Ένας δικηγόρος με κοστούμι σου φωνάζει με παρατεταμένο τον δείκτη της παλάμης του.
Επικαρπία

Δικηγορικό Γραφείο Αθανασίου Ρόζου και Συνεργατών

Πολυτεχνείου 39, Τ.Κ. 54626, Θεσσαλονίκη

Εξυπηρετούμε και στην Αθήνα!