Δωρεά: Ένα χέρι προσφέρει μερικά νομίσματα σε ένα άλλο χέρι
Επικαρπία

Δικηγορικό Γραφείο Αθανασίου Ρόζου και Συνεργατών

Πολυτεχνείου 39, Τ.Κ. 54626, Θεσσαλονίκη

Εξυπηρετούμε και στην Αθήνα!