Ένας κύριος σκέφτεται εάν πρέπει να υποβάλλει αίτηση για να υπαχθεί στο νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά.
Επικαρπία

Δικηγορικό Γραφείο Αθανασίου Ρόζου και Συνεργατών

Πολυτεχνείου 39, Τ.Κ. 54626, Θεσσαλονίκη

Εξυπηρετούμε και στην Αθήνα!