Έχω μόνο επικαρπία / ψιλή κυριότητα στην κύρια κατοικία μου. Μπορώ να τη διασώσω από την εκποίηση;

Divider

Μετά την τροποποίηση του ν. 3869/2010 από τον 4161/2013 μπορεί ακόμη και αυτός που έχει επικαρπία ή ψιλή κυριότητα στην κύρια κατοικία του, να διασώσει το δικαίωμά του στο ακίνητο, ζητώντας με την αίτησή του προς το Ειρηνοδικείο την εξαίρεσή του από την εκποίηση.

ΡΟΖΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ | ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Εξυπηρετούμε στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας και στην Αθήνα. Η υπηρεσία Συναινετικού Διαζυγίου παρέχεται πανελλαδικά.