Ένας κύριος με γραβάτα επιστρέφει μερικά χαρτονομίσματα των διακοσίων ευρώ.
Επικαρπία

Δικηγορικό Γραφείο Αθανασίου Ρόζου και Συνεργατών

Πολυτεχνείου 39, Τ.Κ. 54626, Θεσσαλονίκη

Εξυπηρετούμε και στην Αθήνα!