Είμαι έμπορος αλλά έχω και οφειλές μη εμπορικές (στεγαστικό δάνειο, πιστωτικές κάρτες, καταναλωτικά δάνεια). Μπορώ να ρυθμίσω τουλάχιστον αυτές τις οφειλές μου, στα πλαίσια του νόμου Κατσέλη;

Divider

Ο νόμος για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά είναι προσωποπαγής και απαγορεύει τη ρύθμιση των οφειλών των εμπόρων σύμφωνα με αυτόν, ανεξαρτήτως από πού προέρχονται. Με άλλα λόγια, καμία οφειλή εμπόρου δεν μπορεί να υπαχθεί στο νόμο, ακόμη και αν δεν έχει σχέση με την εμπορική του δραστηριότητα. Πιο απλά, εάν ένας έμπορος έχει λόγου χάρη αγοράσει σπίτι με στεγαστικό δάνειο, δεν μπορεί να ρυθμίσει μόνο την οφειλή του από το στεγαστικό δάνειο, αν και δεν σχετίζεται άμεσα με την άσκηση της εμπορίας του.

ΡΟΖΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ | ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Εξυπηρετούμε στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας και στην Αθήνα. Η υπηρεσία Συναινετικού Διαζυγίου παρέχεται πανελλαδικά.