Ένας κύριος μελετάει την ετικέτα μίας φιάλης κρασιού σε ένα σούπερ μάρκετ.
Επικαρπία

Δικηγορικό Γραφείο Αθανασίου Ρόζου και Συνεργατών

Πολυτεχνείου 39, Τ.Κ. 54626, Θεσσαλονίκη

Εξυπηρετούμε και στην Αθήνα!