Skip to main content

Θέλετε να συνεργαστείτε μαζί μας;

Αυτή τη στιγμή οι θέσεις εσωτερικής συνεργασίας στο γραφείο μας είναι καλυμμένες. Εάν εντούτοις η προοπτική μιας εσωτερικής συνεργασίας μαζί μας σας ενδιαφέρει, μπορείτε να συμπληρώσετε τη φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας, εάν κάποια από αυτές τις θέσεις μελλοντικά είναι διαθέσιμη. Για να έχουμε μία πληρέστερη εικόνα για εσάς, θα ήταν χρήσιμο να ανεβάσετε στη φόρμα έως δύο ανωνυμοποιημένα δικόγραφα που έχετε συντάξει (πχ εξώδικο όχληση, αγωγή κλπ), καθώς και το βιογραφικό σας σημείωμα. Η συμπλήρωση των πεδίων με αστερίσκο είναι υποχρεωτική.

Όροι Συνεργασίας

 • Μηνιαία Αμοιβή: Τουλάχιστον 800,00€ (αναλόγως εμπειρίας και απόδοσης, χωρίς κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών)
 • Ωράριο: Συνεχόμενο 08:30 – 16:30 Δευτέρα – Παρασκευή
 • Πεδίο Δραστηριότητας: Δίκαια Αστικό, Εμπορικό, Πολυκατοικίας, Σημάτων, Διαγωνισμοί Δημοσίου, Ποινικό (λιγότερο)
 • Αρμοδιότητες Συνεργάτη: Γνωμοδοτήσεις, Δικόγραφα, Άρθρα για την ιστοσελίδα μας, Κείμενα για το κανάλι μας στο Youtube, Μεταφράσεις κ.α.

Πλεονεκτήματα Συνεργασίας

 • Πρόθεση του γραφείου για σταθερή συνεργασία με διάρκεια
 • Απόκτηση εμπειρίας σε ένα ευρύ φάσμα υποθέσεων
 • Ενασχόληση κατά 90% με εργασίες γραφείου και όχι εξωτερικές
 • Ήσυχος | Φωτεινός | Σύγχρονος | Λειτουργικός Χώρος Εργασίας
 • Δυνατότητα περιστασιακής τηλεργασίας, αναλόγως της χρονικής περιόδου και του τύπου των υποθέσεων
 • Πληρωμή για κάθε ημέρα παροχής υπηρεσιών κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου, ακόμη και εάν δεν συνεργαστούμε εν τέλει
 • Αρκεί και μικρή προϋπηρεσία, εάν υπάρχουν οι θεωρητικές γνώσεις και διάθεση για μάθηση και ταχεία εξέλιξη

Α. Στοιχεία Επαγγελματικά

Η επιλογή του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος είναι υποχρεωτική.

Επιλέξτε το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα από το οποίο λάβατε το πτυχίο σας.

Η επιλογή των ετών άσκησης μάχιμης δικηγορίας είναι υποχρεωτική.

Επιλέξτε τον αριθμό των ετών κατά τα οποία ασκήσατε μάχιμη δικηγορία. Ως "μάχιμη δικηγορία" εννοείται η καθημερινή άσκηση του επαγγέλματος, λόγου χάρη με σύνταξη δικογράφων, επαφή με τις δικαστικές αίθουσες (είτε δικάζατε, είτε όχι) και τις δημόσιες υπηρεσίες, νομική έρευνα σε βιβλία και βάσεις δεδομένων κλπ. Στα έτη αυτά συνυπολογίζεται και ο χρόνος της άσκησης, αν κατά τη διάρκειά τους ασκήθηκε μάχιμη δικηγορία.

Η επιλογή της τρέχουσας επαγγελματικής κατάστασης είναι υποχρεωτική.

Επιλέξτε την τρέχουσα επαγγελματική σας κατάσταση.

Invalid Input

Εισάγετε το url ή το όνομα του προφίλ σας στο Linkedin.

Invalid Input

Εισάγετε το url της ιστοσελίδας / blog σας.

Η επιλογή του επιπέδου της τρέχουσας γνώσης της αγγλικής γλώσσας είναι υποχρεωτική.

Επιλέξτε το τρέχον πραγματικό επίπεδο γνώσης σας της αγγλικής γλώσσας, ανεξάρτητα από το πτυχίο που τυχόν κατέχετε και τον χρόνο που το λάβατε.

Η επισύναψη του Βιογραφικού Σημειώματος είναι υποχρεωτική.

Επισυνάψτε το βιογραφικό σας σημείωμα σε μορφή doc, docx, odt ή pdf (μέγεθος έως 3Mb).

Η επισύναψη έως δύο ανωνυμοποιημένων δικογράφων είναι υποχρεωτική.

Επισυνάψτε έως δύο ανωνυμοποιημένα δικόγραφά σας σε μορφή doc, docx, odt ή pdf (μέγεθος έως 3Mb). Μπορεί να είναι οτιδήποτε (αγωγή, εξώδικος, ανακοπή, προσφυγή κ.α.).

Β. Άλλες Πληροφορίες

Παρακαλούμε επιλέξτε, εάν έχετε τη δυνατότητα έκδοσης Γραμματίων του Δικηγορικού Συλλόγου στον οποίον ανήκετε.

Η επιλογή του επιπέδου προσοχής είναι υποχρεωτική.

Επιλέξτε στην κλίμακα από το 1 έως το 10 πόσο προσεκτικό θεωρείτε τον εαυτό σας κατά την εργασία.

Παρακαλούμε εισάγετε το κείμενο το μηνύματός σας.

Εισάγετε, εφόσον κρίνετε απαραίτητο, κάποιες πρόσθετες πληροφορίες για εσάς ή την επιδιωκόμενη συνεργασία.

Γ. Στοιχεία Επικοινωνίας

Παρακαλούμε εισάγετε το όνομά σας.

Παρακαλούμε εισάγετε το επώνυμό σας.

Παρακαλούμε επιλέξτε το έτος γέννησής σας.

Παρακαλούμε εισάγετε σωστά το κινητό σας τηλέφωνο.

Παρακαλούμε εισάγετε το email σας.

Το email, που εισάγατε στο πεδίο "Επανεισαγωγή Email", δεν είναι ίδιο με το email, που εισάγατε στο πεδίο "Email".

Invalid Input

Πρέπει να αποδεχθείτε τη Δήλωση Συναίνεσης για να μπορέσετε να υποβάλετε τη φόρμα. Για το σκοπό αυτό, κατεβάστε μέχρι κάτω τη γραμμή κύλισης του πλαισίου της Δήλωσης Συναίνεσης, για να βεβαιωθούμε ότι τη διαβάσατε και κατόπιν κάνετε κλικ στο κουτάκι αποδοχής.

Για να μπορέσετε να κάνετε κλικ στο κουτάκι αποδοχής θα πρέπει πρώτα να κατεβάσετε μέχρι κάτω τη γραμμή κύλισης του πλαισίου της Δήλωσης Συναίνεσης, ώστε να αποδεικνύεται ότι τη διαβάσατε.