Δικηγόροι

Είμαστε μία Συμπαγής και Αποτελεσματική Ομάδα

Αθανάσιος Ρόζου

Αθανάσιος Ρόζου

Δικηγόρος, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, LLB
Καρίνα Πογκοσιάν

Καρίνα Πογκοσιάν

Δικηγόρος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, LLB
Ελισάβετ Κοκωνίδου

Ελισάβετ Κοκωνίδου

Δικηγόρος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, LLM

ΡΟΖΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ | ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Εξυπηρετούμε στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας και στην Αθήνα. Η υπηρεσία Συναινετικού Διαζυγίου παρέχεται πανελλαδικά.