Ένας αγρότης υπερασπίζεται τη νομή του στο αγροτεμάχιό του που προσβάλλεται
Επικαρπία

Δικηγορικό Γραφείο Αθανασίου Ρόζου και Συνεργατών

Πολυτεχνείου 39, Τ.Κ. 54626, Θεσσαλονίκη

Εξυπηρετούμε και στην Αθήνα!