Διάκριση εργάτη και υπαλλήλου: Ένας τεχνίτης κουβαλάει στον ώμο του μία σανίδα.
Επικαρπία

Δικηγορικό Γραφείο Αθανασίου Ρόζου και Συνεργατών

Πολυτεχνείου 39, Τ.Κ. 54626, Θεσσαλονίκη

Εξυπηρετούμε και στην Αθήνα!