Τα δάνειά μου τοκίζονται και μετά την κατάθεση της αίτησης για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά;

Divider

Μόνο οι απαιτήσεις των πιστωτών, που είναι εξασφαλισμένες με κάποιο εμπράγματο δικαίωμα ή κάποιο ειδικό προνόμιο εξακολουθούν να παράγουν τόκους με ένα επιτόκιο ενήμερης οφειλής, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης, επί της αίτησης, που κατατέθηκε στο Ειρηνοδικείο. Λόγου χάρη, το στεγαστικό δάνειο, για το οποίο έχει εγγραφεί προσημείωση υποθήκης στο ακίνητο του δανειολήπτη, συνεχίζει να εκτοκίζεται μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης από το Ειρηνοδικείο.

Αντίθετα, οι υπόλοιπες απαιτήσεις (π.χ. καταναλωτικά δάνεια, πιστωτικές κάρτες) σταματούν να εκτοκίζονται από την επίδοση προς τους πιστωτές της αίτησης, που απευθύνεται στο Ειρηνοδικείο.

ΡΟΖΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ | ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Εξυπηρετούμε στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας και στην Αθήνα. Η υπηρεσία Συναινετικού Διαζυγίου παρέχεται πανελλαδικά.