Ένας υπάλληλος εισπρακτικής εταιρίας ετοιμάζεται να τηλεφωνήσει σε έναν οφειλέτη τράπεζας.
Επικαρπία

Δικηγορικό Γραφείο Αθανασίου Ρόζου και Συνεργατών

Πολυτεχνείου 39, Τ.Κ. 54626, Θεσσαλονίκη

Εξυπηρετούμε και στην Αθήνα!