Απλά Νομικά

Άρθρα για Νομικά Θέματα σε Απλή και Κατανοητή Γλώσσα

  • Οδηγός

Η Συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) στην Ανάρτηση Κοινοχρήστων Δαπανών σε Πολυκατοικία

Ένα από τα ζητήματα που τίθενται συχνά, ως προς το πλαίσιο υποχρέωσης τήρησης των διατάξεων του ΓΚΠΔ, είναι και αυτό της ανάρτησης κοινοχρήστων σε πολυκατοικίες και συγκροτήματα κατοικιών.

Εμπίπτει η ανάρτηση στις διατάξεις του ΓΚΠΔ και ποιος είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας; Ποια είναι τα προσωπικά δεδομένα που πρέπει να εκτίθενται στον πίνακα κοινοχρήστων και ποιοι αποτελούν τα υποκείμενα των δεδομένων; Πώς πρέπει να προστατεύονται τα δεδομένα αυτά από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση τρίτων προσώπων και ποια είναι τα μέτρα ασφάλειας που πρέπει να λαμβάνονται;

Στο παρόν κείμενο θα επιχειρηθεί να δοθεί απάντηση σε όλους τους σχετικούς προβληματισμούς, στο πνεύμα των όσων έχει κρίνει η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και υπό το φως των διατάξεων του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων και του νέου εθνικού νόμου 4624/2019.

ΡΟΖΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ | ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Εξυπηρετούμε στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας και στην Αθήνα. Η υπηρεσία Συναινετικού Διαζυγίου παρέχεται πανελλαδικά.