Ένας κύριος αισθάνεται ανακουφισμένος, μόλις υπήχθη στο νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά.
Επικαρπία

Δικηγορικό Γραφείο Αθανασίου Ρόζου και Συνεργατών

Πολυτεχνείου 39, Τ.Κ. 54626, Θεσσαλονίκη

Εξυπηρετούμε και στην Αθήνα!