Skip to main content

Ν. 3696/2008, ΦΕΚ Α 177/25-08-2008: Ίδρυση και λειτουργία Κολλεγίων και άλλες διατάξεις

Divider

Άρθρο 1

Ορισμοί και πεδίο εφαρμογής

1. Τα Κολλέγια είναι πάροχοι μεταλυκειακής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ελλάδα. Οι βεβαιώσεις, τα πιστοποιητικά σπουδών ή οποιασδήποτε άλλης ονομασίας βεβαίωση που χορηγούν τα Κολλέγια δεν είναι ισότιμα με τους τίτλους που χορηγούνται στο πλαίσιο του ελληνικού συστήματος τυπικής εκπαίδευσης, όπως Πανεπιστήμια, Τ.Ε.Ι. και Ι.Ε.Κ..

2. Η ίδρυση και λειτουργία Κολλεγίων από φυσικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων ή νομικά πρόσωπα υπάγεται σε κρατικό έλεγχο που ασκείται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού. Για την ίδρυση και λειτουργία αυτών απαιτούνται άδεια ίδρυσης και άδεια λειτουργίας, οι οποίες χορηγούνται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

3. Συνιστάται στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Γραφείο Κολλεγίων, το οποίο υπάγεται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και έχει τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 12 του παρόντος. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων το Γραφείο Κολλεγίων στελεχώνεται από υπαλλήλους που διατίθενται ή αποσπώνται από άλλες υπηρεσίες ή φορείς.

Άρθρο 2

Άδεια ίδρυσης σε φυσικά πρόσωπα

1. Η άδεια ίδρυσης Κολλεγίου χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι κατωτέρω προϋποθέσεις:

α. Έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

β. Έχουν μόνιμη εγκατάσταση σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

γ. Δεν έχουν καταδικαστεί ή παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, ΦΕΚ 26 Α`).

δ. Δεν έχουν απολυθεί από θέση δημόσιου υπαλλήλου ή ιδιωτικού εκπαιδευτικού ή διδάσκοντος στα φροντιστήρια ή κέντρα ξένων γλωσσών για λόγους πειθαρχικούς ή για ανεπάρκεια στην εκτέλεση των καθηκόντων τους.

ε. Είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμεροι.

στ. Δεν έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Απαγορεύεται η χορήγηση άδειας ίδρυσης Κολλεγίου σε δημόσιο υπάλληλο ή λειτουργό ή υπάλληλο Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.. Οποτεδήποτε συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο μια από τις ιδιότητες αυτές, ο έχων την άδεια οφείλει εντός προθεσμίας ενός μηνός να δηλώσει στην αρχή που τη χορήγησε, ποια ιδιότητα επιθυμεί να διατηρήσει. Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή ή ο ενδιαφερόμενος επιλέξει την ασυμβίβαστη ιδιότητα, η άδεια ίδρυσης Κολλεγίου ανακαλείται υποχρεωτικά με απόφαση της εκδούσας την άδεια αρχής.

3. Η αίτηση για την άδεια ίδρυσης Κολλεγίου συνοδεύεται υποχρεωτικώς από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Πιστοποιητικό γέννησης του αιτούντος.

β. Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσεως.

γ. Υπεύθυνη δήλωση: (ί) τόπου κατοικίας και (Ν) ότι δεν συντρέχουν οι ασυμβίβαστες ιδιότητες της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

δ. Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα.

ε. Το προβλεπόμενο από το άρθρο 20 του παρόντος νόμου παράβολο.

Άρθρο 3

Άδεια ίδρυσης σε ενώσεις προσώπων

1. Η άδεια ίδρυσης Κολλεγίου χορηγείται σε ενώσεις προσώπων με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά σε όλα τα μέλη της οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου για κάθε μέλος της ένωσης και δεν συντρέχει η ασυμβίβαστη ιδιότητα του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου σε κάποιο μέλος της ένωσης. Για τη σύμπτωση των ασυμβίβαστων ιδιοτήτων σε κάποιο μέλος της ένωσης, εφαρμόζονται οι διατάξεις του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου.

2. Η ένωση προσώπων ορίζει υπεύθυνο κατά νόμο προς το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πρόσωπο του οποίου πρέπει να συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου. Ο υπεύθυνος κατά νόμο είναι ποινικώς και αστικώς υπεύθυνος και οι πράξεις και παραλείψεις του βαρύνουν την ένωση προσώπων.

3. Η αίτηση για την άδεια ίδρυσης Κολλεγίου υπογράφεται από τον κατά νόμο υπεύθυνο και συνοδεύεται υποχρεωτικώς από τα παρακάτω δικαιολογητικά για όλα τα μέλη της ένωσης:

α. Πιστοποιητικό, από το οποίο προκύπτει η ιθαγένεια και το έτος γέννησης.

β. Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσεως.

γ. Υπεύθυνη δήλωση: τόπου κατοικίας και ότι δεν συντρέχουν οι προβλεπόμενες εκ του νόμου ασυμβίβαστες ιδιότητες.

δ. Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα.

ε. Υπεύθυνη δήλωση του κατά νόμο υπευθύνου για την αποδοχή του ορισμού του.

στ. Το προβλεπόμενο από το άρθρο 20 του παρόντος νόμου παράβολο.

Άρθρο 4

Άδεια ίδρυσης σε νομικά πρόσωπα

1. Η άδεια ίδρυσης Κολλεγίου χορηγείται σε νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού δικαίου με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι κατωτέρω προϋποθέσεις:

α. Η καταστατική έδρα του νομικού προσώπου βρίσκεται σε χώρα κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

β. Ο σκοπός του, σύμφωνα με το καταστατικό του, αφορά αποκλειστικά την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης.

γ. Εφόσον οι μετοχές του νομικού προσώπου ανήκουν σε κεφαλαιουχική εταιρεία, ορίζεται κατά νόμο εκπρόσωπος της για τον οποίο ισχύουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 2.

δ. Το νομικό πρόσωπο δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Συνιστά ασυμβίβαστο για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης Κολλεγίου η ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. του μετόχου ή εταίρου του νομικού προσώπου. Οποτεδήποτε συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο μετόχου ή εταίρου ασυμβίβαστη ιδιότητα, ο έχων αυτή οφείλει να δηλώσει στην αρχή που χορήγησε την άδεια εντός προθεσμίας ενός μηνός, ποια ιδιότητα επιθυμεί να διατηρήσει. Εάν παρέλθει άπρακτη η πιο πάνω προθεσμία ή ο ενδιαφερόμενος επιλέξει την ασυμβίβαστη ιδιότητα, η άδεια ίδρυσης Κολλεγίου ανακαλείται υποχρεωτικά με απόφαση της εκδούσας την άδεια αρχής.

3. Το νομικό πρόσωπο ορίζει υπεύθυνο κατά νόμο προς το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πρόσωπο του οποίου πρέπει να συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου. Ο υπεύθυνος κατά νόμο είναι ποινικώς και αστικώς υπεύθυνος και οι πράξεις και παραλείψεις του βαρύνουν το νομικό πρόσωπο.

4. Η αίτηση για την άδεια ίδρυσης Κολλεγίου υπογράφεται από τον κατά νόμο υπεύθυνο και συνοδεύεται υποχρεωτικώς από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα του νομικού προσώπου.

β. Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου της έδρας του νομικού προσώπου περί μη πτωχεύσεως της εταιρείας.

γ. Βεβαίωση εγγραφής ή προεγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο.

δ. Επικυρωμένο καταστατικό του νομικού προσώπου.

ε. Επικυρωμένα έγγραφα που αποδεικνύουν τη σύνθεση των διοικητικών τους οργάνων.

στ. Υπεύθυνη δήλωση του κατά νόμο υπευθύνου για την αποδοχή του ορισμού του.

ζ. Το σύνολο των απαιτούμενων από την παράγραφο 3 του άρθρου 2 δικαιολογητικών για τον κατά νόμο υπεύθυνο.

η. Το προβλεπόμενο από το άρθρο 20 του παρόντος νόμου παράβολο.

Άρθρο 5

Ανάκληση άδειας ίδρυσης

Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακαλείται άδεια ίδρυσης Κολλεγίου στις εξής περιπτώσεις:

(α) Εάν παύσουν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις ίδρυσης ή συντρέξουν οι ασυμβίβαστες ιδιότητες που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

(β) Εάν δεν ζητηθεί άδεια λειτουργίας σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος νόμου μέσα σε δύο ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία έκδοσης της άδειας ίδρυσης του Κολλεγίου.

Άρθρο 6

Άδεια λειτουργίας

1. Για την έναρξη λειτουργίας του Κολλεγίου που διαθέτει ισχύουσα άδεια ίδρυσης απαιτείται και άδεια λειτουργίας, η οποία χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από γνώμη της Επιτροπής Αξιολόγησης και Ελέγχου Κολλεγίων του άρθρου 13 του παρόντος νόμου.

2. Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας Κολλεγίου λαμβάνονται υπόψη ιδίως τα ακόλουθα κριτήρια:

α. Κτηριακές υποδομές, συνθήκες υγιεινής και υλικοτεχνικός εξοπλισμός. Οι υποδομές πρέπει να είναι επαρκείς για την κάλυψη των αναγκών των σπουδαστών σε διδασκαλία, μελέτη, ψυχαγωγία, άθληση και πρέπει να τηρούν τους κανόνες της κείμενης νομοθεσίας για την υγιεινή των χώρων αγορανομικού ενδιαφέροντος. Ειδικότερα, οι εγκαταστάσεις πρέπει να διαθέτουν βιβλιοθήκη που θα είναι λειτουργική για τη μελέτη των σπουδαστών, χώρους εργαστηρίων ανάλογα με τις ειδικότητες που παρέχονται, οπτικοακουστικά μέσα και εξοπλισμένη αίθουσα πολυμέσων με πρόσβαση στο διαδίκτυο. Απαγορεύεται η συστέγαση Κολλεγίου με φροντιστήριο ή οποιονδήποτε φορέα εκπαίδευσης ή κατάρτισης ή οποιαδήποτε επιχειρηματική ή άλλη δραστηριότητα εκτός κυλικείου, υπό την έννοια της ύπαρξης μεταξύ τους κοινής εισόδου και ενιαίων χώρων διδασκαλίας, μελέτης, διοίκησης και αναψυχής. Απαγορεύεται η συσχέτιση Κολλεγίων με φροντιστήριο ή οποιονδήποτε φορέα εκπαίδευσης κατά την προβολή, αναγγελία, γνωστοποίηση ή διαφήμιση ή στις επιγραφές τους.

β. Διοικητική στελέχωση. Κάθε Κολλέγιο πρέπει να έχει το απαιτούμενο διοικητικό προσωπικό υποστήριξης το οποίο εξασφαλίζει τη γραμματειακή οργάνωση, τον οργανωτικό σχεδιασμό, την αρτιότητα των εγκαταστάσεων και τις συνθήκες υγιεινής των χώρων.

γ. Πληρότητα προγράμματος σπουδών. Κάθε Κολλέγιο πρέπει να καλύπτει με πληρότητα τα παρεχόμενα γνωστικά αντικείμενα.

δ. Αριθμός και προσόντα διδασκόντων. Οι διδάσκοντες στα Κολλέγια πρέπει να μην έχουν καταδικαστεί για οποιοδήποτε αδίκημα που αποτελεί κώλυμα διορισμού σε δημόσια θέση και να έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Διδασκόντων Κολλεγίων του άρθρου 13 του παρόντος νόμου. Οι διδάσκοντες πρέπει να είναι κάτοχοι πανεπιστημιακού, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών. Για τα προσόντα των διδασκόντων σε Κολλέγια που παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης και κατάρτισης σε σύμπραξη με ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να συντρέχουν επιπλέον τα προσόντα που απαιτούνται από το εδάφιο β` της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του παρόντος νόμου.

ε. Αξιοπιστία και οικονομική δυνατότητα. Κάθε Κολλέγιο πρέπει να είναι αξιόπιστο και οικονομικά εύρωστο λειτουργώντας με βάση πλήρη και εμπεριστατωμένη τριετή οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας.
Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων εξειδικεύονται περαιτέρω τα κριτήρια για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας Κολλεγίου.

3. Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας Κολλεγίου υποβάλλεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους για το επόμενο σπουδαστικό έτος αίτηση του ιδιοκτήτη ή του κατά νόμο υπευθύνου του Κολλεγίου, η οποία πρέπει να συνοδεύεται από:

α. θεωρημένα σχέδια του κτηρίου που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί.

β. Βεβαίωση, εφόσον απαιτείται: 1. του αρμόδιου Πολεοδομικού Γραφείου ότι επιτρέπεται η λειτουργία ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου στη συγκεκριμένη περιοχή και 2. ότι το συγκεκριμένο κτήριο έχει οικοδομική άδεια για τη χρήση του ως τέτοιο.

γ. Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών.

δ. Κατάλογος και προσόντα διδασκόντων.

ε. Τριετής οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας στην οποία καταγράφεται όλη η κινητή και ακίνητη περιουσία του Κολλεγίου και ο αριθμός του εκτιμώμενου προσωπικού (διοικητικού και διδακτικού) που πρόκειται να απασχοληθεί και των σπουδαστών που πρόκειται να φοιτήσουν.

στ. Σχέδιο Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Κολλεγίου.

ζ. Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας με εγκατάσταση στην Ελλάδα ποσού πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ. Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων.

η. Το προβλεπόμενο από το άρθρο 20 του παρόντος νόμου παράβολο.

4. Εφόσον διαφοροποιηθεί οποιοδήποτε από τα στοιχεία της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, το Κολλέγιο υποχρεούται να ενημερώσει εντός δέκα ημερών το Γραφείο Κολλεγίων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων.

5. Η Επιτροπή Αξιολόγησης και Ελέγχου Κολλεγίων του άρθρου 13 του παρόντος νόμου εξετάζει λεπτομερώς όλα τα στοιχεία της αίτησης. Προβαίνει σε αξιολόγηση των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού που προορίζονται για τη λειτουργία του Κολλεγίου, λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη των αιτούντων τη λήψη της άδειας καθώς και οποιουδήποτε άλλου κρίνει σκόπιμο. Προβαίνει σε επιτόπια αυτοψία προκειμένου να ελέγξει τη συνδρομή των προϋποθέσεων και κριτηρίων που προβλέπονται στον παρόντα νόμο. Εάν κριθεί ότι ορισμένες από τις διαπιστωθείσες ελλείψεις επιδέχονται διορθώσεων, η Επιτροπή επισημαίνει τις αναγκαίες τροποποιήσεις και καλεί τον ενδιαφερόμενο να προβεί στη διόρθωση τους εντός τασσόμενης εύλογης προθεσμίας. Η Επιτροπή συντάσσει έκθεση για κάθε Κολλέγιο, η οποία υποβάλλεται στο Γραφείο Κολλεγίων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων και καταχωρείται στο Μητρώο Κολλεγίων που τηρείται σε αυτό.

6. Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου αυτού αρχίζει από την έκδοση της υπουργικής απόφασης που προβλέπεται στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 7

Διάρκεια, ανανέωση και ανάκληση άδειας λειτουργίας

1. Η διάρκεια της άδειας λειτουργίας Κολλεγίου είναι τριετής, εφόσον εξακολουθούν να συντρέχουν οι όροι και τα κριτήρια χορήγησης της, δεν παραβιάζεται όρος της άδειας λειτουργίας και δεν έχει ανακληθεί η άδεια ίδρυσης του Κολλεγίου.

2. Η άδεια λειτουργίας ανανεώνεται, μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη ή του κατά νόμο υπεύθυνου, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων μετά από πρόταση του Προϊστάμενου του Γραφείου Κολλεγίων. Η αίτηση ανανέωσης υποβάλλεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους για το επόμενο σπουδαστικό έτος. Η αίτηση συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 περί μη μεταβολής των στοιχείων των δηλώσεων και των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν για την έκδοση της άδειας ίδρυσης και της άδειας λειτουργίας.  Εφόσον έχουν υπάρξει μεταβολές υποβάλλεται όλη η σχετική τεκμηρίωση.

3. Ανάκληση της άδειας λειτουργίας Κολλεγίου διατάσσεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Εάν χορηγήθηκε άδεια λειτουργίας, αλλά το Κολλέγιο δεν λειτούργησε για χρονική διάρκεια δύο (2) ημερολογιακών ετών από τη χορήγηση της.

(β) Εάν ανακλήθηκε η άδεια ίδρυσης.

(γ) Εάν συντρέξει παραβίαση διάταξης του παρόντος νόμου ή των όρων της άδειας λειτουργίας.

4. Σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας λειτουργίας καταπίπτει η εγγυητική επιστολή του εδαφίου ζ` της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του παρόντος νόμου. Από το ποσό της εγγυητικής επιστολής επιστρέφονται κατά προτεραιότητα τα καταβληθέντα δίδακτρα στους σπουδαστές και καταβάλλονται οι αμοιβές του προσωπικού έως το τέλος του σπουδαστικού έτους.

Άρθρο 8

Υποχρέωση ενημέρωσης

Τα Κολλέγια υποχρεούνται να ενημερώνουν αμέσως το αρμόδιο Γραφείο Κολλεγίων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για κάθε μεταβολή των προϋποθέσεων ίδρυσης ή λειτουργίας τους ή συνδρομής ασυμβιβάστων ιδιοτήτων επί ποινή ανάκλησης της αδείας.

Άρθρο 9

Διευθυντής Κολλεγίου

1. Το Κολλέγιο διοικείται από Διευθυντή, ο οποίος ορίζεται από τον ιδιοκτήτη και είναι υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία του. Ο Διευθυντής πρέπει να είναι κάτοχος πανεπιστημιακού τίτλου, να συντρέχουν στο πρόσωπο του τα προσόντα της παρ. 1 του άρθρου 2 και να μην συντρέχει στο πρόσωπο του η ασυμβίβαστη ιδιότητα της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου. Δεν αποκλείεται ο ιδιοκτήτης του Κολλεγίου να οριστεί και Διευθυντής του υπό τις προϋποθέσεις της παρούσας παραγράφου. Σε περίπτωση απουσίας του Διευθυντή, αυτός αναπληρώνεται από διδάσκοντα του Κολλεγίου με ανάλογα προσόντα.

2. Ο ορισμός του Διευθυντή Κολλεγίου γνωστοποιείται εντός τριών (3) ημερών στο Γραφείο Κολλεγίων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Συνυποβάλλονται τα συνοδευτικά έγγραφα της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου και δήλωση του ιδιοκτήτη ή του κατά νόμο υπευθύνου του Κολλεγίου για τον αναπληρωτή Διευθυντή.

Άρθρο 10

Σύμπραξη με ιδρύματα της αλλοδαπής

1. Αποκλειστικά και μόνο Κολλέγια που έχουν ισχύουσα άδεια λειτουργίας μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης και κατάρτισης σε σύμπραξη με αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, ιδίως με τη νομική μορφή της συμφωνίας πιστοποίησης (validation) ή της συνεργασίας δικαιόχρησης (franchising). Υπηρεσίες εκπαίδευσης και κατάρτισης σε σύμπραξη με ιδρύματα της αλλοδαπής δεν μπορούν να παρέχονται από παρόχους εκπαίδευσης και κατάρτισης που δεν έχουν λάβει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Κολλεγίου.

2. Για τη σύμπραξη Κολλεγίου με ίδρυμα της αλλοδαπής απαιτείται να συντρέχουν κατ` ελάχιστο οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) Η συμφωνία σύμπραξης να υπογράφεται με ίδρυμα της αλλοδαπής νομίμως αναγνωρισμένο από τις αρμόδιες εθνικές αρχές της χώρας του και πιστοποιημένο, εφόσον απαιτείται τούτο σύμφωνα με το δίκαιο της έδρας του.

(β) Οι διδάσκοντες στο Κολλέγιο να έχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που απαιτούνται για την κατοχή θέσης διδακτικού προσωπικού στο ίδρυμα της αλλοδαπής. Επίσης η αναλογία διδασκόντων στο Κολλέγιο σε σχέση με τα τυπικά τους προσόντα θα πρέπει να είναι αντίστοιχη με την αναλογία διδασκόντων στο ίδρυμα της αλλοδαπής.

(γ) Η αναλογία διδασκόντων-διδασκομένων να είναι αντίστοιχη με εκείνη του ιδρύματος της αλλοδαπής.

(δ) Οι υπηρεσίες εκπαίδευσης και κατάρτισης που παρέχονται από το Κολλέγιο που συμπράττει να έχουν πιστοποιηθεί επισήμως από το ίδρυμα της αλλοδαπής.

(ε) Οι όροι εισαγωγής, φοίτησης, αξιολόγησης, εξέλιξης και αποφοίτησης των σπουδαστών να είναι αντίστοιχοι με αυτούς που ισχύουν στο ίδρυμα της αλλοδαπής.

(στ) Το Κολλέγιο να έχει αξιολογηθεί υποχρεωτικά: i) από το ίδρυμα της αλλοδαπής και από τις αρχές που προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας προέλευσης και Ν) από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων στο πεδίο της αρμοδιότητας του.

3. Η συνδρομή των προϋποθέσεων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου πρέπει να αποδεικνύεται από το Κολλέγιο με την προσκόμιση αντιγράφου της συμφωνίας και κάθε άλλου πρόσφορου αποδεικτικού μέσου. Για το ίδρυμα της αλλοδαπής ζητείται η γνώμη του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.. Σε περίπτωση συνδρομής των προϋποθέσεων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου χορηγείται στον ενδιαφερόμενο σχετική βεβαίωση από το Γραφείο Κολλεγίων.

Άρθρο 11

Λοιποί πάροχοι υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης

1. Τα Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών (στο εξής "Ε.Ε.Σ.") του ν.δ. της 9/9 Οκτ. 1935 (ΦΕΚ 451/35), όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 15 και 16 του ν. 1966/1991 (ΦΕΚ 147 Α`), εφόσον δεν εντάσσονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου, υποχρεούνται να λάβουν άδεια που χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλονται τα πρόστιμα που προβλέπονται στην περίπτωση ε` της παραγράφου 2 του άρθρου 22 του παρόντος νόμου και διατάσσεται η διακοπή της λειτουργίας τους με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

2. Κριτήρια αδειοδότησης των Ε.Ε.Σ. είναι ιδίως η επάρκεια και καταλληλότητα των υποδομών και του εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού τους. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται περαιτέρω οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για τη χορήγηση της άδειας των Ε.Ε.Σ. και τη διακοπή λειτουργίας τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.

Άρθρο 12

Γραφείο Κολλεγίων

Το Γραφείο Κολλεγίων είναι αρμόδιο για τον έλεγχο της ίδρυσης και της λειτουργίας των Κολλεγίων και άλλων παροχών υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης του παρόντος νόμου και ειδικότερα:

α) Επεξεργάζεται τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων για την έκδοση της άδειας ίδρυσης και της άδειας λειτουργίας των άρθρων 2, 3, 4 και 6 του παρόντος νόμου.

β) Ελέγχει τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων για την έκδοση της άδειας λειτουργίας των Ε.Ε.Σ. του άρθρου 11 του παρόντος νόμου.

γ) Τηρεί το Μητρώο Κολλεγίων του άρθρου 14 παρ. 1 του παρόντος νόμου.

δ) Τηρεί το Μητρώο Ε.Ε.Σ. του άρθρου 14 παρ. 2 του παρόντος νόμου.

ε)Τηρεί το Μητρώο Διδασκόντων του άρθρου 15 του παρόντος νόμου.

στ) Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στην Επιτροπή Αξιολόγησης και Ελέγχου Κολλεγίων και προετοιμάζει τις εισηγήσεις για τα θέματα που εισάγονται στην Επιτροπή Αξιολόγησης και Ελέγχου Κολλεγίων του άρθρου 13 του παρόντος νόμου.

ζ) Ελέγχει τα σχέδια Εσωτερικών Κανονισμών του άρθρου 19 του παρόντος νόμου πριν την έκδοση της απόφασης Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για την έγκριση τους.

η) Καταρτίζει την κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για την αναπροσαρμογή των παραβόλων του άρθρου 20 του παρόντος νόμου.

θ) Συντάσσει τις εισηγήσεις για τις διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 22 του παρόντος νόμου.

ι) Καταρτίζει τις αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, η έκδοση των οποίων προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

ια) Προβαίνει σε κάθε απαραίτητη ενέργεια που προκύπτει από την κείμενη νομοθεσία για την εύρυθμη λειτουργία του χώρου των Κολλεγίων και των Εργαστηρίων Ελευθέρων Σπουδών.

Άρθρο 13

Επιτροπή αξιολόγησης και ελέγχου κολλεγίων

1. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων συγκροτείται Επιτροπή Αξιολόγησης και Ελέγχου Κολλεγίων με τετραετή θητεία, η οποία είναι επταμελής και αποτελείται από:

α. Πρόσωπο εγνωσμένου κύρους, ως Πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του.

β. Τον Προϊστάμενο του Γραφείου Κολλεγίων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με τον αναπληρωτή του.

γ. Ένα μέλος Δ.Ε.Π. με τον αναπληρωτή του.

δ. Ένα μέλος Ε.Π. με τον αναπληρωτή του.

ε. Έναν μηχανικό με τον αναπληρωτή του.

στ. Έναν ιατρό με τον αναπληρωτή του.

ζ. Ένα μέλος προτεινόμενο από το Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. με τον αναπληρωτή του.

η. Δύο εμπειρογνώμονες σε θέματα εκπαίδευσης και κατάρτισης με τους αναπληρωτές τους, εκ των οποίων ο ένας προτείνεται από την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος.

Εισηγητής για κάθε θέμα αρμοδιότητας της Επιτροπής είναι ο Προϊστάμενος του Γραφείου Κολλεγίων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Τη γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής αναλαμβάνει υπάλληλος του Γραφείου Κολλεγίων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ο οποίος ορίζεται με την απόφαση συγκρότησης.

2. Το ύψος της αποζημίωσης του Προέδρου, των μελών της Επιτροπής και του Γραμματέα ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Τυχόν δαπάνες μετακίνησης τους καταβάλλονται σύμφωνα με τις κείμενες σχετικές διατάξεις.

3. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται η σχετική διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία της Επιτροπής.

Άρθρο 14

Μητρώο Κολλεγίων και Μητρώο Εργαστηρίων Ελευθέρων Σπουδών

1. Στο Γραφείο Κολλεγίων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων τηρείται Μητρώο των Κολλεγίων που έχουν λάβει άδεια ίδρυσης και άδεια λειτουργίας. Στο Μητρώο τηρούνται όλα τα συνοδευτικά έγγραφα τα οποία υποβάλλονται από τα Κολλέγια για τη λήψη των αδειών αυτών, οι εκθέσεις της Επιτροπής Αξιολόγησης και Ελέγχου Κολλεγίων και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο που
προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

2. Στο Γραφείο Κολλεγίων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων τηρείται Μητρώο Εργαστηρίων Ελευθέρων Σπουδών που έχουν λάβει σχετική άδεια. Στο Μητρώο τηρούνται όλα τα συνοδευτικά έγγραφα τα οποία υποβάλλονται από τα Ε.Ε.Σ. για τη λήψη της άδειας.

Άρθρο 15

Μητρώο Διδασκόντων σε κολλέγια

1. Το διδακτικό προσωπικό που έχει τα οριζόμενα από τον παρόντα νόμο προσόντα, εγγράφεται με αίτηση του στο Μητρώο Διδασκόντων σε Κολλέγια, το οποίο τηρείται στο Γραφείο Κολλεγίων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων που εκδίδει και τη σχετική βεβαίωση εγγραφής. Το διδακτικό προσωπικό των Κολλεγίων επιλέγεται από τους ιδιοκτήτες τους ή τον νόμιμο εκπρόσωπο τους υποχρεωτικώς μεταξύ αυτών που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Διδασκόντων Κολλεγίων.

2. Στην αίτηση τους για εγγραφή, οι υποψήφιοι διδάσκοντες υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:

α. Βιογραφικό σημείωμα.

β. Αντίγραφα τίτλων σπουδών και ξένων γλωσσών

γ. Το προβλεπόμενο από το άρθρο 20 του παρόντος νόμου παράβολο.

3. Κατά τη διαδικασία πρόσληψης τους οι υποψήφιοι διδάσκοντες υποβάλλουν στο Γραφείο Κολλεγίων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α. Πιστοποιητικό Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής,

β. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης.

4. Οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Διδασκόντων σε Κολλέγια πρέπει να υποβάλλουν ανά τριετία ενημερωμένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου ή οποτεδήποτε επέλθει μεταβολή τους.

Άρθρο 16

Ευθύνη Ιδιοκτήτη - Διευθυντή

Ο ιδιοκτήτης ή ο κατά νόμο υπεύθυνος και ο Διευθυντής του Κολλεγίου είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν στο Γραφείο Κολλεγίων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και στην Επιτροπή Αξιολόγησης και Ελέγχου Κολλεγίων του άρθρου 13 του παρόντος νόμου κάθε στοιχείο ή πληροφορία που ζητείται στο πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων τους. Υποχρεούνται επίσης να επιτρέπουν την πρόσβαση στις εγκαταστάσεις τους οποτεδήποτε τους ζητηθεί.

Άρθρο 17

Επωνυμία και προβολή

1. Τα Κολλέγια υποχρεούνται να χρησιμοποιούν ολογράφως τόσο στις ιδρυτικές τους πράξεις όσο και στην εν γένει προς τα έξω σχέση τους αποκλειστικά και μόνο τον τίτλο: "Κολλέγιο". Κάτω από τον τίτλο τίθεται η επωνυμία του Κολλεγίου με στοιχεία τα οποία δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνουν σε μέγεθος εκείνα του τίτλου. Οποιαδήποτε άλλη προσθήκη, αφαίρεση ή αλλοίωση στον καθιερούμενο τίτλο απαγορεύεται. Απαγορεύεται στα Κολλέγια να χαρακτηρίζονται Πανεπιστήμιο, Σχολή, Οργανισμός, Ινστιτούτο, Ακαδημία ή να φέρουν οποιαδήποτε άλλη προσωνυμία η οποία δύναται να παραπλανήσει ως προς τις προσφερόμενες υπηρεσίες. Απαγορεύεται η αναγραφή στη χορηγούμενη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σπουδών άλλης ονομασίας από αυτήν στην οποία είναι αναγνωρισμένα.

2. Εταιρικές επωνυμίες, καθώς και σήματα, που έχουν εγκριθεί και καταχωρηθεί νομίμως, μπορεί να διατηρούνται μόνο εφόσον δεν αντιβαίνουν στις διατάξεις του παρόντος νόμου. Πάροχοι πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των οποίων η επωνυμία έχει οριστεί με νόμο έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, εξακολουθούν να φέρουν την επωνυμία τους.

3. Πλην των δημόσιων Πανεπιστημίων δεν επιτρέπεται η χρήση του όρου "Πανεπιστήμιο" στην ελληνική ή ξένη γλώσσα από οποιονδήποτε πάροχο υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης. Μόνο οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Κολλεγίων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων πάροχοι υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης επιτρέπεται να φέρουν το χαρακτηρισμό "Κολλέγιο" στο συγκεκριμένο χώρο εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Άρθρο 18

Τήρηση βιβλίων και αρχείου Υποχρέωση Ενημέρωσης

1. Κάθε Κολλέγιο υποχρεούται να τηρεί σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή τα εξής βιβλία:

(α) Το σύνολο των δικαιολογητικών και λοιπών στοιχείων που έχουν υποβληθεί για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων.

(β) Βιβλίο διδακτικού προσωπικού ανά ειδικότητα.

(γ) Βιβλίο σπουδαστών στο οποίο αναγράφονται ανά σπουδαστικό έτος κατά τμήμα και κατά σειρά εγγραφής οι σπουδαστές με χρονολογία έναρξης και προβλεπόμενης λήξης των σπουδών τους και τις διευθύνσεις κατοικίας τους.

(δ) Τα βιβλία που προβλέπονται από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ. 186/1992, ΦΕΚ84 Α`), όπως ισχύει.

2. Σε πίνακα ανακοινώσεων στην είσοδο της εγκατάστασης αναρτάται πίνακας, υπογεγραμμένος από τον Διευθυντή του Κολλεγίου, στον οποίο αναγράφεται το εβδομαδιαίο πρόγραμμα λειτουργίας και το ονοματεπώνυμο των διδασκόντων, καθώς επίσης και οι άδειες ίδρυσης και λειτουργίας.

3. Κάθε Κολλέγιο τηρεί αρχείο που περιλαμβάνει όλα τα έγγραφα σχετικά με το προσωπικό του και το οποίο είναι άμεσα διαθέσιμο σε κάθε έλεγχο δημόσιας αρχής.

4. Τα Κολλέγια μέχρι τέλους Οκτωβρίου κάθε έτους υποβάλλουν στο Γραφείο Κολλεγίων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων κατάσταση με το διδακτικό προσωπικό και τους εγγεγραμμένους σπουδαστές. Οποιαδήποτε αλλαγή στις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή κοινοποιείται στο ίδιο Γραφείο εντός ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας εγγραφής σε κάθε πρόγραμμα σπουδών.

Άρθρο 19

Εσωτερικός Κανονισμός Κολλεγίου

1. Τα Κολλέγια λειτουργούν σύμφωνα με τον Εσωτερικό τους Κανονισμό, ο οποίος πρέπει να είναι σύμφωνος με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

2. Ο Εσωτερικός Κανονισμός του Κολλεγίου περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

α. Τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των οργάνων και επιτροπών του,

β. τον τρόπο εγγραφής, αξιολόγησης, εξέλιξης και αποφοίτησης των σπουδαστών του,

γ. τα καθήκοντα, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του διδακτικού προσωπικού,

δ. τα καθήκοντα, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των σπουδαστών,

ε. τις συμβουλευτικές υπηρεσίες και τις υπηρεσίες υποστήριξης, τις διευκολύνσεις διαμονής και σίτισης, τις υποτροφίες και τις ενισχύσεις σπουδαστών,

στ. τον τρόπο λειτουργίας των βιβλιοθηκών, εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων και τον τρόπο πρόσβασης σε αυτές και

ζ. το καθεστώς συνεργασίας με επισκέπτες διδάσκοντες.

3. Ο Εσωτερικός Κανονισμός, καθώς και κάθε μεταβολή του, κοινοποιείται άμεσα στο Γραφείο Κολλεγίων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων και εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων.

Άρθρο 20

Παράβολα

1. Από τους ενδιαφερόμενους καταβάλλονται παράβολα ως εξής:

(α) για χορήγηση άδειας ίδρυσης δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ,

(β) για χορήγηση άδειας λειτουργίας δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ,

(γ) για ανανέωση άδειας λειτουργίας δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ,

(δ) για άδεια μετεγκατάστασης πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ και

(ε) για εγγραφή στο Μητρώο Διδασκόντων εκατό (100) ευρώ.

Τα παράβολα αυτά εισπράττονται από τα κατά τόπους αρμόδια Δημόσια Ταμεία και αποδίδονται υπέρ του Δημοσίου.

2. Το ύψος των παραβόλων δύναται να αναπροσαρμόζεται κάθε φορά με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων.

Άρθρο 21

Σπουδαστές από το εξωτερικό

Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών εξασφαλίζει κάθε δυνατή διευκόλυνση για την προσέλκυση σπουδαστών από το εξωτερικό για φοίτηση στα Κολλέγια και στα Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται οι ειδικότερες προϋποθέσεις για τη διευκόλυνση και προσέλκυση σπουδαστών για τη φοίτηση στα Κολλέγια και στα Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών.

Άρθρο 22

Κυρώσεις

1. Οι διοικητικές κυρώσεις για παράβαση των διατάξεων του παρόντος νόμου επιβάλλονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατόπιν γνώμης της Επιτροπής Αξιολόγησης και Ελέγχου Κολλεγίων, στους ιδιοκτήτες ή κατά νόμο υπευθύνους, στους διευθυντές και στο προσωπικό των Κολλεγίων, καθώς και στον ιδιοκτήτη ή κατά νόμο υπεύθυνο λοιπών παροχών υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης και είναι ανάλογες με τη βαρύτητα της παράβασης και την τυχόν υποτροπή.

2. Ειδικότερα επιβάλλονται οι ακόλουθες κυρώσεις:

α. Στον ιδιοκτήτη ή κατά νόμο υπεύθυνο του Κολλεγίου:

(i) Για τη λειτουργία Κολλεγίου χωρίς άδεια ίδρυσης ή λειτουργίας πρόστιμο από 50.000 έως 100.000 ευρώ.

(ii) Για την παράλειψη ορισμού Διευθυντή του Κολλεγίου, σύμφωνα με το άρθρο 9 του παρόντος νόμου, πρόστιμο από 15.000 έως 25.000 ευρώ.

(iii) Για την απασχόληση διδακτικού προσωπικού κατά παράβαση των υποχρεώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 15 του παρόντος νόμου πρόστιμο από 10.000 έως 25.000 ευρώ ανά διδάσκοντα.

(iv) Για την παράβαση των υποχρεώσεων που προβλέπονται στο εδάφιο α` της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του παρόντος νόμου για τις κτηριολογικές υποδομές και τις συνθήκες υγιεινής, περιλαμβανομένης της απαγόρευσης συστέγασης και της συλλειτουργίας, πρόστιμο από 30.000 έως 50.000 ευρώ.

(v) Για την παράβαση των υποχρεώσεων επωνυμίας και προβολής πρόστιμο από 50.000 έως 60.000 ευρώ.

(vi) Για την παράβαση των υποχρεώσεων τήρησης βιβλίων και αρχείου του άρθρου 18 του παρόντος νόμου πρόστιμο από 15.000 έως 25.000 ευρώ ανά περίπτωση.

(vii) Για παρεμπόδιση ελέγχου από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και την Επιτροπή Αξιολόγησης και Ελέγχου πρόστιμο από 30.000 έως 50.000 ευρώ ανά περίπτωση.

(viii) Για μη ενημέρωση του Μητρώου Κολλεγίων για οποιαδήποτε αλλαγή που αφορά τη λειτουργία του Κολλεγίου πρόστιμο από 20.000 έως 30.000 ευρώ ανά περίπτωση.

β. Στους κατόχους άδειας ίδρυσης Κολλεγίου, εφόσον διαπιστωθεί οποιαδήποτε παραπλάνηση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή άλλης δημόσιας αρχής, καθώς και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, υποτροπής ή δυστροπίας σε υποδείξεις και συστάσεις ανακαλούνται αυτοδικαίως όλες οι άδειες Κολλεγίων, οι οποίες κατέχονται από το αυτό φυσικό πρόσωπο, την ένωση φυσικών προσώπων ή το νομικό πρόσωπο.

γ. Στον Διευθυντή του Κολλεγίου:

(i) Για διεύθυνση Κολλεγίου που στερείται άδειας ίδρυσης ή λειτουργίας, η ποινή της προσωρινής στέρησης για δύο (2) έτη της δυνατότητας για τη διεύθυνση Κολλεγίου.

(ii) Για παράλειψη κατάθεσης εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών των καταστάσεων διδακτικού προσωπικού και σπουδαστών ποινή έγγραφης επίπληξης και πρόστιμο από 7.000 έως 10.000 ευρώ.

(iii) Για την απασχόληση διδακτικού προσωπικού κατά παράβαση των υποχρεώσεων που προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου, πρόστιμο από 10.000 έως 20.000 ευρώ ανά διδάσκοντα.

(iv) Για την παράβαση των υποχρεώσεων που προβλέπονται στο εδάφιο α` της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του παρόντος νόμου για τις κτηριολογικές υποδομές και τις συνθήκες υγιεινής, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης συστέγασης ή συλλειτουργίας, πρόστιμο από 20.000 έως 30.000 ευρώ ανά περίπτωση.

(v) Για την παράβαση των υποχρεώσεων επωνυμίας και προβολής του άρθρου 17 του παρόντος νόμου πρόστιμο από 20.000 έως 30.000 ευρώ ανά περίπτωση.

(vi) Για την παράβαση των υποχρεώσεων τήρησης βιβλίων και αρχείου του άρθρου 18 του παρόντος νόμου πρόστιμο από 10.000 έως 20.000 ευρώ ανά περίπτωση.

(vii) Για τη χορήγηση τίτλου σπουδών κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος νόμου, πρόστιμο από 30.000 έως 50.000 ευρώ ανά περίπτωση.

δ. Στο Προσωπικό του Κολλεγίου:

Για την παράβαση από το προσωπικό των διατάξεων του παρόντος νόμου αυτού επιβάλλεται πρόστιμο 3.000 ευρώ.

ε. Στον ιδιοκτήτη ή κατά νόμο υπεύθυνο λοιπών παροχών υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης:

(i) Για παράνομη σύμπραξη κατά το άρθρο 10 του παρόντος νόμου επιβάλλεται πρόστιμο από 40.000 έως 60.000 ευρώ.

(ii) Για παράβαση των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 17 του παρόντος νόμου επιβάλλεται πρόστιμο από 50.000 έως 60.000 ευρώ.

(iii) Για λειτουργία χωρίς την άδεια που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 11 του παρόντος νόμου πρόστιμο από 50.000 έως 60.000 ευρώ.

3. Το ύψος των προστίμων της προηγούμενης παραγράφου μπορεί να αναπροσαρμόζεται κάθε φορά με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

4. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο εισπράττονται από τα Δημόσια Ταμεία και αποδίδονται υπέρ Ειδικού Λογαριασμού του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

5. Ανεξαρτήτως των από το άρθρο αυτό προβλεπόμενων ποινών, η παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών από εκπαιδευτήριο που προβάλλεται ως "Κολλέγιο" χωρίς  άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Κολλεγίου ή ως "Πανεπιστήμιο", πλην των δημόσιων πανεπιστημίων, συνεπάγεται την άμεση διακοπή της λειτουργίας του. Η διακοπή της λειτουργίας επέρχεται με τη σφράγιση της εγκατάστασης και την αφαίρεση όλων των σχετικών επιγραφών και πραγματοποιείται μετά την αποστολή σχετικού έγγραφου αιτήματος του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων προς τις κατά τόπους αστυνομικές αρχές της περιοχής στην οποία λειτουργεί παράνομα ο εκπαιδευτικός φορέας. Η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται και στην περίπτωση που το Κολλέγιο που εξακολουθεί να λειτουργεί παρά την ανάκληση της άδειας ίδρυσης ή λειτουργίας.

Άρθρο 23

Μεταβατικές διατάξεις

1. Κάθε πάροχος υπηρεσιών μεταλυκειακής εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και τα Ε.Ε.Σ. υποχρεούνται να προσαρμοστούν στις διατάξεις του παρόντος νόμου έως 31 Αυγούστου 2009. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να δίνεται παράταση της προθεσμίας αυτής μέχρι ένα (1) χρόνο, μόνο για ζητήματα κτηριολογικής προσαρμογής. Σε αντίθετη περίπτωση διατάσσεται, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, η διακοπή της λειτουργίας τους κατ` εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 22 παρ. 5 του παρόντος νόμου.

2. Σπουδαστές οι οποίοι κατά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου φοιτούν σε Ε.Ε.Σ. ή άλλο πάροχο υπηρεσιών μεταλυκειακής εκπαίδευσης και κατάρτισης που δεν θα λάβουν τις προβλεπόμενες άδειες μπορούν να μετεγγράφονται για το υπόλοιπο της φοίτησης τους σε αδειοδοτημένο Κολλέγιο ή άλλο Ε.Ε.Σ..

Άρθρο 24

Λοιπές διατάξεις

Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του ν. 3685/2008 "Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές" αντικαθίσταται ως εξής:

"Οι διατάξεις όμως αυτές εξακολουθούν να ισχύουν για τους ήδη εγγεγραμμένους μεταπτυχιακούς φοιτητές σε Π.Μ.Σ. και για τους υποψήφιους διδάκτορες που έχουν γίνει δεκτοί πριν τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Κατ` εξαίρεση εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος νόμου εφόσον δεν έχει συγκροτηθεί, κατά τη δημοσίευση του, η επταμελής εξεταστική επιτροπή κρίσεως του υποψήφιου διδάκτορα."

Άρθρο 25

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επί μέρους διατάξεις του.