Μία δεσμίδα χαρτονομίσματα, ένα κτίριο τράπεζας σε μινιατούρα και ένας υπολογιστής μαθηματικών πράξεων.
Επικαρπία

Δικηγορικό Γραφείο Αθανασίου Ρόζου και Συνεργατών

Πολυτεχνείου 39, Τ.Κ. 54626, Θεσσαλονίκη

Εξυπηρετούμε και στην Αθήνα!