Υπερχρεωμένα νοικοκυριά: Υποχρεωτική καταβολή του 85% της εμπορικής αξίας της μοναδικής κατοικίας μέσα σε 20 χρόνια.
Επικαρπία

Δικηγορικό Γραφείο Αθανασίου Ρόζου και Συνεργατών

Πολυτεχνείου 39, Τ.Κ. 54626, Θεσσαλονίκη

Εξυπηρετούμε και στην Αθήνα!