7658/2009 ΠΠρΑθ: Δικαιώματα επιβάτη έναντι αερομεταφορέα για καθυστέρηση πτήσης

Divider

Η υπό κρίση έφεση των ηττηθέντων εκκαλούντων κατά της υπ' αριθ.4491/2007 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, το οποίο δίκασε τη διαφορά των διαδίκων κατά την τακτική διαδικασία, με τη δικονομική τους παρουσία, νομίμως φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, που είναι αρμόδιο για την εκδίκαση της (άρθρο 18 περ.2ΚΠολΔ), και έχει ασκηθεί νομότυπα και εμπρόθεσμα, καθόσον δεν προκύπτει από τα έγγραφα που προσκομίζονται, ούτε οι διάδικοι επικαλούνται ότι έχει χωρήσει επίδοση της εκκαλουμένης απόφασης (άρθρα 495§§1&2, 511, 513§1εδ.β΄, 516, 517, 518§2 & 520ΚΠολΔ). Επομένως, εφόσον η κρινόμενη έφεση τυγχάνει παραδεκτή (άρθρο 532ΚΠολΔ), πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω, κατά την ίδια διαδικασία, ως προς το παραδεκτό και την ουσιαστική βασιμότητα των λόγων της.

Με την από 17-3-2006 και υπ' αριθ. κατάθεσης 2088/2006 αγωγή τους οι ενάγοντες, ήδη εκκαλούντες, εξέθεταν ότι την 2-12-2005 έκαστος εξ αυτών προμηθεύθηκε από το γραφείο "..............................................................................", αντί του ποσού των 333€, δύο εισιτήρια έκδοσης επιμέλεια του γραφείου της εναγομένης αεροπορικής εταιρίας, ήδη εφεσίβλητης, στην Ελλάδα, για την πτήση Αθήνα - Λονδίνο της 28-12-2005 και Λονδίνο - Αθήνα της 2-1-2006, τα οποία αγόρασε.

Οτι την 28-1-2005 προσήλθαν στο αεροδρόμιο του Ελ. Βενιζέλος, προκειμένου να επιβιβαστούν στο αεροσκάφος της εναγομένης το οποίο σύμφωνα με το πρόγραμμα θα αναχωρούσε για Λονδίνο στις 19:15 ώρα Ελλάδος και θα έφθανε στο αεροδρόμιο Χήθροου του Λονδίνου στις 21:15 ώρα Αγγλίας της αυτής ημέρας.

Οτι το αεροπλάνο εν τέλει απογειώθηκε στις 20:07 ώρα Ελλάδος και ότι ενώ αυτό ήταν εν πτήσει, τους ανακοινώθηκε από τον υπεύθυνο του πληρώματος ότι θα έπρεπε να γίνει αναγκαστική προσγείωση του αεροσκάφους, για λόγους ασφαλείας, λόγω τεχνικού προβλήματος που παρουσιάστηκε σε αυτό.

Οτι μετά από αρκετή ώρα και ενώ το αεροσκάφος έκανε κυκλικές περιστροφές άνωθεν του Μπρίντιζι Ιταλίας, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο αυτού, τους ανακοινώθηκε ότι το πρόβλημα εντοπίστηκε σε βλάβη του συστήματος κλιματισμού και ότι εντέλει η αναγκαστική προσγείωση θα πραγματοποιούνταν στο αεροδρόμιο της Ρώμης για λόγους ασφαλείας.

Οτι στο άκουσμα της ως άνω ανακοίνωσης πανικοβλήθηκαν, δεδομένου ότι τις τελευταίες δύο ημέρες πριν τη συγκεκριμένη πτήση γνώριζαν ότι δύο αεροσκάφη της αυτής εταιρίας από Αθήνα και Θεσσαλονίκη είχαν παρουσιάσει τεχνικά προβλήματα και ήταν πολύ πρόσφατο και το δυστύχημα με το αεροσκάφος της εταιρίας ".............".

Οτι στις 21:48 ώρα Ελλάδος το αεροσκάφος προσγειώθηκε στη Ρώμη, και ότι οι ίδιοι, κατόπιν της σχετικής ευχέρειας που τους δόθηκε, μαζί με άλλους συνεπιβαίνοντες, προτίμησαν, ενόψει της ψυχικής και σωματικής ταλαιπωρίας που είχαν ήδη υποστεί και δεδομένου ότι ο πρώτος εξ αυτών είχε σε πρόσφατο μόλις χρόνο υποβληθεί σε καρδιολογική επέμβαση, να διανυκτερεύσουν σε ξενοδοχείο στη Ρώμη, αποβιβαζόμενοι από το αεροσκάφος.

Οτι ενώ είχαν ήδη αποβιβαστεί και βρισκόντουσαν εντός του λεωφορείου που τους μετέφερε από το αεροσκάφος στο κτίριο του αεροδρομίου, ενημερώθηκαν ότι δεν θα τους παρέδιδαν τις αποσκευές τους, φθάνοντας δε στο αεροδρόμιο δεν τους ανέμενε κανένας υπεύθυνος της εναγομένης, ενώ κατόπιν επικλήσεων τους τούς συνόδευσε με τα πόδια ένας εργαζόμενος του αεροδρομίου, με τον οποίο προσπαθούσαν να συνεννοηθούν επικοινωνώντας στην ιταλική γλώσσα, έως το ξενοδοχείο στο οποίο θα διέμεναν, ο οποίος τους γνωστοποίησε ότι θα έπρεπε στις 6:20 το πρωί ώρα Ιταλίας, την επόμενη ημέρα, να προσέλθουν σε συγκεκριμένη αίθουσα του αεροδρομίου προκειμένου να ταξιδέψουν με την πτήση 0551 της εναγομένης ώρα 7:50 ώρα Ιταλίας.

Οτι οι συνθήκες διαμονής τους στο ξενοδοχείο, στο οποίο διέμειναν για λίγες μόλις ώρες, δεν ήταν οι ιδανικότερες, ότι όταν έφθασαν στο αεροδρόμιο την επόμενη ημέρα και ενώ είχαν παραλάβει τις κάρτες επιβίβασης και ήταν έτοιμοι να αναχωρήσουν τους ανακοινώθηκε από το μεγάφωνο ότι το αεροσκάφος αντιμετώπιζε τεχνικό πρόβλημα στο σύστημα ενδοεπικοινωνίας και δεν μπορούσε να απογειωθεί.

Οτι κατά την ώρα αναμονής χορηγήθηκε στον καθένα εξ αυτών ένα κουπόνι πρωινού, το οποίο μάλιστα δεν καλύφθηκε πλήρως διότι δεν υπήρχε απόθεμα σε κρουασάν, με αποτέλεσμα να υποβληθούν σε δαπάνη για την αγορά φαγώσιμων.

Οτι στις 10:50 ώρα Ιταλίας, και ενώ ο πρώτος εξ αυτών απευθυνόμενος στον πιλότο της εν λόγω πτήσης είχε ήδη διατυπώσει αίτημα του, το οποίο στήριζε και στους λόγους υγείας που αντιμετώπιζε, να επιμεληθεί της άμεσης επιβίβασης του σε αεροπλάνο οποιασδήποτε άλλης εταιρίας για Λονδίνο, αίτημα το οποίο αρνήθηκαν να υλοποιήσουν οι υπεύθυνοι της εναγομένης, τους ανακοινώθηκε ότι θα ταξίδευαν με την πτήση 549 της εναγομένης στις 12:15 ώρα Ιταλίας, η οποία αναχώρησε στις 12:45 ώρα Ιταλίας για Λονδίνο.

Ζητούσαν δε, επικαλούμενοι τα ως άνω πραγματικά περιστατικά ενόψει της κατά τα ανωτέρω αντισυμβατικής, παράνομης και υπαίτιας συμπεριφορά της εναγομένης και των προστηθέντων από αυτή προσώπων, συνιστάμενη καταρχήν στην έλλειψη σωστής συντήρησης των αεροσκαφών της, στην κατά παράβαση των οριζομένων στον Κανονισμό 261/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2004 περί ελαχίστων δικαιωμάτων των επιβατών σε περίπτωση καθυστέρησης της πτήσης τους εκδηλούμενη συμπεριφορά της κατά τη διανυκτέρευσή τους στο αεροδρόμιο της Ρώμης και κατά το χρόνο παραμονής τους την επόμενη ημέρα σε αυτό, στο ότι η προγραμματισμένη πτήση τους δεν πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το συμφωνηθέν πρόγραμμα με αποτέλεσμα να μην ανταποκρίνεται στις συμφωνηθείσες και προπληρωθείσες παροχές τις οποίες υποχρεούνταν η εναγόμενη να τους παράσχει, να υποχρεωθεί η τελευταία να καταβάλει στον καθένα εξ αυτών α) το ποσό των 17,62€ ως αποζημίωσή τους για τη θετική ζημία που υπέστησαν καλύπτοντας εξ ιδίων χρημάτων τις δαπάνες τηλεφωνημάτων και φαγητού που θα έπρεπε κατά τον ως άνω Κανονισμό να καλυφθούν από αυτή, ενόψει της καθυστέρησης, β) το ποσό των 4.000€ ως χρηματική τους ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που επικαλούνται ότι υπέστησαν, συνιστάμενη στη ψυχική και σωματική τους κόπωση, αφενός μεν καθόσον λόγω του τεχνικού προβλήματος που εμφάνισε το αεροσκάφος κατά τη διάρκεια της πραγματοποιούμενης πτήσης τους πέρασαν στιγμές αγωνίας και άγχους, αφετέρου δε λόγω της μετέπειτα συμπεριφοράς της εναγομένης και των προστηθέντων από αυτή προσώπων και ιδιαίτερα της αδιαφορίας που επέδειξαν για τις συνθήκες διανυκτέρευσής τους, καθώς και λόγω του ότι εξ υπαιτιότητάς τους στην ουσία κατέστρεψαν το ολιγοήμερης διάρκειας ταξίδι αναψυχής στο εξωτερικό και του ότι δεν κατέστη δυνατό να πραγματοποιήσουν την προγραμματισμένη εκδρομή για το πρωί της 29-12-2005 με φιλικό ζευγάρι στο προάστιο του Λονδίνου και γ) το ποσό των 165,50€ που αντιστοιχούσε στο ήμισυ του αντιτίμου του εισιτηρίου έκδοσης της εναγομένης λόγω πλημμελούς εκπλήρωσης εκ μέρους της και εκ μέρους των προστηθέντων από αυτή προσώπων παρασχεθεισών υπηρεσιών, που δεν ανταποκρίνονταν στις υποσχεθείσες.

Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, ορθώς καταρχήν, ενόψει των ως άνω εκτιθέμενων στο αγωγικό δικόγραφο στοιχείων, καθώς και της ρητής αναφοράς σε αυτό ότι η κατά τόπο αρμοδιότητα και κατ' επέκταση η δικαιοδοσία του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου θεμελιωνόταν στον τόπο στον οποίο υπάρχει κατάστημα της εναγομένης με την επιμέλεια της οποίας συνήφθη το συμβόλαιο μεταφοράς τους (άρθρο 28 της Σύμβασης της Βαρσοβίας), κρίνοντας ότι η αγωγή δεν έπασχε αοριστίας όσον αφορά τον τόπο κατάρτισης της επίδικης σύμβασης εναέριας μεταφοράς προσώπων, απορριπτόμενου και από το παρόν Δικαστήριο του επαναφερόμενου με τις προτάσεις σχετικού ισχυρισμού της εναγομένης, εν συνεχεία την απέρριψε ως ουσία αβάσιμη. Κατά της εν λόγω απόφασης παραπονούνται ήδη με την υπό κρίση έφεση τους οι ηττηθέντες ενάγοντες για τους αναφερόμενους σε αυτή λόγους αναγόμενους σε εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου και σε πλημμελή εκτίμηση των αποδείξεων, διώκοντας την εξαφάνιση της έτσι ώστε να γίνει δεκτή η αγωγή τους.

Σύμφωνα με το άρθρο 19 της κυρωθείσης με το ν.3006/2002 και καταστήσασας εσωτερικό δίκαιο Σύμβασης του Μόντρεαλ 28-5-1999 "για την ενοποίηση ορισμένων Κανόνων στις Διεθνείς Αεροπορικές Μεταφορές", που αντικατέστησε τη Σύμβαση της Βαρσοβίας (α.ν.596/1937), "ο μεταφορέας είναι υπεύθυνος για τη ζημία που προκληθεί εξ αιτίας καθυστέρησης της αεροπορικής μεταφοράς επιβατών, αποσκευών ή φορτίου. Ωστόσο, ο μεταφορέας δεν είναι υπεύθυνος για τη ζημία που προκληθεί λόγω καθυστέρησης εάν αποδείξει ότι αυτός και οι ευρισκόμενοι στην υπηρεσία του και οι πράκτορές του έλαβαν όλα τα μέτρα που ήταν εύλογα αναγκαία για να αποφευχθεί η ζημία ή ότι ήταν αδύνατον σε αυτόν ή τους ευρισκομένους στην υπηρεσία του και τους πράκτορες του να λάβουν τα εν λόγω μέτρα".

Περαιτέρω, κατά το άρθρο 22 της αυτής Σύμβασης "σε περίπτωση ζημίας που προκληθεί λόγω καθυστέρησης, όπως αυτή προδιαγράφεται στο άρθρο 19 για τη μεταφορά προσώπων, η ευθύνη του μεταφορέα για κάθε επιβάτη περιορίζεται στα 4.150 Ειδικά Τραβηκτικά Δικαιώματα", ενώ σύμφωνα με το άρθρο 29 όσον αφορά την μεταφορά επιβατών, αποσκευών και φορτίου, κάθε δικαστική αγωγή αποζημίωσης, η οποία όμως θεμελιούται με βάση την παρούσα σύμβαση είτε άλλη σύμβαση ή επί αδίκω ή λόγω οιασδήποτε άλλης αιτίας, μπορεί να ασκηθεί μόνον υπό τους όρους και τα όρια ευθύνης που προβλέπονται στην παρούσα σύμβαση, με την επιφύλαξη του καθορισμού των προσώπων που έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν αγωγή και των αντίστοιχων δικαιωμάτων τους. Σε οιαδήποτε δικαστική ενέργεια αυτού του είδους, οι ποινικές, παραδειγματικές ή οιασδήποτε άλλες μη αντισταθμιστικές δαπάνες δεν επιστρέφονται.

Εξάλλου σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κανονισμού αριθ.261/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2004 "για τη θέσπιση κοινών κανόνων αποζημίωσης των επιβατών αεροπορικών μεταφορών και παροχής βοήθειας σε αυτούς σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και ματαίωσης ή μεγάλης καθυστέρησης της πτήσης", που θεσπίζει τα ελάχιστα δικαιώματα των επιβατών στις προαναφερόμενες περιπτώσεις, σε περίπτωση καθυστέρησης της πτήσης παρέχεται το δικαίωμα στους επιβάτες να λαμβάνουν αποζημίωση το ύψος της οποίας προσδιορίζεται αναλόγως με την απόσταση του τελευταίου προορισμού στον οποίο ο επιβάτης θα φθάσει καθυστερημένα μετά την προγραμματισμένη ώρα εξ αιτίας της άρνησης επιβίβασης.

Περαιτέρω, στο άρθρο 9 σε συνδυασμό με την 17η αιτιολογική σκέψη του προοιμίου του αυτού Κανονισμού προβλέπεται η υποχρέωση των αερομεταφορέων να παρέχουν επαρκή φροντίδα σε επιβάτες των οποίων οι πτήσεις παρουσιάζουν καθυστέρηση συγκεκριμένα προβλέπεται η παροχή δωρεάν γευμάτων και αναψυκτικών ανάλογα του χρόνου αναμονής τους, η διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο όταν αποβαίνει αναγκαία η παραμονή τους, η μεταφορά μεταξύ του αερολιμένα και καταλύματος, οι ίδιοι δε οι επιβάτες, μεταξύ άλλων, θα πρέπει να είναι σε θέση να τη συνεχίζουν υπό ικανοποιητικές συνθήκες.

Επιπλέον, βάσει του συγκεκριμένου άρθρου προσφέρονται δωρεάν στους επιβάτες δύο τηλεφωνήματα, τέλεξ ή φαξ ή μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εξάλλου, στο άρθρο 12 του Κανονισμού ορίζεται ότι αυτός (ο Κανονισμός) δεν θίγει τα δικαιώματα του επιβάτη για περαιτέρω αποζημίωση.

Εξάλλου σύμφωνα με την 14η αιτιολογική σκέψη του προοιμίου του Κανονισμού, η οποία επαναλαμβάνει τα οριζόμενα στο άρθρο 19 της κυρωθείσης με το ν.3006/2002 Σύμβασης του Μόντρεαλ 28-5-1999, οι ως άνω θεσπιζόμενες με αυτόν υποχρεώσεις προς αποζημίωση του επιβάτη θα πρέπει να περιορίζονται ή και να μην ισχύουν όταν ένα συμβάν έχει προκληθεί από έκτακτες περιστάσεις οι οποίες δεν θα μπορούσαν να αποφευχθούν ακόμη κι αν είχαν ληφθεί όλα τα εύλογα μέτρα. Τέτοιες περιστάσεις μπορούν ειδικότερα να προκύψουν σε περιπτώσεις πολιτικής αστάθειας, καιρικών συνθηκών που δεν επιτρέπουν την πραγματοποίηση της συγκεκριμένης πτήσης, κινδύνων για την ασφάλεια των επιβατών, απροσδόκητων ελλείψεων στην ασφάλεια της πτήσης και απεργιών που επηρεάζουν τη λειτουργία του πραγματικού αερομεταφορέα. Από τα ανωτέρω οριζόμενα στο προοίμιο του Κανονισμού προκύπτει ότι κατά τον Κοινοτικό νομοθέτη τα ως άνω γεγονότα η απαρίθμηση των οποίων εξάλλου δεν είναι εξαντλητική, δεν συνιστούν αφεαυτών έκτακτες περιστάσεις, αλλά ενδέχεται να οδηγήσουν στη δημιουργία τέτοιων περιστάσεων.

Κατά συνέπεια όλες οι περιστάσεις που συνδέονται με τέτοια γεγονότα δεν αποτελούν οπωσδήποτε αιτίες απαλλαγής από την υποχρέωση αποζημίωσης που προβλέπει ο Κανονισμός. Μολονότι δε ο κοινοτικός νομοθέτης περιέλαβε στο σχετικό κατάλογο τις "απροσδόκητες ελλείψεις στην ασφάλεια της πτήσης" και μολονότι ένα τεχνικό πρόβλημα που παρουσίασε το αεροσκάφος μπορεί να περιληφθεί στις ελλείψεις αυτές, εντούτοις, οι περιστάσεις που συνδέονται με ένα τέτοιο γεγονός δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως "έκτακτες", παρά μόνο εάν αφορούν γεγονός το οποίο, όπως εκείνα που απαριθμούνται στη 14η αιτιολογική σκέψη του εν λόγω Κανονισμού, δεν συνδέεται αναπόσπαστα με την κανονική άσκηση της δραστηριότητας του οικείου αερομεταφορέα και διαφεύγει του αποτελεσματικού ελέγχου του, λόγω της φύσης και των αιτίων του.

Λόγω, όμως, των ειδικών συνθηκών υπό τις οποίες πραγματοποιούνται οι αεροπορικές μεταφορές και της περίπλοκης τεχνολογίας των αεροσκαφών επιβάλλεται η διαπίστωση ότι οι αερομεταφορείς αντιμετωπίζουν συνήθως κατά την άσκηση της δραστηριότητάς τους, διάφορα τεχνικά προβλήματα τα οποία αναποφεύκτως ανακύπτουν από τη λειτουργία των αεροσκαφών. Αλλωστε προς αποτροπή ακριβώς τέτοιων προβλημάτων και προς πρόληψη συμβάντων που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πτήσεων, τα αεροσκάφη υποβάλλονται σε τακτικούς και ιδιαίτερα αυστηρούς ελέγχους, εγγενείς στις συνήθεις συνθήκες εκμετάλλευσης των αεροπορικών επιχειρήσεων.

Επομένως, η επίλυση τεχνικού προβλήματος οφειλόμενου σε έλλειψη συντήρησης αεροσκάφους πρέπει να θεωρείται ως στοιχείο αναπόσπαστα συνδεόμενο με την κανονική άσκηση της δραστηριότητας του αερομεταφορέα, ενώ τεχνικά προβλήματα που διαπιστώνονται κατά τη συντήρηση των αεροσκαφών ή λόγω έλλειψης τέτοιας συντήρησης δεν μπορούν να αποτελούν αυτά καθεαυτά "έκτακτες περιστάσεις".

Ενόψει, λοιπόν, των ανωτέρω απόκειται στο αιτούν δικαστήριο να εξετάσει εάν τα τεχνικά προβλήματα που επικαλέστηκε ο αερομεταφορέας στην υπόθεση της κύριας δίκης ανέκυψαν από γεγονότα τα οποία δεν συνδέονται αναπόσπαστα με την κανονική άσκηση της δραστηριότητας του οικείου αερομεταφορέα και διαφεύγουν του αποτελεσματικού ελέγχου του (απόφαση του ΔΕΚ της 22ης Δεκεμβρίου 2008 στην υπόθεση C-549/2007 Δημοσίευση στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών "Νόμος").

Σημειωτέον δε ότι ο πραγματικός αερομεταφορέας δεν απαλλάσσεται της ευθύνης του προς αποζημίωση των επιβατών καθυστερημένης πτήσης, ακόμη κι εάν αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφειλόταν σε έκτακτες περιστάσεις που δεν μπορούσαν να αποφευχθούν ακόμη κι αν είχαν ληφθεί όλα τα εύλογα μέτρα, στην περίπτωση εκ μέρους του αθέτησης της υποχρέωσης προς παροχή της προβλεπόμενης στο άρθρο 9 του Κανονισμού κατάλληλης φροντίδας προς αυτούς.

Δηλαδή απαλλαγή του αερομεταφορέα από τις υποχρεώσεις παροχής βοήθειας και φροντίδας προς τους επιβάτες σε περίπτωση μεγάλης καθυστέρησης δεν επιτρέπεται ακόμη κι αν συντρέχουν έκτακτες περιστάσεις. Επομένως, η μεγάλη καθυστέρηση μιας πτήσης ενδέχεται να επιφέρει δύο είδη ζημιών στους επιβάτες: ζημίες κοινές για όλους των οποίων η ύπαρξη τεκμαίρεται αμάχητα και η αποκατάσταση μπορεί να γίνει επί τόπου με την παροχή άμεσης και τυποποιημένης φροντίδας, υπό τους όρους του Κανονισμού, χωρίς να χρειάζεται άσκηση αγωγής, και ζημίες προσωπικές, συνυφασμένες με το λόγο πραγματοποίησης του ταξιδιού, των οποίων η αποκατάσταση προϋποθέτει την κατά περίπτωση εκτίμηση της έκτασης τους και επομένως, μπορεί, να γίνει μόνο εκ των υστέρων με την παροχή εξατομικευμένης αποζημίωσης, μετά την άσκηση σχετικής αγωγής του εκάστοτε επιβάτη κατά του αερομεταφορέα υπό τους όρους της Σύμβασης του Μόντρεαλ (Απόφαση 10-1/2006 ΔΕΚ, υπόθεση C-344/2004 International Air Transport Association και European Law Fares Airline Association, Αρμ. 2006. 1309), αλλά και υπό τους όρους του άρθρου 12 του Κανονισμού το οποίο παρέχει στους επιβάτες τη δυνατότητα διεκδίκησης περαιτέρω αποζημίωσης.

Εξάλλου, κατά τη διάταξη του άρθρου 914 ΑΚ, όποιος ζημιώσει άλλον παράνομα και υπαίτια έχει υποχρέωση να τον αποζημιώσει. Από τη διάταξη αυτή, συνδυασμένη με εκείνες των άρθρων 297, 298 και 330 του ίδιου Κώδικα, προκύπτει ότι προϋποθέσεις της ευθύνης για αποζημίωση από αδικοπραξία είναι, α) ζημιογόνος συμπεριφορά (πράξη ή παράλειψη), β) παράνομος χαρακτήρας της πράξης ή παράλειψης, γ) υπαιτιότητα που περιλαμβάνει το δόλο και την αμέλεια και δ) πρόσφορος αιτιώδης συνάφεια μεταξύ ζημιογόνου συμπεριφοράς και αποτελέσματος, δηλαδή της ζημίας.

Ο χαρακτηρισμός της παράλειψης ως παράνομης συμπεριφοράς προϋποθέτει την ύπαρξη νομικής υποχρέωσης για επιχείρηση της θετικής ενέργειας που παραλείφθηκε. Τέτοια νομική υποχρέωση μπορεί να προκύψει είτε από δικαιοπραξία, είτε από ειδική διάταξη νόμου, είτε από την αρχή που απορρέει από τα άρθρα 281 και 288 ΑΚ, ήτοι την αρχή της καλής πίστης, όπως αυτή διαμορφώνεται κατά την παρούσα κοινωνική αντίληψη, η οποία αρχή σε περίπτωση που κάποιος δημιούργησε επικίνδυνη κατάσταση, από την οποία μπορούσε να προέλθει ζημία, που επιβάλλει την ενδεδειγμένη θετική ενέργεια προς αποφυγή της ζημίας (βλ. ΑΠ 380/2008 ΧρΙδΔ 2008.880).

Περαιτέρω, από τις διατάξεις των άρθρων 914 και 932 του ΑΚ προκύπτει ότι σε περίπτωση τέλεσης αδικοπραξίας αποκαθίσταται εκτός από την περιουσιακή ζημία και η μη περιουσιακή ή ηθική ζημία. Στα πλαίσια του άρθρου 932ΑΚ αποκατάσταση της ηθικής ζημίας είναι νοητή, τόσο στην περίπτωση που με την άδικη πράξη προκαλείται μία βλάβη σε ένα περιουσιακό έννομο αγαθό (π.χ. καταστροφή ή βλάβη πράγματος), όσο και στην περίπτωση που η βλάβη αφορά ένα από τα αγαθά της προσωπικότητας, όπως η σωματική και ψυχική εν γένει ταλαιπωρία (βλ. και Καυκά ΕνΔ 1975. Β. σελ.910, Καρακατσάνη σε ΑΚ Γεωργιάδη Σταθόπουλου άρθρο 57 περ.αριθ.4ρπ).

Αλλωστε η χρηματική ικανοποίηση, λόγω ηθικής βλάβης, δεν έχει χαρακτήρα ιδιωτικής ποινής και δεν αποσκοπεί στην επιβολή κύρωσης στον ζημιώσαντα, αλλά στην αποκατάσταση της ηθικής βλάβης που προκλήθηκε στον παθόντα, που θα πρέπει να θεωρηθεί ως προσβολή της προσωπικότητας αυτού, από τη λύπη, τη στεναχώρια ή τον πόνο που του προκάλεσε η προσβολή ενός αγαθού, όπως είναι κυρίως τα αγαθά της προσωπικότητας (βλ. ΕφΑ9 4779/2004 ΕλλΔνη 2005.843). Το δικαστήριο της ουσίας κρίνει, εάν ο αιτών υπέστη ηθική βλάβη και ποιο το επιδικαστέο ποσό της χρηματικής ικανοποίησης για την αποκατάσταση αυτής, με βάση τους κανόνες της κοινής πείρας και της λογικής, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη, το είδος της προσβολής, την έκταση της βλάβης, τις συνθήκες τελέσεως της αδικοπραξίας, τη βαρύτητα του πταίσματος, την οικονομική, κοινωνική και προσωπική κατάσταση των μερών (βλ. ΑΠ 1094/2004 Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών "Νόμος", ΑΠ 674/2004 Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών "Νόμος").

Από την εκτίμηση της ένορκης κατάθεσης της μάρτυρος απόδειξης, που νομότυπα εξετάστηκε στο ακροατήριο του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου, η οποία περιέχεται στα ταυτάριθμα με την εκκαλουμένη πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης του ίδιου δικαστηρίου, καθώς και όλων των επικαλουμένων και νομίμως προσκομιζομένων από τους διαδίκους εγγράφων, συμπεριλαμβανομένης της υπ' αριθ.4459/3-10-2007 ένορκης βεβαίωσης της μάρτυρος ....................................... που δόθηκε ενώπιον της Συμβολαιογράφου Αθηνών, με πρωτοβουλία της εναγομένης, κατόπιν νομότυπης κλήτευσης των αντιδίκων της (βλ. τις υπ' αριθ.2.221Γ', 2.222Γ726-9-2007 εκθέσεις επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών Κωνσταντίνου Δημητρακόπουλου) και της υπ' αριθ.8154/12-2-2007 ένορκης βεβαίωσης του μάρτυρα ................................ δοθείσης ενώπιον της Συμβολαιογράφου Πειραιώς Αικ. Κουκά, με πρωτοβουλία των εναγόντων, κατόπιν νομότυπης κλήτευσης της αντιδίκου τους, την από 1-12-2007, χωρίς να ασκεί ουδεμία επιρροή για την εγκυρότητα αυτής το εάν δεν λήφθηκε την ακριβή ώρα της κλήτευσης αλλά μεταγενέστερα την ίδια ημέρα, εντός του ευλόγου χρόνου των δέκα λεπτά (ΑΠ 1587/1995 ΕλλΔνη 1998. 824, ΑΠ 336/1990 ΕΕργΔ 1991. 727), ούτε το εάν σε αυτή δεν γίνεται αναφορά το εάν κατά τη λήψη της παρέστη ή μη ο πληρεξούσιος δικηγόρος της εναγομένης που είχε νομοτύπως κληθεί να παραστεί, στοιχείο το οποίο δεν περιλαμβάνεται στο ελάχιστο αναγκαίο περιεχόμενο μιας ένορκης βεβαίωσης, αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά:

Στις 2-12-2005 έκαστος των εναγόντων, ήδη εκκαλούντων, προμηθεύθηκε από το γραφείο ".........................................................................", αντί του ποσού των 333€, δύο εισιτήρια έκδοσης επιμέλεια του γραφείου της εναγομένης αεροπορικής εταιρίας, ήδη εφεσίβλητης, στην Ελλάδα, για την πτήση Αθήνα - Λονδίνο της 28-12-2005 και Λονδίνο - Αθήνα της 2-1-2006. Στις 28-12-2005 επιβιβάστηκαν στην τακτική πτήση της εναγομένης με αριθμό 633 από Αθήνα για Λονδίνο, η οποία αναχώρησε από την Αθήνα στις 20:07 ώρα Ελλάδος με προορισμό το Λονδίνο. Περίπου 20' λεπτά μετά την απογείωση παρουσιάστηκε τεχνικό πρόβλημα στο αεροσκάφος, τύπου Boeing 767, και συγκεκριμένα εμφανίστηκαν αναθυμιάσεις στο πιλοτήριο εξ αιτίας κάποιας βλάβης στο ζωτικό για την ασφάλεια της πτήσης σύστημα κλιματισμού. Για λόγους δε ασφαλείας ο πιλότος επιχείρησε να προσγειώσει το αεροσκάφος αρχικά στο αεροδρόμιο της ιταλικής πόλης Μπρίντιζι, εγχείρημα το οποίο δεν ολοκλήρωσε εξ αιτίας του βάρους του αεροσκάφους και του μικρού μήκους του αεροδιαδρόμου του συγκεκριμένου αεροδρομίου. Εν τέλει, συνοδευόμενο από δύο ιταλικά αεροσκάφη το αεροσκάφος κατευθύνθηκε και προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο "................" της Ρώμης την ίδια ημέρα και ώρα Ελλάδος 21:48. Ενώ το αεροσκάφος παρέμενε στο ως άνω αεροδρόμιο, κατόπιν της σχετικής ευχέρειας που τους δόθηκε, οι ενάγοντες μαζί με άλλους συνεπιβαίνοντες, προτίμησαν, ενόψει της ψυχικής και σωματικής ταλαιπωρίας που είχαν ήδη υποστεί και δεδομένου ότι ο πρώτος εξ αυτών είχε σε πρόσφατο μόλις χρόνο, το Σεπτέμβριο του αυτού έτους, υποβληθεί σε καρδιολογική επέμβαση, να διανυκτερεύσουν σε ξενοδοχείο στη Ρώμη, αποβιβαζόμενοι από το αεροσκάφος. Ενώ δε είχαν ήδη αποβιβαστεί και βρισκόντουσαν εντός του λεωφορείου που τους μετέφερε από το αεροσκάφος στο κτίριο του αεροδρομίου, ενημερώθηκαν ότι δεν θα τους παραδίδονταν οι αποσκευές τους κατά τη διανυκτέρευσή τους στις οποίες είχαν τα προσωπικά και αναγκαία είδη τους, ενώ φθάνοντας στο αεροδρόμιο δεν τους ανέμενε κανένας υπεύθυνος της εναγομένης- μόνο κατόπιν επικλήσεών τους τούς συνόδευσε ένας εργαζόμενος του αεροδρομίου, με τον οποίο προσπαθούσαν να συνεννοηθούν επικοινωνώντας στην ιταλική γλώσσα, έως το ευρισκόμενο στην περιοχή του αεροδρομίου ξενοδοχείο "....................................." στο οποίο θα κατέλυαν, διανύοντας πεζοί μία απόσταση περίπου ενάμισι χιλιόμετρου, ο οποίος τους γνωστοποίησε ότι θα έπρεπε στις 6:20 το πρωί ώρα Ιταλίας, την επόμενη ημέρα, να προσέλθουν σε συγκεκριμένη αίθουσα του αεροδρομίου προκειμένου να ταξιδέψουν με την πτήση ................... της εναγομένης ώρα 7:50 ώρα Ιταλίας. Οι συνθήκες διαμονής τους στο ξενοδοχείο, στο οποίο διέμειναν για λίγες μόλις ώρες, αν και αυτό ήταν πολυτελείας, δεν ήταν ικανοποιητικές, ενόψει του ότι δεν διέθεταν τα προσωπικά τους είδη, φθάνοντας δε την επόμενη ημέρα το πρωί στο αεροδρόμιο και ενώ είχαν ήδη παραλάβει τις κάρτες επιβίβασης και ήταν έτοιμοι να αναχωρήσουν τους ανακοινώθηκε από το μεγάφωνο ότι το αεροσκάφος στο οποίο επρόκειτο να επιβιβαστούν αντιμετώπιζε τεχνικό πρόβλημα στο σύστημα ενδοεπικοινωνίας και δεν μπορούσε να απογειωθεί. Στις 10:50 ώρα Ιταλίας, και ενώ ο πρώτος ες αυτών απευθυνόμενος στον πιλότο της εν λόγω πτήσης είχε ήδη διατυπώσει αίτημα του, το οποίο στήριζε και στους λόγους υγείας που αντιμετώπιζε, να επιμεληθεί της άμεσης επιβίβασης του σε αεροπλάνο οποιασδήποτε άλλης εταιρίας για Λονδίνο, αίτημα το οποίο αρνήθηκαν να υλοποιήσουν οι υπεύθυνοι της εναγομένης, τους ανακοινώθηκε ότι θα ταξίδευαν με την πτήση 549 της εναγομένης στις 12:15 ώρα Ιταλίας, παρατεινόμενος έτσι ο χρόνος αναμονής τους στο αεροδρόμιο, πτήση που αναχώρησε στις 12:45 ώρα Ιταλίας για Λονδίνο στο οποίο έφθασαν στις 14:22 ώρα Αγγλίας. Στο μεταξύ δε χρονικό διάστημα της αναμονής πραγματοποίησαν τηλεφωνικές κλήσεις από κινητά τηλέφωνα και καρτοτηλέφωνα προς τους συγγενείς τους στην Ελλάδα, προς τα γραφεία της εναγομένης στην Ελλάδα εκφράζοντας τα παράπονα τους καθώς και προς τη μεταφορική εταιρία "............." που τους ανέμενε στο αεροδρόμιο Heathrow του Λονδίνου, υποβαλλόμενοι σε δαπάνη ύψους 25€ για την προμήθεια τηλεφωνικών καρτών της εταιρίας ...............αξίας 5€ έκαστη (βλ. τις υπ' αριθ............................................ τηλεφωνικές κάρτες), ενώ χορηγήθηκε στον καθένα εξ αυτών ένα κουπόνι πρωινού, το οποίο μάλιστα δεν καλύφθηκε πλήρως διότι δεν υπήρχε απόθεμα σε κρουασάν, με αποτέλεσμα να υποβληθούν σε επιπλέον έξοδα ύψους 10,25€ για την αγορά φαγώσιμων. Η κατά τα ανωτέρω μετέπειτα της αναγκαστικής προσγείωσης συμπεριφορά και αδιαφορία που επέδειξε η εναγομένη έναντι των εναγόντων, οι οποίοι, κατά τη σχετική ευχέρεια που τους δόθηκε, προτίμησαν να διανυκτερεύσουν στο ξενοδοχείο του αεροδρομίου της Ρώμης, παρά το ότι εξ υπαιτιότητας της, λόγω της πλημμελούς συντήρησης του συστήματος κλιματισμού, στοιχείου αναπόσπαστα συνδεόμενου με την κανονική άσκηση της δραστηριότητας του αερομεταφορέα, συνέβη ένα τόσο σοβαρό συμβάν σε σχέση με τη λειτουργία του αεροσκάφους που ανήκε στο δυναμικό της, μη υπαγόμενου κατά τα αναφερόμενα στη νομική σκέψη της παρούσας στην έννοια του "έκτακτου περιστατικού", χαρακτηριζόταν από μια σειρά παραλείψεων εκ μέρους της, απορρεουσών από νομική υποχρέωση, και υπαγορευόμενων από τις αρχές της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και τους όρους των συναλλαγών που εφαρμόζονται σε περιπτώσεις παρόμοιες από τις αεροπορικές εταιρίες, που προκάλεσαν, πέραν της : ενδοσυμβατικής ευθύνης της εναγομένης συνιστάμενης σε πλημμελή εκπλήρωση, και ευθύνη αυτής προς αποζημίωση και χρηματική ικανοποίηση των εναγόντων κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 914, 932ΑΚ υπό την έννοια της παράλειψης παρανόμως και υπαιτίως επιβαλλόμενων ενεργειών.

Ειδικότερα, παρά το ότι είχε προηγηθεί το γεγονός της αναγκαστικής προσγείωσης του αεροσκάφους, ένα από μόνο του αντικειμενικά κλονιστικό για τη ψυχολογία των επιβαινόντων σε ένα αεροσκάφος γεγονός και ώφειλε ενόψει αυτού να περιορίσει όσο μπορούσε, διά των προστηθέντων από αυτή προσώπων, τις δυσμενείς συνέπειες που είχε προκαλέσει η ήδη κατά το χρόνο εκείνο πλημμελής εκπλήρωση της υποχρέωσης της περί έγκαιρης και ασφαλούς μεταφοράς των επιβατών στον τόπο προορισμού τους, δεν φρόντισε για την όσο το δυνατόν πιο άνετη διαμονή όσων από αυτών επέλεξαν να διανυκτερεύσουν στη Ρώμη, συμπεριλαμβανομένων και των εναγόντων, στο ξενοδοχείο του αεροδρομίου, μην εξασφαλίζοντας τη μεταφορά τους σε αυτό οδικώς, ενόψει και του ότι ήταν χειμώνας και του ότι αυτοί ήσαν ήδη σωματικά και ψυχολογικά καταπονημένοι, μην διαθέτοντας στο χώρο του αεροδρομίου κάποιον υπάλληλο της να τους περιμένει με τον οποίο θα μπορούσαν ευχερώς να υπάρξει συνεννόηση για τα περαιτέρω, ενόψει του ότι βρίσκονταν σε μία ξένη χώρα της οποίας τη γλώσσα αγνοούσαν, μην επιμελούμενη για την αποβίβαση από το αεροσκάφος και των αποσκευών τους με τα αναγκαία προσωπικά τους είδη, μην εξασφαλίζοντάς τους την επόμενη ημέρα, κατά τη διάρκεια της πολύωρης μάλιστα όπως εξελίχθηκε αναμονής τους στο αεροδρόμιο έως την εκτέλεση της πτήσης με την οποία εντέλει αναχώρησαν, τις ελάχιστες αναγκαίες παροχές σε γεύματα, απορριπτόμενων των περί του αντιθέτου ισχυρισμών της εναγομένης ως ουσία αβασίμων.

Η ως άνω δε συμπεριφορά της τελευταίας είχε ως συνέπεια την περαιτέρω ψυχική ταλαιπωρία των εναγόντων, ενώ το καθεαυτό γεγονός της καθυστέρησης επέφερε αναστάτωση σε όλο το πρόγραμμα τους καθόσον αυτοί απώλεσαν μία ημέρα από το ήδη ολιγοήμερης διάρκειας ταξίδι αναψυχής που είχαν προγραμματίσει, όντας πρόσφατα αρραβωνιασμένοι. Λαμβάνοντας δε υπόψη τα ανωτέρω το παρόν Δικαστήριο κρίνει ότι για την αποκατάσταση της ηθικής βλάβης των εναγόντων θα πρέπει να επιδικαστεί σε καθένα εξ αυτών εύλογη χρηματική ικανοποίηση, η οποία ανέρχεται, ενόψει του βαθμού του πταίσματος της εναγομένης, της σωματικής και ψυχικής ταλαιπωρίας που υπέστησαν και της κοινωνικής και οικονομικής κατάστασης των διαδίκων, στο ποσό των 1.500€. Επιπλέον, θα πρέπει να τους επιδικαστεί ως αποζημίωση και η δαπάνη στην οποία υποβλήθηκαν για την αγορά τηλεφωνικών καρτών και φαγώσιμων, που θα έπρεπε κατά τον ως άνω Κανονισμό να καλυφθούν από την εναγόμενη ενόψει της καθυστέρησης, ανερχόμενη για τον καθένα εξ αυτών στο ποσό των 17,62€.

Επομένως, το πρωτοβάθμιο δικαστήριο το οποίο απέρριψε την αγωγή κρίνοντας ότι η καθυστέρηση της πτήσης του αεροσκάφους της εναγομένης οφειλόταν όχι σε πράξεις ή παραλείψεις των βοηθών εκπλήρωσης της εναγομένης, αλλά σε τεχνική βλάβη του αεροσκάφους που ισοδυναμεί προς ευθύνη για τα τυχηρά και απαλλάσσει τον αερομεταφορέα από την ευθύνη του για αποκατάσταση της ζημίας από καθυστέρηση και ότι η εναγόμενη έλαβε όλα τα αναγκαία μέτρα προς αντιμετώπιση της κατάστασης, έσφαλε κατά την εκτίμηση των αποδείξεων, δεκτού γενομένου του σχετικού λόγου της έφεσης ως κατ' ουσίαν βάσιμου.

Περαιτέρω πρέπει, αφού εξαφανιστεί η εκκαλούμενη απόφαση στο σύνολό της, να διακρατηθεί και να δικαστεί η υπόθεση από το παρόν Δικαστήριο, να απορριφθεί στα πλαίσια του μεταβιβαστικού αποτελέσματος της έφεσης (522ΚΠολΔ) ως απαράδεκτο λόγω αοριστίας το αγωγικό κονδύλιο περί επιδίκασης αποζημίωσης ισόποσης με το μισό της αξίας του εισιτηρίου, με το οποίο οι ενάγοντες δίωκαν τη μείωση του εισιτηρίου, δεδομένου ότι δεν προσδιορίζονταν τα κριτήρια βάσει των οποίων κοστολογούνταν οι πράγματι παρασχεθείσες σε αυτούς υπηρεσίες στο μισό της αξίας των υπηρεσιών που τους είχε υποσχεθεί η εναγόμενη να τους παράσχει, να γίνει εν μέρει δεκτή κατά τα λοιπά η αγωγή ως ουσία βάσιμη, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα, και να υποχρεωθεί η εναγόμενη-εφεσίβλητη να καταβάλει σε καθένα των εναγόντων το ποσό των 1.517,62€, με το νόμιμο τόκο από την επομένη της επίδοσης της αγωγής μέχρι την εξόφληση.

Εξάλλου, εφόσον εξαφανίστηκε η εκκαλούμενη απόφαση, εξαφανίζεται και η διάταξη αυτής περί δικαστικών εξόδων, κατά τις διατάξεις των άρθρων 535§1, 176, 178, 183, 189§1περ.γ"και 191ΚΠολΔ και 100 επ. του Κώδικα δικηγόρων (ν.δ. 3026/1954). Πρέπει, επομένως, να προσδιοριστεί η καταβλητέα δικαστική δαπάνη και για τους δύο βαθμούς δικαιοδοσίας (βλ. ΑΠ 192/1998 ΕλλΔνη 1998.825, 843, ΕφΠατρ 862/2005 ΔΕΕ 2005.1196) και να καταδικαστεί η εναγόμενη-εφεσίβλητη στην καταβολή μέρους της δικαστικής δαπάνης των εναγόντων- εκκαλούντων και για τους δύο βαθμούς δικαιοδοσίας (άρθρα 183, 178, 191§2ΚΠολΔ), κατά τα ειδικότερα στο διατακτικό οριζόμενα.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

ΔΕΧΕΤΑΙ την έφεση τυπικά και κατά το ουσιαστικό μέρος αυτής.

ΕΞΑΦΑΝΙΖΕΙ την εκκαλούμενη υπ' αριθ. 4491/2007 οριστική απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών, που δίκασε τη διαφορά των διαδίκων κατά την τακτική διαδικασία.

ΚΡΑΤΕΙ την αγωγή.

ΔΙΚΑΖΕΙ επί της ουσίας την υπόθεση.

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αγωγή.

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ την εφεσίβλητη-εναγόμενη να καταβάλει στον κάθε ενάγοντα το ποσό των 1.517,62€, με το νόμιμο τόκο από την επομένη της επιδόσεως της αγωγής μέχρι την εξόφληση.

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ την ως άνω εφεσίβλητη-εναγόμενη στην καταβολή ενός μέρους της δικαστικής δαπάνης των εκκαλούντων-εναγόντων και για τους δύο βαθμούς δικαιοδοσίας, το ύψος της οποίας ορίζει στο ποσό των τετρακοσίων πενήντα Ευρώ (450 €) .

Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα την 23η Σεπτεμβρίου 2009.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δημοσιεύτηκε στο ακροατήριο την 30-10-2009, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση με την παρουσία της Γραμματέως, απόντων των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων-τους.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ρόζου και Συνεργάτες | Δικηγορικό Γραφείο

Εδρεύουμε στη Θεσσαλονίκη και εξυπηρετούμε στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας και στην Αθήνα. Η υπηρεσία Συναινετικού Διαζυγίου παρέχεται πανελλαδικά.