Πολυξένη Σακελλάρη
Δικηγόρος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, LLM

Γεννήθηκα το έτος 1994 στη Θεσσαλονίκη, όπου και μεγάλωσα.

Το έτος 2013 εισήχθην με Πανελλήνιες Εξετάσεις στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, από όπου και αποφοίτησα τον Μάρτιο του έτους 2018, με βαθμό πτυχίου «Λίαν καλώς».

Παράλληλα με την πρακτική μου άσκηση, ως ασκούμενη δικηγόρος, το Σεπτέμβριο του έτους 2018 συνέχισα με μεταπτυχιακές σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στην κατεύθυνση του Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου.

Γνωρίζω την Ελληνική, την Αγγλική και την Ιταλική γλώσσα.

ΡΟΖΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ | ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Εξυπηρετούμε στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας και στην Αθήνα. Η υπηρεσία Συναινετικού Διαζυγίου παρέχεται πανελλαδικά.