Μία οικογένεια αποτελούμενη από 2 γονείς και 2 ανήλικα τέκνα προστατεύονται από την βροχή κάτω από την οικογενειακή στέγη.
Επικαρπία

Δικηγορικό Γραφείο Αθανασίου Ρόζου και Συνεργατών

Πολυτεχνείου 39, Τ.Κ. 54626, Θεσσαλονίκη

Εξυπηρετούμε και στην Αθήνα!