Ένα ποντίκι υπολογιστή επάνω σε μία δεσμίδα με χαρτονομίσματα των πενήντα ευρώ.
Επικαρπία

Δικηγορικό Γραφείο Αθανασίου Ρόζου και Συνεργατών

Πολυτεχνείου 39, Τ.Κ. 54626, Θεσσαλονίκη

Εξυπηρετούμε και στην Αθήνα!