Που κατατίθεται η αίτηση για ρύθμιση, στα πλαίσια του νόμου για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά;

Divider

Η αίτηση για ρύθμιση και απαλλαγή από τις οφειλές, στα πλαίσια του ν. 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, κατατίθεται στο Ειρηνοδικείο, στο οποίο υπάγεται ο τόπος κατοικίας του αιτούντα. Ενδεχόμενη μεταβολή του τόπου κατοικίας του οφειλέτη, μετά την κατάθεση της αίτησης, δεν επηρεάζει την πορεία της υπόθεσης. Αρκεί που οφειλέτης κατοικούσε στον τόπο, ο οποίος υπάγονταν στο Ειρηνοδικείο, όπου κατατέθηκε η αίτηση, κατά την κατάθεσή της.

Ρόζου και Συνεργάτες | Δικηγορικό Γραφείο

Εδρεύουμε στη Θεσσαλονίκη και εξυπηρετούμε στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας και στην Αθήνα. Η υπηρεσία Συναινετικού Διαζυγίου παρέχεται πανελλαδικά.