Τι μπορώ να κάνω ως έμπορος για να ρυθμίσω τις οφειλές μου;

Divider

Οι έμποροι μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους ακολουθώντας τις οικείες διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα. Μπορούμε να εξετάσουμε, αναλύοντας την οικονομική σας κατάσταση, τη δυνατότητα υπαγωγής σας στο άρθρο 99 επ. του Πτωχευτικού Κώδικα (διαδικασία εξυγίανσης), την δήλωση παύσης πληρωμών (πτώχευση) κλπ.

ΡΟΖΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ | ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Εξυπηρετούμε στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας και στην Αθήνα. Η υπηρεσία Συναινετικού Διαζυγίου παρέχεται πανελλαδικά.