Είμαι αλλοδαπός αλλά διαμένω μόνιμα στην Ελλάδα. Μπορώ να υπαχθώ στο νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά;

Divider

Μπορείτε να υπαχθείτε στο νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, εφόσον έχετε κατοικία ή συνήθη διαμονή στην Ελλάδα κατά το χρόνο της κατάθεσης της αίτησης.

ΡΟΖΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ | ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Εξυπηρετούμε στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας και στην Αθήνα. Η υπηρεσία Συναινετικού Διαζυγίου παρέχεται πανελλαδικά.