Απλά Νομικά

Άρθρα για Νομικά Θέματα σε Απλή και Κατανοητή Γλώσσα

  • Οδηγός
Ενδοοικογενειακή Βία
Ελισάβετ Κοκωνίδου

Η Ενδοοικογενειακή Βία ρυθμίστηκε νομοθετικά με τον Νόμο 3500/2006, ο οποίος, όπως έχει τροποποιηθεί, ισχύει μέχρι σήμερα. Οι ποινές που προβλέπονται για τα αδικήματα ενδοοικογενειακής βίας είναι αυστηρότερες σε σχέση με τα αντίστοιχα αδικήματα του Κοινού Ποινικού Κώδικα.

Ωστόσο, τα καταγγελλόμενα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας εξακολουθούν να είναι πολλά σε αριθμό και, μάλιστα, αυξάνονται κατακόρυφα σε περιόδους κρίσης. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι κλήσεις στην τηλεφωνική Γραμμή SOS 15900 πολλαπλασιάστηκαν την περίοδο της καραντίνας.

ΡΟΖΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ | ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Εξυπηρετούμε στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας και στην Αθήνα. Η υπηρεσία Συναινετικού Διαζυγίου παρέχεται πανελλαδικά.