Τρισδιάστατα γράμματα επάνω σε ένα γραφείο σχηματίζουν τις λέξεις "Αστικό Δίκαιο"
Τρισδιάστατα γράμματα επάνω σε ένα γραφείο σχηματίζουν τις λέξεις "Ποινικό Δίκαιο". Επάνω στο γραφείο έχει κηλίδες με αίμα και σίδερα ενός κελιού φυλακής.
Τρισδιάστατα γράμματα σχηματίζουν τις λέξεις "Διοικητικό Δίκαιο". Δίπλα στη λέξη εμφανίζεται ένα γκαζέμπο αρχαιοελληνικού ρυθμού.
Τρισδιάστατα γράμματα επάνω σε ένα γραφείο σχηματίζουν τις λέξεις "Εργατικό Δίκαιο". Εμφανίζεται επίσης μία μινιατούρα εργοστασίου με δύο τσιμινιέρες.
Τρισδιάστατα γράμματα επάνω σε ένα γραφείο σχηματίζουν τις λέξεις "Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης". Πίσω από τις λέξεις αυτές υπάρχει μία σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τρισδιάστατα γράμματα επάνω σε ένα γραφείο σχηματίζουν τις λέξεις "Νόμος Κατσέλη". Πίσω από τις λέξεις αυτές υπάρχουν τρία δερματόδετα νομικά βιβλία με τυπωμένη τη ζυγαριά της Θέμιδος με χρυσά γράμματα.
Επικαρπία

Δικηγορικό Γραφείο Αθανασίου Ρόζου και Συνεργατών

Πολυτεχνείου 39, Τ.Κ. 54626, Θεσσαλονίκη

Εξυπηρετούμε και στην Αθήνα!