Ένας κύριος σκέφτεται εάν πρέπει να υποβάλλει αίτηση για να υπαχθεί στο νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά.

Mutual Consent Divorce in Greece

Δικηγορικό Γραφείο Αθανασίου Ρόζου και Συνεργατών

Πολυτεχνείου 39, Τ.Κ. 54626, Θεσσαλονίκη

Εξυπηρετούμε και στην Αθήνα!

                  
0
Shares
0
Shares