Τέσσερις σκάλες στις σειρά με πέντε σκαλοπάτια η κάθε μία. Πριν από την κάθε σκάλα εμφανίζονται  τρισδιάστατες οι λέξεις «Αυτοκινήτου», «Καταναλωτικό», «Στεγαστικό» και «Πιστωτική» αντίστοιχα. Επάνω σε ορισμένα από τα σκαλοπάτια υπάρχουν τρισδιάστατα ποσοστά επιτοκίων: 10%, 5%, 19%, 3,6%.

Mutual Consent Divorce in Greece

Δικηγορικό Γραφείο Αθανασίου Ρόζου και Συνεργατών

Πολυτεχνείου 39, Τ.Κ. 54626, Θεσσαλονίκη

Εξυπηρετούμε και στην Αθήνα!

                  
0
Shares
0
Shares