό, πακετάρει τα πράγματά του για να μετακομίσει.

Mutual Consent Divorce in Greece

Δικηγορικό Γραφείο Αθανασίου Ρόζου και Συνεργατών

Πολυτεχνείου 39, Τ.Κ. 54626, Θεσσαλονίκη

Εξυπηρετούμε και στην Αθήνα!

                  
0
Shares
0
Shares