Είμαι αλλοδαπός αλλά διαμένω μόνιμα στην Ελλάδα. Μπορώ να υπαχθώ στο νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά;

Divider

Μπορείτε να υπαχθείτε στο νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, εφόσον έχετε κατοικία ή συνήθη διαμονή στην Ελλάδα κατά το χρόνο της κατάθεσης της αίτησης.

Ρόζου και Συνεργάτες | Δικηγορικό Γραφείο

Εδρεύουμε στη Θεσσαλονίκη και εξυπηρετούμε στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας και στην Αθήνα. Η υπηρεσία Συναινετικού Διαζυγίου παρέχεται πανελλαδικά.