Ένα ζευγάρι, που τους έβγαλε η τράπεζα το σπίτι στον πλειστηριασμό, πακετάρει τα πράγματά του για να μετακομίσει.
Επικαρπία

Δικηγορικό Γραφείο Αθανασίου Ρόζου και Συνεργατών

Πολυτεχνείου 39, Τ.Κ. 54626, Θεσσαλονίκη

Εξυπηρετούμε και στην Αθήνα!