Ένας κοστουμαρισμένος κύριος κρατάει στο ένα χέρι ένα ζευγάρι κλειδιά και στο άλλο μία σύμβαση leasing.
Επικαρπία

Δικηγορικό Γραφείο Αθανασίου Ρόζου και Συνεργατών

Πολυτεχνείου 39, Τ.Κ. 54626, Θεσσαλονίκη

Εξυπηρετούμε και στην Αθήνα!