Συμπληρώματα διατροφής από τη Μεγάλη Βρετανία

Η Άνθιση του Εμπορίου Συμπληρωμάτων Διατροφής στο Ηνωμένο Βασίλειο

Συντάκτης: Αθανάσιος Ρόζου
Δημοσιεύθηκε: 16/05/2016
Επικαιροποιήθηκε: 27/03/2021

Το Χαλαρό Νομικό Πλαίσιο Διευκολύνει το Εμπόριο Συμπληρωμάτων Διατροφής στο Ηνωμένο Βασίλειο

Όσοι αγοράζουν μέσω ίντερνετ συμπληρώματα διατροφής γνωρίζουν ότι τα ηλεκτρονικά καταστήματα πώλησής τους με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο είναι πολυάριθμα. Αυτό οφείλεται κυρίως στην πολύ χαμηλή τιμή, στην οποία διαθέτουν τα προϊόντα τους στου καταναλωτές, που συνεπακόλουθα αυξάνει τις πωλήσεις τους και δημιουργεί χώρο στην αγορά για τη δραστηριοποίηση ακόμη περισσοτέρων καταστημάτων. Ως εκ τούτου οι βρετανικές επιχειρήσεις εμπορίας συμπληρωμάτων διατροφής κατακλύζουν με τα προϊόντα τους την Ευρωπαϊκή Ένωση επιτυγχάνοντας μεγάλους τζίρους και ταχύτατη ανάπτυξη.

Η Έλλειψη Υποχρέωσης Γνωστοποίησης των Συμπληρωμάτων Διατροφής Διευκολύνει τους Βρετανούς Εμπόρους

Στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν απαιτείται η γνωστοποίηση, καταχώριση ή οποιαδήποτε άλλη έγκριση από δημόσια ελεγκτική αρχή των εισαγόμενων ή παραγόμενων συμπληρωμάτων διατροφής. Ο έλεγχος της νομιμότητας της σύνθεσης και της ασφάλειας προς κατανάλωση του εκάστοτε σκευάσματος εναπόκειται στην αποκλειστική ευθύνη του παρασκευαστή, εισαγωγέα και διανομέα του (οι τρεις ιδιότητες δεν είναι απαραίτητο να συμπίπτουν), ο οποίος υποχρεούται να συντάξει και την ετικέτα του, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Δυνητικά, αρωγή ως προς τη συμμόρφωση της ετικέτας και της πώλησης εκάστου προϊόντος με τη νομοθεσία παράσχει στους εμπόρους η Διεύθυνση Εμπορικών Προτύπων ή η κατά τόπο αρμόδια Διεύθυνσης Υγείας.

Άμεση συνέπεια της μη υποχρέωσης γνωστοποίησης των συμπληρωμάτων διατροφής είναι η αυτόματη απαλλαγή του εισαγωγέα ή παραγωγού από τα έξοδα της σχετικής διαδικασίας, γεγονός, που συμβάλλει καθοριστικά στη μείωση της τιμής του προϊόντος, εφόσον η δαπάνη της γνωστοποίησης δεν μετακυλιέται σε αυτό.

Ταυτόχρονα, ο βρετανός έμπορος έχει περισσότερες επιλογές σε προϊόντα για να εμπλουτίσει τον κατάλογό του, χωρίς να ανησυχεί για πιθανή ανάκλησή τους από κάποια δημόσια γραφειοκρατική επιτροπή. Μέσω της αύξησης της γκάμας των προϊόντων του επέρχεται ως λογικό επακόλουθο και η αύξηση του τζίρου του.

Περαιτέρω, η έλλειψη ελέγχου της σύνθεσης των συμπληρωμάτων διατροφής από επίσημο φορέα κατά την εισαγωγή τους δίνει στον έμπορο τη δυνατότητα να εισάγει οποιοδήποτε προϊόν από οποιαδήποτε χώρα, ανεξάρτητα αν αυτό περιέχει συστατικά, που ενδεχομένως δεν είναι εγκεκριμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη συγκεκριμένη χρήση. Λόγου χάρη, η συντριπτική πλειοψηφία των συμπληρωμάτων διατροφής ινδικής παραγωγής περιέχουν φυτά, τα οποία σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία θεωρούνται φαρμακευτικά και απαγορεύεται ως τέτοια να εμπεριέχονται στη σύνθεσή τους. Εντούτοις παρατηρούμε να πωλούνται σε αρκετά ηλεκτρονικά καταστήματα επιχειρήσεων με έδρα χώρα – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο λόγος είναι ότι αφενός δεν γνωστοποιήθηκαν / εγκρίθηκαν κατά την εισαγωγή τους και αφετέρου οι επίσημες κρατικές αρχές δεν ασκούν κατασταλτικό έλεγχο. Είναι δε βέβαιο ότι ελάχιστοι από τους εμπόρους ελέγχουν οι ίδιοι τη νομιμότητα της σύνθεσης των συμπληρωμάτων διατροφής που εισάγουν, κυρίως επειδή δεν έχουν τις απαραίτητες γνώσεις να το πράξουν, εφόσον τέτοιος έλεγχος πρέπει να διενεργηθεί από δικηγόρο ειδικό στη νομοθεσία τροφίμων και συμπληρωμάτων διατροφής.

Ο Κίνδυνος Καθίζησης της Εμπορίας Συμπληρωμάτων Διατροφής του Ηνωμένου Βασιλείου από Ενδεχόμενο Brexit

Στο δημοψήφισμα της 23 Ιουνίου 2016 το Ηνωμένο Βασίλειο θα αποφασίσει για την παραμονή του στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι συνέπειες μίας πιθανής αποχώρησής του θα είναι κυρίως οικονομικές, εφόσον δεν θα μπορεί να επωφεληθεί πλέον του καθεστώτος της ελεύθερης διακίνησης προϊόντων και υπηρεσιών, που ισχύει εντός των συνόρων των κρατών της ευρωπαϊκής οικογένειας. Εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά, αφενός κατά την εισαγωγή των βρετανικών προϊόντων θα επιβάλλονται από τις χώρες – μέλη δασμοί και θα ακολουθείται διαδικασία εκτελωνισμού, γεγονός, που θα τα καθιστά μη ανταγωνιστικά, και αφετέρου η παροχή υπηρεσιών από εταιρίες με έδρα τη Γηραιά Αλβιώνα θα εκλείψει. Ένας από τους κλάδους της οικονομίας, που θα υποστούν συντριπτική καθίζηση σε μία τέτοια περίπτωση, είναι αυτός της παρασκευής και εμπορίας συμπληρωμάτων διατροφής.

Ενδεδειγμένη Καταναλωτική Συμπεριφορά

Οι Έλληνες καταναλωτές θα πρέπει να τηρούν πολύ κριτική στάση έναντι των συμπληρωμάτων διατροφής, που πωλούνται από ηλεκτρονικά καταστήματα με έδρα όχι μόνο το Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και άλλες χώρες του εξωτερικού. Η κυκλοφορία ενός συμπληρώματος διατροφής σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα δεν συνιστά τεκμήριο για τη νομιμότητα της σύνθεσής του και την ασφάλεια της κατανάλωσής του. Θα πρέπει οπωσδήποτε να προτιμώνται για την αγορά τέτοιων προϊόντων ηλεκτρονικά καταστήματα με έδρα την Ελλάδα και να ελέγχεται η ετικέτα για την αναγραφή του αριθμού γνωστοποίησης στον ΕΟΦ, όπως είναι υποχρεωτικό εκ του νόμου. Σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει ενδεχόμενο κατανάλωσης – στην καλύτερη περίπτωση – άχρηστων σκευασμάτων, αν όχι επικίνδυνων για την ανθρώπινη υγεία.

Το δικηγορικό μας γραφείο εξειδικεύεται στη νομοθεσία τροφίμων και συμπληρωμάτων διατροφής και διαθέτει μεγάλη εμπειρία στον έλεγχο της σύνθεσης και γνωστοποίηση συμπληρωμάτων διατροφής στον ΕΟΦ. Εάν είστε εισαγωγέας πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερες πληροφορίες για τις σχετικές υπηρεσίες μας.

Ρόζου και Συνεργάτες | Δικηγορικό Γραφείο

Εδρεύουμε στη Θεσσαλονίκη και εξυπηρετούμε στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας και στην Αθήνα. Η υπηρεσία Συναινετικού Διαζυγίου παρέχεται πανελλαδικά.